Správa o trvalej udržateľnosti 2023: Spoločnosť DKV Mobility znížila emisie CO2 o 50,4 percenta

26.06.2024 | FOCUS na Slovensko

Spoločnosť DKV Mobility, popredná európska B2B platforma pre platby a riešenia na cestách, zverejnila Správu o trvalej udržateľnosti v roku 2023, ktorá informuje o stratégií spoločnosti DKV Mobility v oblasti ESG (ochrana životného prostredia, spoločenská zodpovednosť a zodpovedné riadenie firmy) a o jej záväzkoch a dosiahnutom pokroku pri realizácií cieľov v oblasti ESG.

Spoločnosť DKV Mobility znížila v roku 2023 svoje emisie CO2 o 50,4 % v porovnaní s rokom 2019. Úspešne tak dosiahla prvý cieľ svojho programu Green Pledge z roku 2021, ktorým bolo zníženie emisií CO2 z vlastnej prevádzkovej činnosti o 50 percent do roku 2023. Tento výsledok dokladá zameranie spoločnosti DKV Mobility na ekologickú zodpovednosť a udržateľný rast. Druhým cieľom programu Green Pledge je znížiť emisie CO2 vozových parkov, ktoré prevádzkujú zákazníci o 30 percent do roku 2030 v porovnaní s rokom 2019.

Znížením našich firemných emisií oxidu uhličitého o 50,4 percenta sme pozoruhodným spôsobom ukázali, že stojíme za svojim programom na ochranu klímy Green Pledge a s veľkou obetavosťou napĺňame našiel ciele týkajúce sa ESG. V začatej ceste budeme pokračovať, aby sme v dobe energetickej transformácie vykazovali spolu s našimi zákazníkmi ešte lepšie výsledky v oblasti ESG. A to všetko v súlade s naším korporátnym cieľom, ktorým je snaha urýchľovať prechod na udržateľnú mobilitu budúcnosti,“ hovorí Marco van Kalleveen, generálny riaditeľ spoločnosti DKV Mobility.

Splnenie nášho cieľa Green Pledge je veľkolepý tímový výkon, pretože sme spoločne dokázali v celej našej firme úspešne realizovať mnoho opatrení na zníženie emisií CO2. Preberáme však zodpovednosť aj za zostávajúce emisie CO2. Preto globálne investujeme do certifikovaných projektov na ochranu klímy a aj naďalej chceme napĺňať naše ambiciózne ciele. Aktuálne sa nachádzame v procese predkladania našich vedecky podložených cieľov v oblasti klímy iniciatíve SBTi*,“ dodáva Laura Cremer-Heesenová, vedúca oddelenia udržateľnosti v spoločnosti DKV Mobility.

Prechod na zelenú mobilitu

Spoločnosť DKV Mobility vybudovala jednu z najväčších akceptačných sietí pre elektrické vozidlá v Európe a v súčasnosti poskytuje svojim zákazníkom prístup k približne 710 000 verejným a poloverejným nabíjacím miestam. V júni 2023 prekročila sieť DKV Mobility hranicu 500 000 nabíjacích miest a odvtedy rastie priemerným tempom 21 000 nabíjacích miest mesačne. Okrem výrazného rozšírenia akceptačnej siete na dobíjanie rýchlo rastie aj dopyt po kartách na nabíjanie vozidiel. Do konca roka 2023 spoločnosť DKV Mobility spravovala 592 000 nabíjacích kariet pre elektromobily svojich zákazníkov, čo predstavuje trojnásobný nárast ich počtu v porovnaní s predchádzajúcim rokom. DKV Mobility ponúka svojim zákazníkom aj prístup k alternatívnym palivám, ako sú CNG, LNG a vodík. Vďaka zákazníkom spoločnosti DKV Mobility spotreba týchto alternatívnych palív rastie o viac ako 20 percent ročne.

Veľké pokroky v oblasti sociálnej udržateľnosti

DKV Mobility tiež urýchľuje implementáciu svojej komplexnej stratégie ESG podporou rodovej rozmanitosti a dosahuje významný pokrok v plnení svojich cieľov v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Ženy tvoria takmer polovicu všetkých zamestnancov spoločnosti DKV Mobility a zastávajú 38 percent všetkých riadiacich pozícií. Približne 2 400 zamestnancov spoločnosti DKV Mobility pochádza zo 60 krajín. Spoločnosť DKV Mobility už vydala viac ako 1 700 servisných kariet bez poplatku, NGO Card +Charge, v šiestich európskych krajinách na podporu neziskových organizácií. Spoločnosť podporuje aj okolie svojho sídla prostredníctvom komunitného dňa, počas ktorého sa približne 400 zamestnancov DKV Mobility zúčastnilo na 20 lokálnych sociálnych a environmentálnych projektoch v roku 2023. Okrem toho sa DKV Mobility zaradila medzi 1 % najlepšie hodnotených firiem na svete v oblasti ESG podľa popredných ratingových agentúr Sustainalytics a EcoVadis.

Správa o trvalej udržateľnosti spoločnosti DKV Mobility bola pred zverejnením podrobená nezávislému auditu. Spoločnosť tak už položila základy pre budúce integrované zverejňovanie informácií v súlade so smernicou EÚ o podávaní firemných správ o udržateľnosti (CSRD). Okrem toho sa spoločnosť DKV Mobility zaviazala predložiť nové, vedecky podložené ciele v oblasti klímy iniciatíve SBTi (Science Based Targets Initiative).

Správa o trvalej udržateľnosti spoločnosti DKV Mobility v roku 2023 je k dispozícií na stiahnutie tu.

* Science Based Targets Initiative (SBTi) je spoločnou iniciatívou organizácií CDP (Carbon Disclosure Project), UNGC (UN Global Compact), WRI (World Resources Institute) a WWF (World Wildlife Fund), ktoré vyvíjajú metódy a kritéria pre účinnú ochranu klímy vo firmách a schvaľujú tieto ciele.

Zdroj: Seesame

Košík je na Slovensku – začal v Bratislave a vo Zvolene. Spolieha sa na DODO aj Metro a do konca roka pridá ďalších šesť miest

Online supermarket Košík.cz vstupuje na tretí európsky trh. Jeho služby môžu teraz využívať zákazníci v Bratislave a Zvolene. Ďalšie slovenské mestá budú nasledovať ešte do konca roka. Špičkový servis prichádza ponúknuť s partnermi ako je logistický operátor DODO alebo veľkopredajne Metro. Bodovať chce najvýhodnejšími veľkými nákupmi s dopravou vždy zadarmo, kvalitou mäsa a rýb doručených do 48 hodín od výlovu, ale aj osvedčenými množstevnými zľavami Multikup.

Napriek súčasným výzvam má vodík v mobilite budúcnosť

Súčasný pohľad na nízkoemisnú dopravu a logistiku sa už nemusí spájať výlučne s elektromobilitou. V súčasnosti sa pozornosť venuje aj iným alternatívnym palivám, medzi ktorými je vodík jedným z najsľubnejších. O jeho výhodách a potenciáli širšieho využitia sme sa rozprávali so Zuzanou Janatovou, manažérkou rozvoja podnikania v oblasti vodíka pre mobilitu spoločnosti Air Products.

Rok 2024 je pre Slovensko rokom veľkých výziev

Slovenská republika od svojho vzniku prešla veľmi dynamickým, ale súčasne aj zložitým vývojom reflektujúcim zvraty v medzinárodnom aj vo vnútropolitickom vývoji. Slovensko v roku 2024 je inou a určite lepšou krajinou, akou bolo pri svojom vzniku. Posun vnímame nielen v celkovej ekonomickej situácii, ale aj v sociálnej oblasti či v medzinárodnom postavení našej krajiny.