Dachser Czech Republic v roce 2022: organický růst a navyšování kapacit

09.12.2022 | Článek dne

Dachser Czech Republic úspěšně prošel rokem 2022 navzdory doznívající pandemii koronaviru i novým globálním výzvám a uzavírá ho se 17procentním růstem obratu. „Po dvou letech pandemie přišel rok 2022 s novými, bezprecedentními událostmi,“ uvádí Ing. Jan Pihar, generální ředitel Dachser Czech Republic a.s., a dodává, „v důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině nejprve dramaticky vzrostly ceny pohonných hmot a poté se Evropa ocitla v energetické krizi. Dopady konfliktu měly a mají vliv na celou oblast logistiky, nicméně letošní rok můžeme u nás v Dachseru považovat za úspěšný.“

Evropská pozemní logistika

Růst společnosti Dachser Czech Republic byl v roce 2022 poháněn novými zakázkami a zejména konsolidací v oblasti sběrné služby, charterovými přepravami i přílivem zakázek v kontraktní logistice. Společnost v letošním roce spustila 7 nových linek sběrné služby do Polska, Belgie a Německa, v současné době tak míří v barvách Dachseru z České republiky na evropské silnice každý den 102 přímých denních linek do 45 destinací ve 12 zemích.

Největší investice společnosti mířily do rozšíření skladových kapacit. V Českých Budějovicích se pobočka společnosti přestěhovala do nových, větších prostor o velikosti 7 000 m2 v moderní průmyslové zóně na okraji města a díky úspěšné akvizici nových zakázek pro kontraktní logistiku se už po půl roce rozšířila o dalších 2 400 m2. Také hradecká pobočka expandovala. Pro potřeby svých zákazníků otevřela novou provozovnu s 8 000 metry čtverečními skladové plochy a 14 500 paletovými místy v Týništi nad Orlicí. „Navýšením skladových kapacit reagujeme na zvýšenou poptávku po skladování, která bude podle nás v důsledku zpomalování ekonomiky nadále růst i v příštím roce,“ komentuje Ing. Jan Polter, MBA, obchodní ředitel Dachser Czech Republic

S rozšiřováním skladových prostor rostla společnost Dachser Czech Republic odpovídajícím způsobem i v personální oblasti – počet zaměstnanců se zvýšil na téměř 650 lidí. „Také v letošním roce jsme se věnovali on-boardingu nových kolegů a naše investice plynuly i do vzdělávání,“ komentuje personální růst Jan Pihar. Společnost má vlastní systém interních školitelů a využívá i externí odborníky tak, aby bylo možné realizovat závazek společnosti směrem ke zvyšování know-how svých zaměstnanců a jejich profesnímu růstu.

Letecké a námořní přepravy

Oblast leteckých a námořních přeprav byla v letošním roce i nadále poměrně turbulentní. Na začátku roku ji ovlivňovaly lokální lockdowny a na dostupnosti kapacit se podepsala také čínská strategie nulové tolerance vůči onemocnění COVID-19. Spolehlivost námořních servisů sice letos postupně rostla, ale stále je o více než 30 % horší než před rokem 2020. Kapacitní problémy letišť a přístavů se rozšířily ze světa do Evropy, kde významně ovlivnily návaznou vnitrozemskou přepravu. Od druhé poloviny roku dochází ke stabilizaci odvětví vlivem ochlazení poptávky a plánovaného nárůstu volných kapacit na trhu jak v oblasti námořních, tak  i leteckých přeprav. „Trh dopravce se pomalu mění na trh zákazníka. Ochlazení ekonomiky v Evropě spolu s nárůstem cen energií budou významně ovlivňovat mezikontinentální obchod v příštím roce,“ uvádí Ing. Radek Duda, Country Manager Air & Sea Logistics ve společnosti Dachser Czech Republic, a doplňuje, „náš obor bude i nadále vyžadovat vysokou míru flexibility a je stále až třikrát realizačně náročnější, než tomu bylo před třemi lety.“ Divize leteckých a námořních přeprav v letošním roce pokračovala v celofiremní strategii Interlocking, tedy ještě lepším propojování leteckých, námořních a pozemních přeprav. „Interlocking kombinuje naše transkontinentální a lokální logistické sítě a představuje pro naše zákazníky přidanou hodnotu – dokážeme tak nabídnout komplexní zabezpečení dodavatelského řetězce z jednoho zdroje,“ vysvětluje Radek Duda.

Strategie budoucnosti

Navzdory všem náročným lokálním i globálním výzvám pokračovala společnost Dachser Czech Republic ve své strategii udržitelného rozvoje. Učinila další kroky k přechodu na alternativní pohony a po Praze spustila projekt bezemisního zásobování i v Hradci Králové, kde zaváží centrum města pomocí nákladních elektrokol. Kromě toho s výhledem do budoucna instaluje na všech pobočkách dobíjecí stanice pro nákladní a osobní vozidla na elektropohon, testuje další nákladní e-vozidla a přechází na flotilu služebních elektromobilů. Postupně nahrazuje také manipulační techniku a zavádí technologie s lithium-iontovými bateriemi. „Alternativní pohony testujeme a nasazujeme všude tam, kde to dává smysl,“ uvádí Jan Pihar, a doplňuje, „naším hlavním přínosem pro snížení uhlíkové stopy našeho podnikání jsou však inteligentní konsolidační strategie, které neustále zdokonalujeme.“ Společnost využívá pro své přepravy výměnné nástavby a megatrailery a pokročilé informační technologie pro maximální využití ložného prostoru. Pro ještě lepší prediktivní plánování letos nasadila telematické systémy a opatřila na 8 500 svých výměnných nástaveb moduly GPS na solární pohon. To umožňuje dokonalý přehled o každé jednotlivé nákladní jednotce a efektivní plánování přepravních kapacit. Pro dokonalé řízení procesů v překládkových skladech pak Dachser společně s Fraunhoferovým IML institutem vyvinul a úspěšně otestoval digitální dvojče tranzitního terminálu – technologii, která by se v budoucnu měla implementovat napříč celou evropskou sítí včetně České republiky.

Dachser Czech Republic v letošním roce myslel i na potřebné. Pokračoval v dlouholeté spolupráci se Světluškou, projektem nadace Českého rozhlasu. Pro tento celostátní projekt realizuje společnost Dachser Czech Republic skladování a přepravy a aktivně se zúčastňuje jejích charitativních projektů. „Čím déle pomyslně „pomáháme Světlušce svítit na cestu“, tím lépe rozumíme potřebám jejích klientů – lidem se zrakovým hendikepem. A jsme moc rádi, že naše pomoc může konkrétním lidem vrátit do života světlo, které jim bylo v životě odepřeno,“ komentuje Jan Polter.

V roce 2023 očekává Dachser Czech Republic zvýšenou poptávku po skladových kapacitách a stálý tlak na přesnost doručení. Postupně by se měla stabilizovat i situace v oblasti kapacit leteckých a námořních přeprav. „Naše plány pro následující rok se opírají o mírný organický růst, posilování robustnosti naší logistické sítě a investice do know-how našich lidí,“ uzavírá Jan Pihar.

Pro více informací navštivte www.dachser.cz

Zdroj: Dachser

Wilopark: Vodíková strategie jako součást cesty k udržitelnosti

Wilopark, sídlo nadnárodní technologické skupiny Wilo je futuristickým průmyslovým komplexem a jedním z největších výrobních areálů v Severním Porýní-Vestfálsku i celém Německu. Wilo si zde vytvořilo základnu pro efektivnější výrobu, optimalizovaný tok materiálu a inteligentní logistiku.

Kolik číslic má GTIN?

Kolik číslic má GTIN?

Ani dobře vytištěný čárový kód nemusí snímače načíst, pokud má chybnou datovou strukturu. Jednou z příčin může být i nesprávně interpretovaná 14místná sekvence klíče GTIN, zkonvertovaná do čárového kódu EAN-13. Na vině bývají nekompatibilní formáty polí v databázi.

DACHSER Evropský festival přivítal tisíce návštěvníků

Mezinárodní logistický provider Dachser Czech Republic o víkendu uspořádal 4. ročník DACHSER Evropského festivalu. V kladenské pobočce společnosti se sešli zákazníci, obchodní partneři a zaměstnanci, aby společně strávili odpoledne plné dobré hudby, kulinářských specialit a zábavy pro malé i velké. Do Kladna se také sjeli zástupci 15 poboček společnosti Dachser z 9 zemí, aby zde prezentovali svoje regiony a tamější lahůdky. Společně tak potěšili chuťové pohárky téměř dvou tisíc návštěvníků, kteří v sobotní odpoledne na festival zavítali.