DHL ve své zprávě ukazuje, jak mohou logistické společnosti pomáhat se zvyšováním odolnosti dodavatelských řetězců pro polovodiče

28.11.2022 | Článek dne

Společnost DHL zveřejnila v reakci na aktuální nedostatek polovodičů zprávu s titulem Resilience of the Semiconductor Supply Chain (Odolnost polovodičového dodavatelského řetězce). Zpráva byla sestavena na základě rozhovorů s vedoucími pracovníky z různých průmyslových odvětví. Jejich cílem bylo určit klíčové oblasti, v nichž společnosti přizpůsobují své polovodičové dodavatelské řetězce, aby byly odolnější a flexibilnější.

Výsledkem jsou čtyři oblasti: urychlená digitalizace, silnější spolupráce, robustní produktové a zásobovací strategie plus trvalá udržitelnost. Zpráva také upozorňuje na příležitosti pro poskytovatele logistických služeb, kteří mohou podporovat společnosti ve zvyšování odolnosti jejich polovodičových dodavatelských řetězců. Poskytovatelé logistických služeb mohou svým zákazníkům poskytovat lepší přehled o dodavatelských řetězcích a datové analýzy. Tím jim pomohou zlepšovat jejich zásobovací strategii a podporovat jejich iniciativy v oblasti trvalé udržitelnosti.

„Poptávka po polovodičích i nadále poroste, zatímco tržní prostředí zůstane nestabilní. Dodavatelské řetězce proto musejí být stabilní a současně pohotové, aby byly na celém světě zajištěny plynulé toky zboží. Jako největší logistická společnost na světě pracujeme napříč dodavatelskými řetězci, získáváme nepostradatelná data, rozvíjíme provozní způsobilosti a vyhledáváme příležitosti pro zvyšování odolnosti, spolehlivosti a trvalé udržitelnosti. Díky tomu můžeme společně s našimi zákazníky zvyšovat odolnost dodavatelských řetězců pro polovodiče,“ říká Alexander Gunde, prezident divize DHL Customer Solutions and Innovations odpovědný za oblast technologického průmyslu.

Převzetí aktivní role při výstavbě nových závodů na výrobu polovodičů

Podle společnosti Deloitte způsobila narušení dodavatelských řetězců v letech 2020 a 2021 firmám na celém světě výpadky tržeb přesahující částku 500 miliard USD. Společnosti v polovodičovém odvětví proto zdvojnásobí své investice a v roce 2022 vynaloží 99 miliard USD na zvýšení výrobních kapacit a uspokojení rostoucí poptávky. Souběžně realizované projekty výstavby výrobních závodů v různých regionech se potýkají s problémy s dodávkami produktů ve stanovených termínech a za dohodnutých finančních podmínek. Logistické společnosti mohou firmám z polovodičového odvětví konkrétně pomáhat zajišťováním komplexní koordinace souběžných procesů při dodávkách, montáži a údržbě výrobního zařízení a dalších strojů z různých zdrojů.

Příprava dodavatelského řetězce na budoucnost na základě čtyř klíčových přístupů

Společnost DHL na základě rozhovorů s vedoucími pracovníky z různých průmyslových odvětví stanovila čtyři klíčové oblasti, které pomohou firmám dosáhnout požadované odolnosti:

Digitalizace. Aktuální, podrobná data o zásilkách, zásobách, dopravních prostředcích a dodavatelích poskytují nezbytný přehled o polovodičovém dodavatelském řetězci a umožňují cenné analýzy. Datová analýza zvyšuje provozní efektivitu a zlepšuje rozhodování. Logistické společnosti mohou pomáhat s provozem analytických platforem, které zlepšují přehled o přepravě a provozních činnostech ve skladech. Výsledkem je holistický pohled na dodavatelský řetězec.

Spolupráce. S omezenou přepravní kapacitou a dostupností výrobního zařízení v polovodičovém dodavatelském řetězci se lze nejlépe vypořádat ve spolupráci s poskytovateli logistických služeb. Rozsah těchto partnerství se rozšiřuje. Díky tomu vznikají globálně integrované sítě s centralizovaným řízením, čímž se zvyšuje odolnost.

Robustní produktové a zásobovací strategie. Přechod na vyšší stavy zásob pro zajištění spolehlivých dodávek, vytváření flexibilnější sítě pro vyřizování zakázek a zjednodušování produktových řad v polovodičovém dodavatelském řetězci jsou kroky, které vyžadují cílenou podporu. Poskytovatelé logistických služeb mohou nabízet dodatečné skladovací kapacity, nové provozy pro skladování dílů, datovou analýzu zásob a mnoho dalších služeb.

Trvalá udržitelnost. Společnosti se zaměřují na minimalizaci vlivu na životní prostředí a současně i na maximalizaci odolnosti polovodičového dodavatelského řetězce. Poskytovatelé logistických služeb mohou dodávat data o emisích při přepravě a skladování, optimalizovat trasy, náklady a druhy dopravy, využívat trvale udržitelné technologie, například elektricky poháněná nákladní vozidla nebo alteativní paliva, či podporovat rozvoj uzavřených procesů v logistice a iniciativy v oblasti cirkuláí ekonomiky.

 

DHL zpráva Resilience of the Semiconductor Supply Chain (Odolnost polovodičového dodavatelského řetězce) je ke stažení na dhl.com/semicon-supply-chain-resilience.

 

Zdroj: AC&C Public Relations

Skupina pro výměnu přístavního území v Hamburku hlásí posun

V pátek 20. ledna 2023 proběhlo v Hamburku další jednání Česko-německé pracovní skupiny pro výměnu zdejších přístavních území České republiky. Česká delegace, pod vedením náměstka ministra dopravy Václava Bernarda, jednala se zástupci Hamburk Port Authority. Při jednání došlo k posunu v otázce délky kolejí v přístavu i dohody o celkové výměře měněného území.

Sdílené doručování je budoucností logistiky, podle startupu Bevy.city dokáže firmám ušetřit 25–30 % nákladů na dopravu

Podle analýzy logistické společnosti Bevy.city mohou firmy díky sdílenému doručování ušetřit čtvrtinu nákladů. Český logistický start-up se tak snaží upozornit na pozitivní dopady sdíleného doručování – vedle financí jde především o snížení počtu vozidel v centrech měst, nižší produkci oxidu uhličitého i celkové zvýšení kvality služeb.

Výstava Motocykl Praha 2023

Motocykl Praha 2023: V Letňanech se sejdou motocyklové legendy, novinky, přestavby i oslavenec Harley Davidson.