Automatizace, inovace, bezpečnost: Chystané logistické centrum STILLu stanoví nový standard vnitropodnikové logistiky

13.02.2023 | Článek dne

Společnost Rhenus Warehousing Solutions přebírá logistiku společnosti SPAX, výrobce spojovacích prvků, a spojuje procesy v novém logistickém centru v Bönenu v Severním Porýní-Vestfálsku. Při automatizaci inovativního skladu se poskytovatel logistických služeb spoléhá na odborné znalosti specialisty na vnitropodnikovou logistiku, společnosti STILL.

Logistické centrum pro SPAX, celosvětově uznávanou značku šroubů, bude jedním z největších a nejmodernějších zařízení pro vychystávání zboží s autonomními mobilními roboty (AMR) v Německu. 

Společnosti STILL a Rhenus Warehousing Solutions zavádějí komplexní koncept vnitropodnikové logistiky zahrnující dopravní systémy bez řidiče, autonomní mobilní roboty a plně automatizovaný regálový systém VNA (Very Narrow Aisle) s více než 42 000 skladovacími místy na ploše téměř 30 000 metrů čtverečních.

Plně automatizované procesy pro maximální efektivitu a bezpečnost

Celkem více než 150 automatizovaných vozíků STILL – včetně zakladačů pro vychystávání zboží MX-X iGo, vysokozdvižných paletových vozíků EXV iGo a autonomních mobilních robotů ACH 10 – bude využíváno ve vícesměnném provozu, aby bylo veškeré zboží spolehlivě přepraveno na různá pracoviště, uskladněno a podle potřeby připraveno pro další procesy. 

V souladu s požadavkem na inovace společnosti Rhenus a koncového zákazníka SPAX zavádí STILL celkovou logistickou koncepci, která funguje zcela bez manuálních přepravních procesů mezi příjmem a výdejem zboží. Zboží přicházející z oddělení příjmu zboží se skladuje v úzkoprofilovém skladu pomocí automatizovaných vysokozdvižných paletových vozíků a zakladačů pro vychystávání. Odtud je zboží automaticky přepraveno z úzkoprofilového skladu do balicího oddělení SPAX, kde je rozděleno do balíků. Hotové zboží zabalené systémem SPAX je odtud automaticky přepravováno do úzkoprofilového skladu k meziskladování a poté distribuováno do skladu AMR. V této oblasti přicházejí ke slovu autonomní mobilní roboti ACH, kteří doplňují automatizované vychystávací vozíky MX-X iGo a vysokozdvižné paletové vozíky EXV iGo. Ty zajišťují automatizované zásobování vychystávacích stanic hotovým zbožím. Odtud odvezou kompletně vychystané objednávky na výdejní místo, kde se zboží připraví k expedici.

„Plně automatizované řešení s inteligentními vozíky a regálovým systémem na míru zajišťuje maximální spolehlivost procesu a optimalizovanou kapacitu. Kromě toho výrazně zvyšujeme bezpečnost ve skladu a nabízíme našim zákazníkům způsob, jak do budoucna reagovat na rostoucí nedostatek kvalifikovaných pracovníků v logistice.“

Patrick Litz, vedoucí oddělení pokročilých aplikací společnosti STILL

Kompetence a partnerství: faktory úspěchu komplexních inovačních projektů

Klíčem k úspěšné realizaci projektu takového rozsahu jsou nejen rozsáhlé odborné znalosti a technologická expertíza, ale také konstruktivní partnerství mezi všemi účastníky projektu. Například odborníci ze společnosti STILL se zapojili již v počátečních fázích projektu a přispěli svým know-how a dlouholetými zkušenostmi k plánování a projektování. 

„Mluvíme o závodě, který nemá v Německu obdoby. V takovémto rozsahu a míře složitosti je důležitým faktorem úspěchu úzká partnerská spolupráce. Všechny tyto nezbytné složky svědčí o naší vynikající spolupráci se společností Rhenus Warehousing Solutions a jsme velmi rádi, že jsme mohli pomoci utvářet tento projekt, který určuje trendy ve vnitropodnikové logistice.“ 

Patrick Litz, vedoucí oddělení pokročilých aplikací společnosti STILL

Zákazník, společnost Rhenus Warehousing Solutions, je s výběrem svého partnera pro vnitropodnikovou logistiku také více než spokojen. „Vysoká úroveň poradenských znalostí a partnerský přístup týmu STILL nás přesvědčily hned od začátku,“ vysvětluje Andreas Mayer, člen vedení společnosti Rhenus Warehousing Solutions Německo. „Koncepce zohledňuje všechny naše požadavky na nový sklad a je také flexibilně škálovatelná – což je s ohledem na budoucí životaschopnost důležitý faktor.“

Zdroj: STILL

Dnes podobně jako včera …

Pozorný, a hlavně pravidelný čtenář této stati si už jistě všimnul, že se v jednotlivých vydáních tu a tam objevuje odkaz na nejrůznější repliky zejména klasických českých filmů i oblíbených knížek, které měly to štěstí, že zlidověly a pro nás dnes mají jistou symboliku.

Rozšiřujeme Portál dopravy. Nově tam najdete další digitalizované žádosti pro vydávání dokladů plavidel

Portál dopravy dál rozšiřuje své služby. Občané nově mohou využít tři digitalizovaná podání z oblasti vydávání dokladů plavidel. On-line je možné žádat o prodloužení platnosti lodního osvědčení pro malé a rekreační plavidlo, o zapsání změn údajů v rejstříku malých plavidel a v lodním osvědčení plavidla a o zapsání plavidla do rejstříku malých plavidel a vystavení lodního osvědčení malého a rekreačního plavidla.