Recesii sa vyhneme, inflácia na ústupe

09.02.2023 | FOCUS na Slovensko

Slovenská ekonomika sa v tomto roku recesii vyhne. Pričinili sa o to najmä zastropované ceny energií a čerpanie zdrojov z EÚ. Rast HDP bol v minulom roku napriek dvojcifernej inflácii na úrovni 1,7 %. K ekonomickému vývoju pozitívne prispeli aj investície, ktoré boli počas pandémie odkladané.

HDP na Slovensku bude mať stúpajúcu tendenciu aj v tomto roku, keď narastie o 1,3 %. Dobrou správou je, že inflácia začína postupne klesať, čo zlepšuje výhľad rastu ekonomiky. V budúcom roku spomalí inflácia na 5,3 percenta a do roku 2026 sa vráti k dvom percentám. Podľa makroekonomickej prognózy sa tak zmierni rast cien potravín, tovarov a neskôr aj služieb. Ceny pohonných hmôt budú v najbližších rokoch dokonca klesať. Na druhej strane však treba očakávať zvýšenie cien energií. Kým pri elektrine predpokladáme, že v súlade s memorandom o porozumení so Slovenskými elektrárňami sa cena v roku 2024 bude vyvíjať podobne ako v tomto roku, pri plyne a teple zastropovanie platí len na rok 2023.

K dynamike domácej ekonomiky výrazne prispeje narastajúci dopyt podporený zvoľňujúcou infláciou a stabilizovanými reálnymi príjmami domácnosti. Až polovičný nárast HDP by pritom mali zabezpečiť prostriedky z plánu obnovy. Pozitívny by mal byť aj nárast reálnych miezd. To znamená, že platy budú rásť rýchlejšie ako spotrebiteľské ceny. Zamestnanosti pomôže dočerpanie EÚ fondov z predchádzajúceho obdobia aj financie z plánu obnovy.

Trh práce ostane odolný aj zásluhou energetickej pomoci firmám a samosprávam, no dynamika zamestnanosti ostane nízka. Nárast nákladov a slabší odbyt bráni rýchlejšiemu vzniku nových pracovných miest. Slovenské automobilky zatiaľ budú prispôsobovať výrobné zariadenia novým modelom a export zatiaľ nebude dobiehať stratené trhy z minulosti. Import bude navýšený nielen pre vyššiu súkromnú spotrebu a investície, ale aj pre dovoz stíhačiek.

Trh práce je síce odolný, no dynamika tvorby pracovných miest je nízka. Zamestnanosť na konci roka 2022 stagnovala a oživenie na trhu práce sa opäť spomalilo. Vysoké ceny energií a problémy v dodávateľských reťazcoch sa podpísali pod poklesy zamestnanosti v priemysle. V roku 2022 potiahol zamestnanosť prevažne sektor služieb, ktorý už dosiahol predpandemické hodnoty. K vyššej zamestnanosti prispeli aj odídenci z Ukrajiny, ktorých sa do konca roka zamestnalo zhruba 15-tisíc. Po prvotnej silnej vlne sa ich zamestnávanie ustálilo na stabilných prírastkoch zhruba 1-tisíc mesačne a v roku 2023 a Inštitút finančnej politiky očakáva, že ich bude zamestnaných spolu 20-tisíc.

V roku 2023 trh práce vytvorí dodatočných 12 tisíc pracovných miest, najmä vďaka investíciám Plánu obnovy v druhom polroku. V prvom polroku 2023 sa ešte očakáva stagnácia zamestnanosti. Prepúšťanie v dôsledku energetickej krízy bude miernejšie, nakoľko od februára začnú firmy dostávať kompenzácie vysokých cien energií. K zotaveniu na trhu práce v najbližších rokoch výrazne prispejú investície z Plánu obnovy a odolnosti. Tieto budú do roku 2026 zmierňovať pokles pracovnej sily v dôsledku starnutia obyvateľstva. Na konci prognózovacieho obdobia treba počítať aj s príspevkom príchodu Volva na slovenský pracovný trh.

V rokoch 2024 a 2025 je očakávané zrýchlenie tempa rastu slovenského HDP. Zahraničný obchod bude posilňovať a európske exporty potiahne post-pandemická Čína. S novými modelmi budú prenikať slovenské automobilky postupne na zahraničné trhy a očakáva sa dobiehanie stratených trhových podielov. Čistý export bude ťahať našu ekonomiku počas toho, ako bude vyprchávať negatívny šok z cien energií. Tempo rastu vyvrcholí v roku 2025 s 2,7 % pred ukončením čerpania Plánu obnovy.

Negatívne riziko prináša prípadná ďalšia agresia Ruska na Ukrajine, ktorá by mohla priniesť opätovný nárast cien poľnohospodárskych výrobkov, energií a dodatočný prenos do cien tovarov a služieb. Pozitívnym rizikom je silnejšia integrácia ľudí z Ukrajiny na domácom pracovnom trhu.

Inflácia v roku 2023 dosiahne v priemere 9,8 %. Medziročný rast cien, ovplyvní do veľkej miery bázický efekt zo silného rastu cien, v závere minulého roka. Vládne opatrenia viedli k tomu, že ceny energií pre domácnosti v januári vzrástli len veľmi mierne v porovnaní s vývojom na komoditných trhoch. Ceny potravín budú ešte mierne rásť pre pretrvávajúce vysoké globálne ceny agrokomodít, a stabilizáciu cien očakávame až v druhej polovici roka. Ceny pohonných látok budú naopak v tomto roku pokračovať v poklese. Kým rast cien tovarov sa ku koncu roka začne približovať predchádzajúcim nižším rastovým úrovniam, inflácia trhových služieb bude pre robustný vývoj na trhu práce spomaľovať len mierne.

Zdroj: MF SR, Inštitút finančnej politiky

108 REAL ESTATE naďalej expanduje v strednej a východnej Európe – po novom bude poskytovať poradenstvo developerom a investorom v Rumunsku

Rumunsko je po Slovensku, Maďarsku a vzdialenejšej Indii ďalším miestom expanzie realitno- poradenskej spoločnosti 108 REAL ESTATE, ktorá tento rok oslavuje 15. výročie svojho úspešného pôsobenia na realitnom trhu. Rumunsko je racionálnym pokračovaním expanzie spoločnosti 108, ktorá sleduje najmä pohyb developerov, investorov a nájomcov v sektore výrobných ako aj logistických priemyselne zameraných nehnuteľností. Rumunský trh s nehnuteľnosťami ponúka dostatok parciel na výstavbu, generuje silný dopyt medzi nájomcami a v dôsledku toho vytvára potenciál pre vyššie výnosy investorov - miestna ekonomika ponúka stabilné ekonomické prostredie s tohtoročným predpokladaným rastom HDP o 3,5 %. 19 miliónov obyvateľov s rastúcimi príjmami predstavuje pre mnohé spoločnosti zaujímavý okruh zákazníkov.

Aplikácia Traffication varuje pred blížiacimi sa vlakmi

Vozidlá značky Škoda dostávajú novú funkciu, ktorá ešte viac zvyšuje ich bezpečnosť. Ponúka ju aplikácia Traffication, ktorá po novom (zatiaľ v testovacej fáze) upozorní na blížiaci sa vlak pri prejazde železničným priecestím. Aplikácia, ktorá je dostupná pre väčšinu vozidiel značky Škoda tak rozširuje existujúce bezpečnostné funkcie a možnosti aplikácie.

Rizikové krajiny vo východnej Európe sú pre podnikateľov lákavé. Je v nich nižší tlak na cenu a marže

Obchodovanie s rizikovými krajinami môže byť spojené s vyššou mierou neistoty, ale zároveň ponúka bohaté príležitosti, najmä vďaka nižšej konkurencii v porovnaní so Západom. Do tejto skupiny sa radia napríklad Srbsko, Turecko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina alebo Ukrajina. Po novom však môžu slovenské firmy využiť možnosť prefinancovania a poistenia pohľadávok, vďaka ktorému sa riziko v obchodovaní s týmito krajinami významne znižuje.