DHL Express uvádí na trh GoGreen Plus: Prvního globálního expresního kurýra, který dává zákazníkům příležitost využívat udržitelné letecké palivo ke snížení emisíDHL Express uvádí na trh GoGreen Plus

21.02.2023 | Článek dne

GoGreen Plus je součástí cíle udržitelnosti skupiny Deutsche Post DHL Group dosáhnout nulových čistých emisí do roku 2050.

Společnost DHL Express dnes oznamuje spuštění GoGreen Plus, nové služby, která zákazníkům umožní snížit emise uhlíku spojené s cestou jejich zásilek pomocí udržitelného leteckého paliva (SAF). Tuto službu nabízíme mezi globálními dopravci jako první, nejprve bude k dispozici ve Velké Británii, krátce po ní bude následovat Itálie, Dánsko, Švédsko, Kanada, Austrálie, Jižní Afrika a Spojené arabské emiráty. Od února letošního roku budou mít zákazníci sídlící v těchto zemích možnost vybrat si GoGreen Plus při výběru přepravní služby prostřednictvím MyDHL+, online platformy pro přepravu a sledování zásilek. Služba je navržena tak, aby byla plně flexibilní, zvolit ji lze pro jednotlivé zásilky.

GoGreen Plus bude k dispozici všem zákazníkům DHL Express po celém světě v nadcházejících měsících, přičemž zákazníci dostanou možnost snížení CO2e podle jejich uvážení, stejně tak množství používaného SAF.

Nová služba GoGreen Plus je spuštěna po nedávné spolupráci DHL s bp a Neste na dodávkách SAF do center DHL Express po celém světě. Obnovitelná část inovativního paliva se vyrábí z odpadních olejů. Takový SAF z odpadů a zbytků může zajistit snížení emisí skleníkových plynů až o 80 procent během svého životního cyklu ve srovnání s konvenčním leteckým palivem, které nahrazuje.

„Víme, že naši zákazníci kladou velký důraz na snižování dopadů na životní prostředí, je tedy důležité, abychom jim vyšli vstříc. Jsem potěšen, že investici do SAF mohou naši zákazníci nyní plně využít a díky ní snížit emise svých zásilek. SAF je v současnosti primární cestou ke snížení emisí uhlíku v letectví a je to také nejúčinnější způsob, jak pomoci našim zákazníkům dosáhnout co nejudržitelnějších vlastních dodavatelských řetězců.“

John Pearson, generální ředitel DHL Express

Služba GoGreen Plus umožňuje zákazníkům snížit Scope 3 emise, jež jsou brány jako nepřímé emise, způsobeny dodavatelsko-odběratelskými řetězci každé firmy, například přepravou a distribucí. Na rozdíl od kompenzačních iniciativ GoGreen Plus umožňuje snížit přímé emise způsobené v rámci logistického sektoru, díky tomu tuto službu mohou zákazníci DHL využít ve svém dobrovolném reportingu o snižování emisí. GoGreen Plus se navíc řídí filozofií Science Based Target Initiative (SBTi).

Zdroj: DHL Express

Dnes podobně jako včera …

Pozorný, a hlavně pravidelný čtenář této stati si už jistě všimnul, že se v jednotlivých vydáních tu a tam objevuje odkaz na nejrůznější repliky zejména klasických českých filmů i oblíbených knížek, které měly to štěstí, že zlidověly a pro nás dnes mají jistou symboliku.

Rozšiřujeme Portál dopravy. Nově tam najdete další digitalizované žádosti pro vydávání dokladů plavidel

Portál dopravy dál rozšiřuje své služby. Občané nově mohou využít tři digitalizovaná podání z oblasti vydávání dokladů plavidel. On-line je možné žádat o prodloužení platnosti lodního osvědčení pro malé a rekreační plavidlo, o zapsání změn údajů v rejstříku malých plavidel a v lodním osvědčení plavidla a o zapsání plavidla do rejstříku malých plavidel a vystavení lodního osvědčení malého a rekreačního plavidla.