Skupina Geis v roku 2023 výrazne rástla

06.06.2024 | FOCUS na Slovensko

Skupina Geis v roku 2023 vďaka prelomovej akvizícii významne rástla a dosiahla obrat 1,89 miliardy eur. Slovenská časť skupiny aj napriek ťažkým podmienkam na trhu vygenerovala obrat takmer 83 miliónov eur. Teraz sa celá skupina sústredí na ďalšie prehlbovanie spolupráce s Quehenberger Logistics.

Historický rast – ten skupina Geis dosiahla väčšinovým prevzatím spoločnosti Quehenberger Logistics v uplynulom finančnom roku 2023. Zatiaľ čo v roku 2022 skupina zaznamenala obrat vo výške 1,335 miliardy eur, v roku 2023 táto hodnota vzrástla na 1,89 miliardy eur. Skupina Geis teraz zamestnáva približne 9 700 pracovníkov v 13 krajinách.

Na Slovensku dokázala skupina Geis aj napriek výrazne nepriaznivému vývoju na trhu potvrdiť svoju silnú pozíciu medzi lídrami logistického trhu a dosiahla obrat bezmála 83 miliónov eur. Daniel Knaisl, konateľ Geis SK, CZ a PL to komentuje: „Takýto výsledok v neľahkom období ekonomického poklesu potvrdzuje dlhodobú stabilitu našej spoločnosti, ktorá je kľúčovým prvkom pre dosahovanie úspechu v našom regióne.“

Dobré výsledky napriek náročnému trhovému prostrediu

Určité segmenty logistiky síce zaznamenali pokles, ale vďaka rastu v ostatných oblastiach sa spoločnosti Geis podarilo dosiahnuť dobré výsledky. Geis ponúka široké spektrum logistických služieb, čo jej umožňuje diverzifikovať svoje portfólio a úspešne reagovať na trhové výzvy.

Ťažké trhové podmienky s klesajúcimi objemami a nízkymi prepravnými sadzbami v dôsledku pokračujúceho hospodárskeho poklesu sa prejavili najmä v segmente Air + Sea. Po boome súvisiacom s pandémiou v rokoch 2021 a 2022 zásadne poklesli sadzby za nákladnú dopravu u námorných a leteckých spoločností.

Segment cestnej prepravy zaznamenal stagnáciu tržieb v dôsledku ekonomickej situácie, ale celkovo zostal na dobrej úrovni. Segment skladových logistických služieb, v ktorom skupina Geis ponúka svoje zmluvné logistické riešenia, dosiahol v skupine Geis dvojciferný percentuálny nárast tržieb – k tomu prispeli nové projekty a predĺženie existujúcich kontraktov. Spoločnosť Geis plánuje oblasť skladovej logistiky rozvíjať aj v budúcnosti.

Pokračovanie procesu transformácie

Pred rokom prevzala skupina Geis väčšinový podiel v spoločnosti Quehenberger Logistics. Táto doposiaľ najväčšia akvizícia v histórii Geis otvára obom spoločnostiam mnoho nových perspektív. Skupina Geis týmto prevzatím dokončila dôležitý krok vo svojej stratégii expanzie do juhovýchodnej Európy. „Významne sme rozšírili našu prítomnosť na týchto trhoch a naši zákazníci môžu využívať vysoko profesionálnu sieť aj v tomto regióne,“ hovorí Knaisl. Firmy spoločne rozvíjajú a realizujú spoločnú stratégiu a presadzujú princíp „Best of both“ vo všetkých ponúkaných službách. Spoločne plánujú tiež intenzívne investovať do udržateľnosti, digitalizácie a automatizácie, ale aj do pozemkov a budov.

Zdroj: Geis

Košík je na Slovensku – začal v Bratislave a vo Zvolene. Spolieha sa na DODO aj Metro a do konca roka pridá ďalších šesť miest

Online supermarket Košík.cz vstupuje na tretí európsky trh. Jeho služby môžu teraz využívať zákazníci v Bratislave a Zvolene. Ďalšie slovenské mestá budú nasledovať ešte do konca roka. Špičkový servis prichádza ponúknuť s partnermi ako je logistický operátor DODO alebo veľkopredajne Metro. Bodovať chce najvýhodnejšími veľkými nákupmi s dopravou vždy zadarmo, kvalitou mäsa a rýb doručených do 48 hodín od výlovu, ale aj osvedčenými množstevnými zľavami Multikup.

Napriek súčasným výzvam má vodík v mobilite budúcnosť

Súčasný pohľad na nízkoemisnú dopravu a logistiku sa už nemusí spájať výlučne s elektromobilitou. V súčasnosti sa pozornosť venuje aj iným alternatívnym palivám, medzi ktorými je vodík jedným z najsľubnejších. O jeho výhodách a potenciáli širšieho využitia sme sa rozprávali so Zuzanou Janatovou, manažérkou rozvoja podnikania v oblasti vodíka pre mobilitu spoločnosti Air Products.

Rok 2024 je pre Slovensko rokom veľkých výziev

Slovenská republika od svojho vzniku prešla veľmi dynamickým, ale súčasne aj zložitým vývojom reflektujúcim zvraty v medzinárodnom aj vo vnútropolitickom vývoji. Slovensko v roku 2024 je inou a určite lepšou krajinou, akou bolo pri svojom vzniku. Posun vnímame nielen v celkovej ekonomickej situácii, ale aj v sociálnej oblasti či v medzinárodnom postavení našej krajiny.