Vloni přibyl téměř 1 milion m² nových průmyslových prostor, poptávka však slábne

29.02.2024 | Článek dne

Výstavba nových průmyslových prostor zaznamenala v loňském roce rekordní růst. Přibyl bezmála 1 milion m² ploch, což je o 22 % více než pětiletý průměr.

Nejvíce se stavělo v Karlovarském kraji a celkový objem v České republice dosáhl na 11,7 milionu m². Poptávka naproti tomu v průběhu celého roku slábla a míra neobsazenosti se meziročně zvýšila o 94 bazických bodů na 1,74 %, což představuje 205 500 m² okamžitě dostupných průmyslových či skladových ploch. Nejvyšší dosažitelné nájemné, tzv. „prime rent“, se na začátku roku mírně snížilo a pro zbytek roku 2023 se ustálilo na úrovni 7,50-7,70 €/m²/měsíc. Vyplývá to z průzkumu společnosti Colliers, předního poskytovatele diverzifikovaných profesionálních služeb v oblasti komerčních nemovitostí a správy investic.

Dostavby zaostávaly za původními plány

I přesto, že v průběhu roku 2023 přibylo celkem 921 300 m² moderní průmyslových prostor a celkový objem nových ploch byl 22 % nad pětiletým průměrem a 48 % nad desetiletým průměrem, výsledek zaostává za některými očekáváními z konce roku 2022, kdy se předpokládalo, že trh v tomto období překoná hranici 12 milionů m². Ve výstavbě bylo ke konci loňského roku 1 348 300 m² ploch, což představuje meziroční nárůst o 4 %. Nejvíce se přitom vloni stavělo v Karlovarském (30 %) a Plzeňském (15 %) kraji, dále pak v Praze a Středočeském kraji (15 %). Za zmínku stojí, že po většinu roku 2023 nebyl ve výstavbě jediný projekt v rámci administrativních hranic Hlavního města Prahy. Hlavní lokality, které pomáhají obsluhovat největší město v zemi, se v současnosti budují na severu a severozápadě samotného hlavního města kolem dálnic D8, D5 a D6. „Při pohledu na současné plánované projekty v okolí hlavního města je pravděpodobné, že tento trend bude ještě nějakou dobu pokračovat. Přinejmenším do doby, než bude vyřešen rozvoj dopravní infrastruktury na jihu a východě, což podnítí další rozvoj krajských trhů s průmyslovými nemovitostmi,“ vysvětluje Josefína Kurfürstová, analytička ze společnosti Colliers.

Neobsazenost pod 2 %

Míra neobsazenosti se meziročně zvýšila o 94 bazických bodů na 1,74 %, což představuje 205 500 m² okamžitě dostupných průmyslových či skladových ploch. Ve srovnání s některými sousedními trhy, například s Polskem, kde úroveň nové a spekulativní výstavby v posledních dvou letech rostla podobným tempem, ale míra neobsazenosti se zvyšovala mnohem razantněji, je tato změna stále nízká. „Ve 3. čtvrtletí 2023 se míra neobsazenosti na polském trhu meziročně zvýšila o 358 bazických bodů a činila 7,71 %. Na rozdíl od České republiky jsou však tyto prostory na polský trh dodávány a jsou okamžitě k dispozici k obsazení. Na českém trhu díky několika velkým projektům roste objem nedokončených prostor, které jsou sice postavené, ale nedokončené a vyžadují 3-6 měsíců dodatečné výstavby, aby mohly být provozuschopné a nájemci se do nich mohli nastěhovat,“ komentuje Josefína Kurfürstová s tím, že zatímco míra neobsazenosti je na úrovni 1,74 %, tyto nedokončené prostory by v případě jejich rychlého spekulativního dokončení mohly potenciálně zvýšit míru neobsazenosti na trhu nad 4 %.

Ochlazení poptávky

Během roku 2023 došlo ke zpomalení poptávky, jelikož se většina hráčů na trhu potýkala s měnící se makroekonomickou situací. Hrubá realizovaná poptávka za celý rok činila 1 520 600 m², což představuje 31% meziroční pokles a 18% pokles oproti pětiletému průměru. Čistá realizovaná poptávka činila 927 900 m², což je meziroční pokles o 27 %. Největší podíl transakcí tvořily předpronájmy (41 %), těsně následované renegociacemi (38 %).
Obecně lze říci, že celkové ukazatele za rok 2023 byly na stejné úrovni jako v roce 2019, i když jsme zaznamenali větší čtvrtletní výkyvy, kdy nejvyšší čtvrtletní poptávka ve 2. čtvrtletí přesáhla 550 000 m², zatímco nejnižší čtvrtletní poptávka ve 3. čtvrtletí nedosáhla ani 200 000 m². Z hrubé poptávky si v roce 2023 nejvíce prostor pronajali nájemci z oblasti logistiky a dopravy (35 %), následováni výrobními společnostmi (33 %), zejména výrobci automobilů a elektroniky.

Nájmy jsou stabilní

Nejvyšší dosažitelné nájemné, tzv. „prime rent“, se na začátku roku mírně snížilo (o 3 %) a pro zbytek roku 2023 se ustálilo na úrovni 7,50-7,70 €/m²/měsíc. To je stále více než 50% nárůst od začátku roku 2021 a ještě více ve srovnání s obdobím před 5 lety. V porovnání s trhy v okolí velkých měst například v Německu, kde se nárůst prime nájemného od roku 2021 pohyboval kolem 20 %, je tento růst na českém trhu, poměrně masivní. Regiony mimo hlavní město zaznamenaly o něco pomalejší, ale zároveň mnohem rovnoměrnější růst, namísto poklesu v roce 2023. V současné době vidíme nájemné v prime regionech na úrovni 5,70 – 6,60 €/m²/měsíc. Nájemné za mezaninové kancelářské prostory se pohybuje mezi 9,50 a 12,50 €/m²/měsíc. Poplatky za služby se obvykle pohybují kolem 0,75 – 1,00 €/m²/měsíc.

Nearshoring přináší nové příležitosti

Opakující se krize dodavatelského řetězce, tentokrát v narušených obchodních trasách přes Rudé moře, nutí některé klienty opět k zamyšlení nad tzv. „nearshoringem“ nebo diverzifikací svých výrobních a skladovacích operací do bezpečnější lokality v sousedním regionu. Česká republika tak může získat nové příležitosti. Sice v regionu stále zůstává na vyšší úrovni nákladů, nabízí však velmi výhodnou geografickou polohu, kterou nájemci oceňují při obsluze celého středoevropského regionu. Navíc platí za zemi s nejvzdělanější pracovní silou a nejrozvinutější ekonomickou komplexností služeb a výrobků.

Zdroj: Colliers

DB Schenker spouští novou službu osobní přepravy prostřednictvím palubních kurýrů

DB Schenker představil nový standardizovaný produkt pro rostoucí segment trhu. Zákazníci si nyní mohou objednat palubní kurýrní službu (on-board courier – OBC), jako standardizovaný produkt. Kurýr doprovází zásilku po celou její cestu. Řešení je určeno zákazníkům, kteří potřebují rychle přepravit malé nebo cenné zásilky. Společnost DB Schenker tak rozšiřuje své portfolio prémiových doručovacích služeb.

Experti probírali vyhlídky českého autoprůmyslu a konkurenceschopnost tuzemské ekonomiky v EU a ve světě

Konkurenceschopnost Evropské unie a budoucnost automobilového průmyslu byly tématem další z veřejných besed, které se konaly v PressCentru ČTK jako součást společného projektu ČTK Connect a Evropského parlamentu s názvem „Volby pro budoucnost EU.“ Akce v sobě soustředila hned dvě témata z nedávné Konference o budoucnosti Evropy, která ČTK Connect v těchto diskusích sleduje: byly to okruhy Silnější ekonomika a Životní prostředí.

GXO obnovuje smlouvu se společností Mars

GXO Logistics, Inc. oznámil, že obnovil smlouvu s významným francouzským výrobcem baleného spotřebního zboží Mars, partnerství, které započalo před 15 lety. Společnost GXO řídí skladování, distribuci, vracení zboží a služby s přidanou hodnotou pro řadu značek společnosti Mars v segmentech Snacking a Food & Nutrition.