DHL Supply Chain a DHL Freight na Slovensku opätovne ocenené ako Top Employer

18.01.2023 | FOCUS na Slovensko

Skupina Deutsche Post DHL bude aj v roku 2023 naďalej ponúkať atraktívne pracovné podmienky pre približne 590 000 zamestnancov – čo potvrdzujú aj aktuálne certifikácie od Top Employers Institute. Divízie DHL Supply Chain a DHL Freight, patriace do skupiny, obhájili titul a po druhýkrát v rade získali prestížne ocenenie Top Employer 2023 na Slovensku.

Po prvýkrát sa podarilo získať toto ocenenie aj sesterskej spoločnosti DHL Freight, európskemu špecialistovi na colnú deklaráciu, Gerlach European Customs Services na Slovensku. Toto osvedčenie je výsledkom nezávislého hodnotenia Top Employers Institute, a získajú ho len tie spoločnosti, ktoré splnia prísne kritériá v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov a zároveň úspešne prejdú nezávislým auditom. Certifikát Top Employer získalo celkovo 125 organizácií v 70-tich krajinách.

„Opätovné získanie ocenenia Top Employer je skutočným odrazom našej túžby vytvárať pracoviská, ktoré podporujú všetky formy diverzity a rozvoj každého z nás. Každý jednotlivec by sa mal v našej spoločnosti cítiť rešpektovaný, vypočutý a podporovaný. V DHL Supply Chain oceňujeme angažovanosť, kreatívne myslenie, vášeň a snahu poskytovať dokonalosť v našich každodenných činnostiach. Preto si veľmi vážim toto ocenenie a veľmi sa z neho teším,“ vysvetľuje Piotr Okurowski, riaditeľ DHL Supply Chain na Slovensku.

Firmy, ktoré boli certifikované ako Top Employer, sa usilujú o zlepšovanie pracovného sveta. Ich pozornosť sa zameriava na zamestnancov, ktorým ponúkajú výnimočné pracovné prostredie a skvelé možnosti pre profesijný rozvoj. Program Top Employers Institute certifikuje organizácie na základe účasti na prieskume HR Best Practices a jeho výsledkov. Prieskum pokrýva šesť okruhov z oblasti ľudských zdrojov s dvadsiatimi kategóriami, medzi ktoré patrí okrem iného stratégia zameraná na nábor, pracovné prostredie, získavanie talentov, vzdelávanie, celková pohoda zamestnancov, diverzita, rovnosť a inklúzia.

„Som nesmierne hrdý, že sa nám aj tento rok v DHL Freight Slovakia podarilo úspešne obhájiť prestížny titul Top Employer 2023. Naša spoločnosť tým potvrdila svoje postavenie medzi poprednými zamestnávateľmi z pohľadu riadenia a rozvoja ľudských zdrojov už po druhýkrát. Obhájenie tohto ocenenia len potvrdzuje kontinuálne zlepšovanie pracovného prostredia v našej spoločnosti, podporovanie našich zamestnancov, ktorým umožňujeme neustále sa rozvíjať a rozširovať svoje zručnosti, zároveň podporujeme rôznorodosti tímov v náročných a meniacich sa časoch. Teší nás, že sa nám aj vďaka našim zamestnancom darí napĺňať naše hodnoty v rámci skupiny DP DHL,“ hovorí Zsolt Tóth, riaditeľ DHL Freight Slovensko, Maďarsko & Balkán a Gerlach European Customs Services na Slovensku.

Generálny riaditeľ Top Employers Institute David Plink povedal: „Výnimočné časy podnecujú v ľuďoch a organizáciách to najlepšie. Práve toho sme boli svedkami aj v našom tohtoročnom certifikačnom programe Top Employer 2023: výnimočné výkony v podaní najlepších zamestnávateľov. Títo zamestnávatelia dokázali, že im záleží na rozvoji a blahobyte svojich zamestnancov. Takýmto konaním spoločne obohacujú pracovný trh. S hrdosťou oznamujeme a oslavujeme tohtoročných popredných zamestnávateľov orientovaných na ľudí: Top Employer 2023.“

Top Employers Institute so sídlom v Amsterdame už viac ako 30 rokov hodnotí, ako dobre fungujú spoločnosti ako zamestnávatelia. Jeho certifikačný proces hodnotí spoločnosti v 20 kategóriách. Top Employers Institute je od roku 2011 zodpovedný za externú certifikáciu skupiny Deutsche Post DHL.

Zdroj: DHL Supply Chain

Business Lease má za sebou mimoriadne úspešný rok

Spoločnosť dosiahla zatiaľ najvyššie NPS a eNPS skóre od svojich klientov a zamestnancov. Významne spoločnosti vzrástol fleet aj objednávky. Firma získala svetové ocenenie v zákazníckej skúsenosti, bankového strategického partnera a vytvorila Ekosystém pre rozvoj elektromobility na Slovensku.

Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach začal pracovať

Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach sa v utorok 31. januára približne hodinu pred polnocou podarilo zapojiť do siete. Od včera teda nový blok premieňa tepelnú energiu uvoľnenú v reaktore na elektrinu. Míľnik, ktorý týmto Slovenské elektrárne (SE), a. s., dosiahli, znamená prelomový počin pre celé Slovensko. Vďaka nemu sa bude môcť napĺňať dohoda medzi SE a vládou SR, v zmysle ktorej sa SE zaviazali dodávať lacnú elektrinu pre domácnosti, a to v cene 61,2077 eur za 1 MWh, t. j. v bezprecedentne nízkej cene v rámci celej EÚ. Nový blok, ktorý začal dodávať do siete prvú elektrinu pri aktuálnom nominálnom výkone vo výške 20 %, má plánovanú životnosť minimálne na 60 rokov. Mimoriadnosť jeho spustenia spočíva tiež v jeho obrovskom prínose smerom k energetickej stabilite a znižovaniu emisií skleníkových plynov.

Vodíková budúcnosť

Kým v dnešnej dobe sa v súvislosti s budúcnosťou dopravy a spĺňaním najrôznejších environmentálnych cieľov všade skloňuje elektromobilita, vzhľadom na jej úskalia však nie je jediným smerom, ktorým prebieha výskum. Ako sľubný variant sa ukazuje aj vodík, ktorému však – možno neoprávnene – nie je venovaná až taká pozornosť v debate o plnení najrôznejších environmentálnych cieľov.