CHEP u svých opětovně použivatelných palet v České republice zavádí technologii Track & Trace

23.03.2023 | Článek dne

Inteligentní zařízení zajistí lepší vizibilitu, kontrolu i bezpečnost platforem CHEP, napomohou bránit jejich ztrátám a posílí účinnost celého dodavatelského řetězce.

Společnost CHEP, přední globální poskytovatel řešení pro dodavatelské řetězce, do svého provozu implementovala digitální řešení Track & Trace, jež umožňuje monitorovat pohyby a lokace jejích palet napříč poolingovým systémem. Technologie byla vyvinuta ve spolupráci s partnerskou společností BXB Digital, která je, stejně jako CHEP, součástí skupiny Brambles. Zařízení využívající principů internetu věcí mají za cíl zlepšit transparentnost, přehlednost i celkovou efektivitu dodavatelských řetězců. Jejich zavedení upevňuje sílu obchodního modelu CHEP založeného na principech cirkulární ekonomiky.

Po úspěšném pilotním testování v Evropě jsou aktuálně sledovací zařízení instalována i do palet CHEP na českém trhu. Pomohou ochraňovat cirkulární provoz podnikání společnosti, jehož klíčovým prvkem je eliminace ztrát palet v přepravě a logistice. Senzory totiž snímají informace o lokaci a stavu palet při jejich pohybu dodavatelským řetězcem.

„Díky systému Track & Trace získáme nejen lepší přehled o tom, jak jsou naše palety využívány, což nám pomůže zvyšovat bezpečnost poolingového prostředí, ale máme zároveň skvělou šanci vysledovat příležitosti pro potenciální synergie v dodavatelském řetězci za účelem minimalizace provozních neefektivit. To je výhodné jak pro nás, coby poskytovatele poolingu, tak pro naše zákazníky a další obchodní partnery.“

Frederic Rotrou, country lead CHEP v České republice

Souhrnné statistické údaje umožňují snáze, cíleněji a časově efektivněji identifikovat a řídit toky zboží. Zároveň lze díky nim rychleji a pružněji reagovat na potenciální narušení dodavatelských řetězců. Zvýšená transparentnost dovoluje mapovat celý řetězec a sledovat veškeré pohyby zboží. Další nespornou výhodou je skutečnost, že palety díky senzorům nemohou z poolingového systému jen tak zmizet.

„V důsledku nedávných tržních turbulencí a prudce rostoucích cen surovin vnímají mnohé společnosti tlak na produktivitu i cenotvorbu. Dalším diskutovaným tématem se vzhledem k aktuálnímu globálnímu trendu navyšování skladových zásob zboží stala i dostupnost palet. Kombinace fyzických platforem s digitálními řešeními nám dovoluje přesně sledovat, kde se palety nebo konkrétní produkty nachází. To nám dává cenný přehled o situaci a dovoluje nám proaktivně předcházet budoucím ztrátám, škodám či dodatečným nákladům.“

Frederic Rotrou, country lead CHEP v České republice

Zařízení implementovaná v paletách CHEP jsou certifikována v souladu s požadavky CE/EC (splňují evropské bezpečnostní normy a další platné předpisy). Jimi získaná data může společnost CHEP využít ke zlepšení zákaznické podpory, ke sledování odeslaných palet či kontejnerů CHEP nebo k získání souhrnných statistických dat o dodavatelských řetězcích za účelem zajištění přidané hodnoty pro zákazníky.

Zdroj: CHEP

Pravnuk slavného podnikatele Emila Kolbena navštívil PRAKAB Pražskou kabelovnu

V roce 2021 oslavil PRAKAB již sto let od svého založení. Bylo to právě v roce 1921, kdy firmu získal a pod tímto názvem zaregistroval pokrokový elektrotechnik a průmyslník Emil Kolben. PRAKAB který je špičkou v oblasti požárně bezpečnostních kabelů, je po celou svou více než stoletou historii v nepřetržitém výrobním procesu. Dodnes firma vyrábí kabely v původních prostorách hostivařské továrny. A právě tu navštívil pravnuk Emila Kolbena, Martin Kolben.

Nové technologie, ještě více komfortu: Volkswagen představuje nový model Touareg

Volkswagen posouvá třetí generaci modelu Touareg na ještě vyšší úroveň rozsáhlou modernizací. Podvozek tohoto prémiového SUV byl společně s konceptem zobrazování a ovládání zásadně vylepšen a design přídě i zádě zaujme ostřejšími rysy. Mimořádně výrazné jsou nově vyvinutá HD LED Matrix světla a zadní LED světla koncipovaná jako světelná lišta. Do té je poprvé u automobilu prodávaného v Německu vloženo červeně osvětlené logo značky Volkswagen.

ŘSD zahajuje stavbu I/35 Lešná – Palačov

Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje výstavbu akce I/35 Lešná – Palačov. Jedná se o novostavbu čtyřpruhové silnice I/35 mezi obcemi Lešná a Palačov a přestavbu silnice I/48 mezi Dubem a Palačovem na dálnici D48. Obě komunikace budou vzájemně propojeny novou mimoúrovňovou křižovatkou. Stavba má nadregionální význam a propojí Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj.