7. ročník soutěže Chytrá města

16.02.2023 | Logistický HYDEPARK

Energetická soběstačnost, užití dešťové vody k rozkvětu městské zeleně, inteligentní nádoby na odpad, potenciál internetu věcí ve veřejné správě nebo komunikace s občany prostřednictvím informačních technologií a otevřených dat. To vše jsou potenciální řešení na současné problémy měst a obcí a zároveň témata, která zahrnuje problematika chytrých měst a která přímo i nepřímo ovlivňují kvalitu života obyvatel.

Rostoucí populace měst, a naopak snižující se počty obyvatel v menších obcích jsou logickou příčinou nutnosti hledání optimální životní úrovně a zvýšení atraktivity ovlivněných lokalit formou inovativních řešení. Tato chytrá řešení, přestože je tematika Smart City stále hojněji diskutována, často čeká k uvedení do praxe poměrně trnitá cesta. A právě to se snaží změnit soutěž Chytrá města.

Soutěž Chytrá města je každoročně pořádána nevládní neziskovou organizací Smart City Innovations Institut, z. s. za významné podpory Ministerstva pro místní rozvoj a pod záštitou prominentních institucí, jako je Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR nebo ministerstvo průmyslu a obchodu. Jejím primárním cílem je podpora a propagace inovativních a průkopnických projektů v prostředí municipalit napříč republikou a propojení jednotlivých aktérů soukromého a veřejného sektoru za účelem co nejefektivnější aplikace těchto projektů. Jak bylo již zmíněno, událost je pořádána každoročně a ani letošní rok není výjimkou.

Již VII. ročník soutěže byl vyhlášen 1. února. Krajům, městům, obcím, fyzickým osobám, firmám či jiným institucím je tak otevřena možnost své projekty a chytrá řešení do soutěže přihlásit, a to prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách soutěže: www.soutezchytramesta.cz.

Příležitost registrovat řešení bude možné až do 31. července, kdy se přihlášky pro letošní ročník definitivně uzavřou.

Všechna přihlášená řešení budou následně hodnocena odbornou porotou soutěže, jejíž součástí jsou vždy přední odborníci a experti z řad veřejného sektoru, technologických lídrů a akademické sféry. Projekty jsou jednotlivým členům poroty vždy uděleny na základě jejich odborné expertizy podle oblasti, které se týkají. Porotci v rámci svého hodnocení zohledňují kompatibilitu konkrétních řešení se 4 hlavními pilíři Smart City. Těmi jsou proveditelnost, udržitelnost, úspornost a informovanost.

Rádi bychom tímto do soutěže pozvali všechny, kdo by rádi viděli zvítězit ať už svůj projekt nebo chytré řešení, a současně tak napomohli k šíření dobré praxe a zelenější a „chytřejší“ budoucnosti.

Zdroj: Smart City Innovations Institut

Roboti ve skladech lidi nenahradí. Naopak pomáhají vytvářet produktivnější prostředí

Zatímco lidé nejsou uzpůsobeni tomu, aby celý den vykonávali opakující se rutinní úkoly, roboti v tom vynikají. Pandemie spolu s nárůstem e-commerce urychlila automatizaci skladů. Automatizovaná skladová řešení založená na systému AutoStore® šetří firmám čas, místo i peníze. A to nikoliv nahrazováním lidí roboty, ale jejich vzájemnou kooperací. Je dokázáno, že lidé pracující v automatizovaném skladu jsou spokojenější a výkonnější než ve skladu manuálním. V České republice i na Slovensku navrhuje a dodává automatizovaná řešení společnost Element Logic Czech Republic s.r.o.

STILL rozšiřuje své portfolio o řadu vysokozdvižných vozíků RCE 25/35, určenou pro lehké a středně náročné provozy

Základní funkce, intuitivní ovládání, standardizované balíčky vybavení a minimální nároky na údržbu. Při tom zachování vysokého standardu bezpečnosti a 100% kvality STILL. Tak se dají stručně popsat elektrické vysokozdvižné vozíky nové série RCE 25/35 společnosti STILL. Představují ideální volbu pro společnosti s příležitostnými a nepříliš náročnými logistickými potřebami.

P3 Logistic Parks přebírá dvě moderní logistické nemovitosti v Bavorsku

Společnost P3 Logistic Parks, vlastník, správce a developer průmyslových parků, dokončila akvizici dvou moderních nemovitostí v německém Ingolstadtu a Norimberku. Dohromady čítají zhruba 30 300 m2 pronajímatelné plochy a jsou strategicky umístěny v dopravně atraktivních lokalitách.