Reverzná logistika vratných obalov ako nástroj znižovania nákladov modernej výroby

13.07.2023 | FOCUS na Slovensko

Výrobný proces môžeme chápať ako komplex činností, ktoré musia na seba nadväzovať s cieľom minimalizovať náklady. Pod nákladmi sa mnohokrát spomínajú ceny vstupných surovín, energií, práce, technológií... Nemalé finančné prostriedky sú však ukryté aj v operáciách, ktoré priamo súvisia so zabezpečením plynulého chodu výrobnej linky. Ako príklad môžeme spomenúť reverznú logistiku vratných obalov.

Ako vratný obal v procese výroby môže byť definovaná paleta, plastová prepravka, špeciálny obal… Všetky tieto obaly slúžia na dopravu komponentov potrebných pre výrobu. Často sa bavíme o niekoľkých dodávateľoch, pričom každý používa svoje vlastné baliace jednotky vytvorené podľa baliaceho predpisu tohto dodávateľa. Je to spôsobené jednak samotným typom dodávaného sortimentu, ale napríklad aj spôsobom dopravy. Po spotrebovaní takýchto vstupných komponentov pri kompletizácii finálneho výrobku je nutné takéto obaly vrátiť dodávateľovi. Každému jeho vlastné a zabalené tak, ako je to zmluvne požadované. U našich zákazníkov sa stretávame s tým, že práve pri príprave prepravy smerom k dodávateľovi vznikajú problémy s nesprávnym vyskladnením, zámenou prepraviek, odoslaním nekompletného balenia. Ak sa aj takéto operácie zaznamenávajú, mnohokrát je to v papierovej forme, kedy operátori zaznamenávajú  vytvorenie palety s prepravkami pre konkrétneho odberateľa jednoduchým zapisovaním do predpripravených formulárov v tlačenej forme. Možnosť zápisu akéhokoľvek údaja výrazne znižuje spoľahlivosť takéhoto záznamu. Navyše tieto operácie je nutné s oneskorením prepisovať do nadriadeného ERP systému. Do hry vstupuje tak ďalší ľudský faktor – omyl pri prepise. Manažér logistiky zodpovedný za objednávanie prepravy tak dostáva nepresné informácie a ešte aj neskoro.

Miroslav Tománek, obchodný riaditeľ, BARTECH SLOVAKIA

Odpoveďou na vyššie spomínané stavy je SW riešenie RETURN CHECK od spoločnosti BARTECH SLOVAKIA. Tento nástroj eviduje kto kedy akú prepravnú jednotku vytvoril. Zároveň systém v reálnom čase kontroluje dodržiavanie baliaceho postupu (koľko kusov, aký typ prepravky, na akú paletu… vkladáme). Všetky dáta sú okamžite k dispozícii pracovníkom logistiky, ktorí rozhodujú, aký typ prepravy zvoliť… Každá prepravná jednotka je presne identifikovateľná. K tomuto účelu je možné využiť základné označenie 1D/2D kódom vytlačeným na etikete. Čoraz viac sa však v tejto oblasti presadzuje využívanie bezkontaktnej RFID technológie. Práve tento spôsob označovania vratných obalov nachádza veľkú odozvu u zákazníkov, nakoľko sa bavíme o jednorazovom označovaní takýchto obalov. Zároveň je možné zaznamenávať pohyb takto označených boxov/paliet cez expedičné brány automaticky – bez zásahu obsluhy vysokozdvižného vozíka a podobne. Technológia RFID identifikácie sa stáva štandardom nielen v AUTOMOTIVE segmente. Ruka v ruke s postupným rozširovaním RFID označovania sa znižuje finančná náročnosť, ktorá bola v minulosti často prekážkou zavádzania tejto technológie. Návratnosť tak dostáva úplne nové pravidlá.

Zdroj: BARTECH SLOVAKIA

108 REAL ESTATE naďalej expanduje v strednej a východnej Európe – po novom bude poskytovať poradenstvo developerom a investorom v Rumunsku

Rumunsko je po Slovensku, Maďarsku a vzdialenejšej Indii ďalším miestom expanzie realitno- poradenskej spoločnosti 108 REAL ESTATE, ktorá tento rok oslavuje 15. výročie svojho úspešného pôsobenia na realitnom trhu. Rumunsko je racionálnym pokračovaním expanzie spoločnosti 108, ktorá sleduje najmä pohyb developerov, investorov a nájomcov v sektore výrobných ako aj logistických priemyselne zameraných nehnuteľností. Rumunský trh s nehnuteľnosťami ponúka dostatok parciel na výstavbu, generuje silný dopyt medzi nájomcami a v dôsledku toho vytvára potenciál pre vyššie výnosy investorov - miestna ekonomika ponúka stabilné ekonomické prostredie s tohtoročným predpokladaným rastom HDP o 3,5 %. 19 miliónov obyvateľov s rastúcimi príjmami predstavuje pre mnohé spoločnosti zaujímavý okruh zákazníkov.

Aplikácia Traffication varuje pred blížiacimi sa vlakmi

Vozidlá značky Škoda dostávajú novú funkciu, ktorá ešte viac zvyšuje ich bezpečnosť. Ponúka ju aplikácia Traffication, ktorá po novom (zatiaľ v testovacej fáze) upozorní na blížiaci sa vlak pri prejazde železničným priecestím. Aplikácia, ktorá je dostupná pre väčšinu vozidiel značky Škoda tak rozširuje existujúce bezpečnostné funkcie a možnosti aplikácie.

Rizikové krajiny vo východnej Európe sú pre podnikateľov lákavé. Je v nich nižší tlak na cenu a marže

Obchodovanie s rizikovými krajinami môže byť spojené s vyššou mierou neistoty, ale zároveň ponúka bohaté príležitosti, najmä vďaka nižšej konkurencii v porovnaní so Západom. Do tejto skupiny sa radia napríklad Srbsko, Turecko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina alebo Ukrajina. Po novom však môžu slovenské firmy využiť možnosť prefinancovania a poistenia pohľadávok, vďaka ktorému sa riziko v obchodovaní s týmito krajinami významne znižuje.