Knihovna případových studií o standardech GS1

11.03.2024 | Článek dne

GS1 Case Studies Library je název nové platformy, ze které je možné čerpat příklady nejlepší praxe z využití standardů a řešení GS1 v řadě oblastí.

Případové studie je možné vyhledávat podle sektorů, regionů, použitých standardů GS1, dále podle hlavních přínosů i podle profilu uživatele (logistik, obchodník, výrobce, veřejná instituce apod.) Mimo jiné obsahuje velké množství příkladů z oblasti implementace standardů v logistice.

V dopravě a logistice je Systém GS1 typickým prostředím, kde se propojují standardy pro identifikaci se standardy pro datovou komunikaci. GS1 nabízí standard SSCC (Serial Shipping Container Code, sériové číslo logistické jednotky) pro označování logistických jednotek a kompletní sadu elektronických zpráv EDI, umožňujících provázání fyzického toku zboží s tokem informací napříč dodavatelskými řetězci.

Globálně unikátní identifikace logistických jednotek založená na technologii čárových kódů Systému GS1 představuje významný nástroj zvyšující efektivitu, rychlost a přesnost činnosti podél celého dodavatelského řetězce. Při vynaložení minimálních nákladů na implementaci se současně stává jedním ze základních prvků funkčního procesu sledovatelnosti. Standard SSCC pro jednotnou identifikaci logistických jednotek dokáže spolu s dalšími standardy GS1 pro identifikaci zprostředkovat informace o obsahu každé logistické jednotky.

Zdroj: GS1 Czech Rebublic

DB Schenker spouští novou službu osobní přepravy prostřednictvím palubních kurýrů

DB Schenker představil nový standardizovaný produkt pro rostoucí segment trhu. Zákazníci si nyní mohou objednat palubní kurýrní službu (on-board courier – OBC), jako standardizovaný produkt. Kurýr doprovází zásilku po celou její cestu. Řešení je určeno zákazníkům, kteří potřebují rychle přepravit malé nebo cenné zásilky. Společnost DB Schenker tak rozšiřuje své portfolio prémiových doručovacích služeb.

Experti probírali vyhlídky českého autoprůmyslu a konkurenceschopnost tuzemské ekonomiky v EU a ve světě

Konkurenceschopnost Evropské unie a budoucnost automobilového průmyslu byly tématem další z veřejných besed, které se konaly v PressCentru ČTK jako součást společného projektu ČTK Connect a Evropského parlamentu s názvem „Volby pro budoucnost EU.“ Akce v sobě soustředila hned dvě témata z nedávné Konference o budoucnosti Evropy, která ČTK Connect v těchto diskusích sleduje: byly to okruhy Silnější ekonomika a Životní prostředí.

GXO obnovuje smlouvu se společností Mars

GXO Logistics, Inc. oznámil, že obnovil smlouvu s významným francouzským výrobcem baleného spotřebního zboží Mars, partnerství, které započalo před 15 lety. Společnost GXO řídí skladování, distribuci, vracení zboží a služby s přidanou hodnotou pro řadu značek společnosti Mars v segmentech Snacking a Food & Nutrition.