Geopolitické vlivy na podobu a cenotvorbu v námořní dopravě

13.07.2023 | Logistický HYDEPARK

Systém geopolitické rovnováhy, principy vah a vyvažování – tak, jak byly vytvářeny a upřesňovány během 40 let studené války – dnes procházejí podstatnou a pro budoucnost zásadní zkouškou.

Nejsou však jen nově koncipovány diplomatické vztahy, vojenská uskupení a sféry zájmu, zkouškou prochází i veřejnost, obchodní aktivity a následně i globální sítě. To, co se podařilo postupně optimalizovat až do doby před pandemií, se nám nyní hroutí pod rukama; dodavatelské řetězce vykazují nebývalé a v mnoha případech fatální narušení, trhají se „věčné“ vztahy. A vzhledem ke své absolutní dominanci ve světě logistických služeb je hluboce zasažena dálková námořní doprava.

Od konce 60. Let minulého století se vyvíjel obor námořní dopravy zboží v kontejnerech ruku v ruce stejným tempem jako mezikontinentální obchod. Můžeme se dokonce přít o to, co bylo příčinou a hybatelem tohoto rozvoje, a co vznikalo jako následek prvého. Velký dopad na tento vývoj mělo i uvolnění vztahů Západu s Čínou, které přišlo na pořad dne v té době, následováno masívními investicemi do výroby využívající levnou pracovní sílu v nejlidnatější zemi světa. Za 50 let prošla Čína zrychlenou kapitalizací a industrializací do takové míry, že dnes se nenajde prakticky žádná položka spotřebního zboží, ale i high-tech polotovarů, které by zde nebyly vyráběny. Dřívější dominantní postavení vývozce levného oblečení a hraček bylo vystřídáno praktickým monopolem v dílech pro elektromobilitu a spotřební elektroniku. Následovala expanze čínských investorů do mnoha zemí světa pod praporem podpory rozvoje infrastruktury, těžebního průmyslu a lokálních výrob, zvaném Pás a stezka (Belt and Road). Dnes jsou čínské podniky pevně zakotvené v mnoha zemích Afriky a Asie, od Indočíny přes Pákistán až do Etiopie. Zároveň je však vnitřní produkce a trh v Číně úzkostlivě chráněn proti vnější konkurenci místními zákony a omezeními. Jediný obor, který má výrazně globální charakter, a přesto se mu v Číně výrazně daří, je právě kontejnerová přeprava (i když i zde, například ve stavbě lodí, je dnes Čína výrazným hráčem). V Top Ten největších přístavů světa dnes více než polovina má čínské jméno a obsluhu těchto přístavů bezezbytku zajišťují největší plavidla, která se v jiných částech světa vůbec neuplatňují. Indexy cen dopravného jsou dnes poměřovány podle linek z a do Číny.

Tento vývoj se ale poslední dobou začíná zpomalovat. Nejenže roste mzdový nárok průměrného zaměstnance v zemi a jeho spotřební apetyt, meziroční indexy růstu vzhledem ke stále vyšší srovnávací základně slábnou. Velkou ranou pro Čínu bylo praktické přerušení obchodního vývoje v době pandemie covid-19, provázené drastickými uzávěrami v mnoha čínských oblastech. Odložené uspokojení poptávky přineslo nejprve objednávkovou explozi, růst cen dopravy i výrobků samých, aby následovala kocovina v podobě nebývalé inflace a recese.

Tento stále ještě popsatelný a do jisté míry i uřiditelný vývoj však tvrdě pocítil další ránu v podobě ruské agrese na Ukrajinu. Křehká, v prvním odstavci popsaná geopolitická rovnováha byla dramaticky vychýlena; Čína se přes veškerá ujišťování na mezinárodní scéně přiklonila – samozřejmě za cenu jistých dvoustranných dohod – k Rusku. Následoval logický krok jejich oponenta, tedy Západu, který si teprve nyní uvědomil míru závislosti na čínské produkci a její důležitosti pro domácí výrobu a rozvoj. Pozornost jestřábů na obou stranách se však soustředila na nejslabší místo vyvažování, kterým je v případě Číny provincie Tchaj-wan. Proklamace o „jediné“ Číně a uznání pouze ČLR je stále častěji prokládáno otevřenou obchodní, ale i politickou a vojenskou podporou ostrova. V oblasti probíhají nebývale časté vojenské manévry, které mimo jiné vážně ovlivňují civilní přepravní linky. Tchaj-wan nacvičuje obranu před blokádou svých přístavů, Čína trénuje vojenské přepadení jí nárokované provincie… přes moře a vzduchem.

Ač je, doufejme, takový konflikt globálního významu, hrozící – podobně jako ukrajinská válka – totálním narušením obchodních a dopravních linek zatím málo pravděpodobný, lze na základě již získaných zkušeností modelovat jeho průběh a dopady:

  • Byla by zcela či významně přerušována námořní doprava z hlavních přístavů na severovýchodním a východním pobřeží Číny, odkud jsou loděny výrobky pro automobilový a běžný spotřební průmysl;
  • Byla by významně omezena doprava surovin, na kterých je Čína závislá = uhlí a ropa – především přes přístav Ningbo. Bez těchto surovin by se brzy octla „na suchu“ čínská energetika, což by se odrazilo v omezování výroby na celém území a výpadcích v exportu elektronických komponent apod.;
  • Zcela zdecimovány či alespoň odříznuty od světa by byly vzdušné a námořní přístavy na Tchaj-wanu. Podobně jako tomu bylo a dosud zčásti je v Černém moři, místní spojení by zmizela a i existující zbytky výrob by neměly kudy svoje výrobky exportovat. Vážně by však byly narušeny i linky z Jižní Koreje a Japonska;
  • Odvětví námořní přepravy kontejnerů by bylo citelně zasaženo v segmentu ultravelkých lodí (ULCC, 24-megamax), které obsluhují právě a především tuto oblast. Tato plavidla jsou zcela nová, jejich provoz v prvních letech vytváří velké finanční nároky, a tudíž jejich odstavení i na kratší, 1-2 roky trvající dobu by bylo pro jejich provozovatele (rejdaře) fatální;
  • Zřejmě by došlo k úplnému uzavření nebe nad Východočínským a Jihočínským mořem, čímž by byl výrazně omezen i provoz letišť v jižním Japonsku a v Koreji;
  • Nedostatek dílů i hotových výrobků by se okamžitě přelil do Evropy a USA a způsobil by masívní výpadky v mnoha odvětvích finálních výrob (elektronické přístroje, počítače, „smart“ výrobky pro domácnost, automobily a kolové stroje všeho druhu atd.) až po úplné přerušení výroby. I zde již máme, zatím ve skromných rozměrech, první zkušenost za sebou.

Nepříjemné by na takové situaci bylo, že zatím existuje velmi málo náhradních variant, či jsou teprve v poslední době vzhledem k nastalým okolnostem testovány. Jako příklad lze uvést železniční spojení po Hedvábné stezce, jehož páteřní linie byla dotčena válkou na Ukrajině a omezujícími kroky ze strany evropských vlád – byly hledány a testovány nové trasy, ale nyní je již zřejmé, že pro jejich opravdu výkonné a komerčně přístupné řešení bude třeba ještě několik let investovat a budovat. Podobně se má situace na Severní mořské cestě, o které se roky pouze potichu mluvilo jako o strategickém spojení budoucnosti… aby o něm začaly nahlas mluvit Rusko a Čína, čímž ona „budoucnost“ výrazně potemněla.

Jaké je tedy dostupné resumé dnešního stavu věcí a vztahů v globálním prostředí? Je zcela jisté, že i nadále bude probíhat postupné rozvolňování závislosti světa na Říši středu v obchodní sféře, minimálně na úrovni politických vyhlášení a diplomatických úkonů. Obchodní ani dopravní obory se však musí důvodně obávat další eskalace napětí a vytváření překážek fungujícímu obchodu a dopravě na velké vzdálenosti. Sama čínská vláda si uvědomuje toto nebezpečí, protože by takové výpadky stejně silně dolehly i na ni, a opatrnými kroky podporuje přenos některých výrob do okolních zemí, jejichž status okolo sebe nevytváří tak silné napětí. Tento proces by měl být proto z naší strany živen a vytvářen postupně a opatrně, protože v míře současné závislosti se skrývá naprostý kolaps Západního světa jako následek jakéhokoliv umělého zásahu.

Dr. Petr Rožek, výkonný ředitel SSL

Emirates začala provozovat lety s udržitelným leteckým palivem (SAF) na londýnském letišti Heathrow

Společnost Emirates převzala na londýnském letišti Heathrow dodávky udržitelného leteckého paliva (SAF) od společnosti Shell Aviation. Ta do konce léta 2024 do sítě čerpací infrastruktury letiště dodá přes 3 000 tun čistého SAF smíchaného s běžným leteckým palivem, kupní smlouva se společností Shell Aviation je tak pro leteckou společnost největší v historii.

Trends in Automotive Logistics 2024: Připojte se do rychlého pruhu digitalizace

Už 18. června se do Plzně vrátí další ročník konference Trends in Automotive Logistics (TAL 2024), tentokrát s titulem Driving the Digital Fast Lane. Opět nabídne aktuální témata pohledem českých i zahraničních řečníků, inspirativní přednášky a případové studie z praxe, stejně jako prostor pro networking a diskuzi.

Index Balík: Trendy v českém e-commerce? Online nakupují všichni, výdejní boxy zažívají boom. Třetina i zboží prodává

Češi na internetu utrácí nejvíce v Evropě a pro doručení svých objednávek stále častěji využívají výdejní boxy. Jako možnost doručení online pořízeného zboží je volí téměř 60 % nakupujících, oceňují na nich především dostupnost a flexibilitu. Fenoménem se stal online prodej použitého oblečení nebo elektroniky, třetina Čechů takové balíky pravidelně posílá. Vyplývá to z prvního ročníku průzkumu Index Balík přepravní společnosti PPL CZ.