Ekonomika loni vzrostla o 2,5 %, v závěru vstoupila do recese

01.02.2023 | Článek dne

Dle předběžného odhadu České statistického úřadu vzrostl hrubý domácí produkt ČR očištěný o cenové vlivy za celý loňský rok o 2,5 %. Meziroční výsledek ke konci roku zůstal sice kladný, avšak mezičtvrtletně česká ekonomika již druhé čtvrtletí v řadě poklesla, čímž se dostala do technické recese.

Dle ČSÚ byl růst HDP za celý rok 2022 podpořen výdaji na tvorbu hrubého kapitálu a zahraniční poptávkou. V rámci odvětví pak zejména zpracovatelským průmyslem a skupinou odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství. Negativní vliv však měly výdaje na konečnou spotřebu domácností.

„Katastrofické scénáře, které se v proběhu roku občas objevovaly, se naštěstí nenaplnily. Celkové výsledky za rok 2022 jsou v kontextu nejistot a problémů v ekonomice umocněné válkou na Ukrajině a energetickou krizí nakonec poměrně pozitivní s tím, že předčily odhady z loňského jara, kdy se pohybovaly s velkými nejistotami kolem 1,5 % růstu HDP. Je to zejména díky vývoji v první polovině roku, který byl ovlivněn mj. nízkou srovnávací základnou a odloženou spotřebitelskou poptávkou včetně firemních investic po koronavirové pandemii. Přes vysoké obavy na konci léta a na podzim kvůli vysokým cenám energií či krizovým scénářům nedostatku zemního plynu se nakonec podařilo dosáhnout ekonomického růstu a dostat se v průběhu roku fakticky zpátky na předcovidovou úroveň, byť řadě zemí EU se toto podařilo již v loňském roce. Pro firmy to ale nebyl lehký rok. Kumulace bariér v podobě vysoké inflace, vysokých cen energie a dalších nejistot se ale na ekonomickém výkonu podepsala a ve druhé polovině loňského roku začala ekonomika zpomalovat. To potvrzovalo postupně několik indikátorů z řady měkkých a tvrdých dat od konjunkturálních průzkumů, propadu maloobchodních tržeb nebo poklesu poptávky v eurozóně dle Indexu PMI pro zpracovatelský průmysl. Mezičtvrtletně již ekonomika podruhé poklesla a dostali jsme se do technické recese,“ komentuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj grafu: ČSÚ

Podniky se již řadu měsíců snaží vypořádat se stále silným růstem cen materiálů a surovin a s vysokými cenami energie. Dle výsledků společného šetření SP ČR a ČNB za 4. čtvrtletí loňského roku se jedná o nejvýraznější bariéry jejich rozvoje. Některé indicie, jako např. pokles cen některých průmyslových kovů, ropy či námořní dopravy apod. svědčí o možném oslabení inflačních tlaků. Pro firmy je ale s ochlazující poptávkou naopak stále těžší přenést stoupající náklady do cen svých konečných produktů. Tím dochází ke snižování jejich marží s negativním dopadem například na ziskovost či investice. Ve výhledu investiční aktivity dle šetření na konci roku je ostatně znát přetrvávající opatrnost firem s očekáváním mírného poklesu v letošním roce, byť dopady se různí dle konkrétních firem a odvětví.

I přes současnou nelehkou situaci si také snaží udržet své zaměstnance a významná část z nich chce naopak nové pracovníky v první polovině roku nabírat s očekáváním příznivějšího vývoje. Konkrétní výhled je nyní nejistý, dobrou zprávou ale je, že aktuální ekonomické výsledky dopadly o trochu lépe než původní očekávání na podzim. Týká se to např. zlepšení prognózy letošního HDP v Německu, ale i tamější nálady podnikatelů. Za zlepšením výsledků může stát mj. současný pokles cen elektřiny a zemního plynu na burze, který je ovlivněný relativně příznivým počasím, úsporami energie, naplněnými zásobníky plynu nebo částečným obnovením výkonu jaderných elektráren ve Francii.

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Dnes podobně jako včera …

Pozorný, a hlavně pravidelný čtenář této stati si už jistě všimnul, že se v jednotlivých vydáních tu a tam objevuje odkaz na nejrůznější repliky zejména klasických českých filmů i oblíbených knížek, které měly to štěstí, že zlidověly a pro nás dnes mají jistou symboliku.

Rozšiřujeme Portál dopravy. Nově tam najdete další digitalizované žádosti pro vydávání dokladů plavidel

Portál dopravy dál rozšiřuje své služby. Občané nově mohou využít tři digitalizovaná podání z oblasti vydávání dokladů plavidel. On-line je možné žádat o prodloužení platnosti lodního osvědčení pro malé a rekreační plavidlo, o zapsání změn údajů v rejstříku malých plavidel a v lodním osvědčení plavidla a o zapsání plavidla do rejstříku malých plavidel a vystavení lodního osvědčení malého a rekreačního plavidla.