DKV Mobility rozširuje DKV BOX EUROPE o telematické funkcie

03.07.2023 | FOCUS na Slovensko

DKV Mobility, popredná európska B2B platforma pre platby a riešenia na cestách, rozširuje svoju ponuku digitálnych služieb. Zákazníci spoločnosti DKV Mobility môžu odteraz využívať palubné jednotky DKV BOX EUROPE nielen na pokrytie 16 európskych mýtnych systémov vrátanie vyúčtovania, ale s integrovaným riešením DKV LIVE aj na online správu tankovania, lokalizáciu vozidiel pomocou GPS alebo plánovanie trasy.

Službu DKV LIVE je možné objednať a nakonfigurovať bezdrôtovo bez toho, aby bolo potrebné meniť už používanú palubnú jednotku DKV BOX EUROPE alebo pripájať ďalší hardvér.

„Vďaka dostupnosti služby DKV LIVE v palubnej jednotke DKV BOX EUROPE ponúkame v jednom zariadení hneď dva dôležité nástroje, ktoré šetria čas aj náklady. Užívatelia si môžu túto službu pohodlne objednať pre svoju palubnú jednotku DKV BOX EUROPE, kedykoľvek to budú potrebovať. Stačí ju nakonfigurovať prostredníctvom bezdrôtového prenosu dát (OTA – Over the Air) a ihneď môžu využívať príslušné digitálne funkcie. Týmto krokom ďalej rozširujeme našu ponuku na mieru šitých, modulárnych digitálnych riešení, a ďalej zvyšujeme transparentnosť a efektivitu pre našich zákazníkov,“ hovorí Manuel von Mohrenschildt, riaditeľ divízie Partner & Solution Sales spoločnosti DKV Mobility. 

Pripojením palubnej jednotky DKV BOX EUROPE k systému DKV LIVE získajú jej užívatelia prístup k plnohodnotnému telematickému systému. To umožňuje dispečerovi navigovať vodičov na preferované servisné stanice a optimalizovať tak prevádzkové náklady. Ak vodič príde na miesto vykládky, dispečer je informovaný priamo bez toho, aby ho vodič musel volať. Okrem toho môže dispečer prostredníctvom systému DKV LIVE sledovať, či vodič jazdí po najlepšej možnej trase, a údaje transparentne zapisovať do knihy jázd. DKV LIVE poskytuje komplexný prehľad a ponúka nástroje na digitalizáciu prepravného procesu a každodenných pracovných činností dispečerov aj vodičov. 

Zdroj: DKV Mobility

Sklady a skladové procesy idú s dobou

Je dobre známe, akú dôležitú úlohu v logistických procesoch hrajú sklady – a aké dôležité sú neúnavné inovácie, či už skladov ako priemyselných budov, alebo skladových procesov. Tie majú priamy dopad na rýchlosť vychystávania objednávok či množstvo reklamácií.

Logistika v rozbúrených vodách súčasnej doby

Udalosti posledných rokov významne ovplyvňujú globálny dodávateľský reťazec, ktorý prechádza zásadnými zmenami. Okrem iných aspektov spôsobuje narušenie dodávateľského reťazca extrémne výkyvy cien námornej prepravy. Okrem týchto zmien moderná spoločnosť stále viac akcentuje svoju požiadavku na udržateľnosť výrobných a logistických procesov.