Vlaňajšok prial jazdenkám po operatívnom lízingu

13.04.2023 | FOCUS na Slovensko

Predaj výrazne vzrástol v prvej polovici roka 2022, kedy bola situácia v predaji jazdených vozidiel ovplyvnená slabou ponukou áut spôsobenou nedostatkom náhradných dielov na nové vozidlá. „Napriek trhovým výkyvom v druhej polovici roka spôsobenými rastúcou infláciou a úrokovými sadzbami zostal dopyt konštantný,“ hovorí Jana Smoláriková zo spoločnosti Business Lease Slovakia.

Minulý rok bol pre predaj jazdených vozidiel po operatívnom lízingu extrémne úspešný, a to najmä v prvej polovici roka 2022, kedy bola situácia v predaji jazdených vozidiel ovplyvnená nízkymi úrokovými sadzbami a slabou ponukou vozidiel spôsobenou nedostatkom náhradných dielov na nové autá.

„Napriek trhovým výkyvom v druhej polovici roka spôsobenými rastúcou infláciou a úrokovými sadzbami dopyt po našich vozidlách zostal pomerne konštantný v priebehu celého roka. Predali sme rekordných 92 % vozidiel po operatívnom lízingu koncovým užívateľom, či už fyzickým osobám, firmám, alebo spoločnostiam, ktoré mali pôvodne auto na operatívny lízing a prejavili záujem si auto po skončení lízingu odkúpiť.“

Jana Smoláriková, Team Manager Remarketing & Retail Sales Business Lease Slovakia

Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility a popri operatívnom lízingu poskytuje aj predaj jazdených vozidiel po operatívnom lízingu pre fyzické a právnické osoby prostredníctvom vlastného bazáru www.carsandcare.sk, ďalej krátkodobý prenájom, car sharing, car pooling, mobility budget pre firmy a ich zamestnancov, ako aj ďalšie formy zabezpečenia mobility a služieb. Práve v predaji jazdeniek zaznamenala Business Lease Slovakia vlani rekordné čísla.

Vozidlá s históriou

Jednou z najväčších výhod jazdených vozidiel po operatívnom lízingu je popri mladom veku (3-4 roky) a nízkom nájazde (cca 100 tisíc km) najmä zdokladovaná servisná a poistná história.

„Ide o jeden z hlavných benefitov, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie zákazníka pri kúpe. U nás nárast záujmu pripisujeme aj kvalitnému produktu – predávame autá s jasnou históriu, garantovaným stavom tachometra, po prvom majiteľovi a s možnosťou odpočtu DPH. Náročnosť klientov na Slovensku v oblasti kvality poskytovaných služieb rastie a my chceme byť tými, ktorí sú v tejto oblasti udávajú tempo.“

Jana Smoláriková, Team Manager Remarketing & Retail Sales Business Lease Slovakia

Tým, že ide o vlastné vozidlá po operatívnom lízingu, vie spoločnosť zákazníkovi zdokladovať kompletnú históriu poistných udalostí, takže vie presne, čo kupuje. To nie je štandardom bežných autobazárov, ktoré vykupujú vozidlá po viacerých majiteľoch, prípadne zo zahraničia, kde je náročné garantovať čokoľvek. Spoločnosť zároveň zákazníkovi poskytuje pod jednou strechou aj všetky doplnkové služby, ako financovanie vozidla, poistenie, predĺženú garanciu, odkup starého vozidla, zabezpečovacie systémy a podobne.

Retailoví zákazníci prevažujú

Hoci v prípade poskytovania operatívneho lízingu je stále najväčšou skupinou firemná klientela, pri predaji jazdeniek po operatívnom lízingu dominujú retailoví zákazníci.

„Veľkú skupinu tvoria tiež menšie spoločnosti, pre ktoré je veľmi lákavá možnosť odpočtu DPH na všetky naše vozidlá. Ide približne o 15 % užívateľov, ich známych, či rodinu. Veľa zohráva najmä schopnosť užívateľa dané vozidlo odporučiť ďalej, pretože presne vie, ako sa o vozidlo staral, ako s ním jazdil.“

Jana Smoláriková, Team Manager Remarketing & Retail Sales Business Lease Slovakia

 dodáva Jana Smoláriková. Ďalšou skupinou sú tí, ktorí vozidlo najprv užívali na operatívny lízing a po skončení nájmu si ho odkúpili.

Od začiatku tohto roka spoločnosť ponúka predaj vozidiel po operatívnom lízingu pod vlastnou značkou Cars&Care (Autá a starostlivosť), a to všetkých 5 krajinách, v ktorých pôsobí.

„Hovoríme tu nielen o starostlivosti o autá, ktoré máme na operatívny lízing a poskytujeme im počas trvania lízingu prvotriednu starostlivosť, ale aj o starostlivosti o klientov a ich potreby, aby boli s kúpou jazdeného vozidla u nás nad očakávania spokojní.“

Jana Smoláriková, Team Manager Remarketing & Retail Sales Business Lease Slovakia

Zdroj: Business Lease

Rok 2024 je pre Slovensko rokom veľkých výziev

Slovenská republika od svojho vzniku prešla veľmi dynamickým, ale súčasne aj zložitým vývojom reflektujúcim zvraty v medzinárodnom aj vo vnútropolitickom vývoji. Slovensko v roku 2024 je inou a určite lepšou krajinou, akou bolo pri svojom vzniku. Posun vnímame nielen v celkovej ekonomickej situácii, ale aj v sociálnej oblasti či v medzinárodnom postavení našej krajiny.