Globální politická situace ovlivňuje roční výsledky přístavu Hamburk

22.02.2023 | Logistický HYDEPARK

V pondělí 20. února 2023 proběhla v Hamburku tisková konference k výsledkům přístavu v roce 2022.

Mezinárodní krize formovala v roce 2022 vývoj překladu zboží v přístavu Hamburk. Na hamburských terminálech bylo celkem přeloženo 119,9 milionu tun zámořského zboží. To odpovídá poklesu o 6,8 % oproti předchozímu roku. Nábřeží kontejnerových terminálů překročilo 8,3 mil. TEU. To odpovídá mínusu 5,1 % oproti předchozímu roku. Pozitivně se vyvíjel segment konvenčního kusového zboží s nárůstem o 11,2 procenta na 1,4 milionu tun. Hromadného zboží bylo zmanipulováno 36,2 mil. tun (-8,9 %) hromadného zboží. „Válka na Ukrajině a s ní spojené sankce proti Rusku, stejně jako celosvětové problémy v dodavatelských řetězcích v důsledku pandemie kovidu, měly v průběhu roku vliv na překlad v hamburském přístavu. K tomu se přidaly pracovní spory v přístavu na začátku druhé poloviny roku a velmi vysoká inflace v průběhu podzimu, která způsobila, že se výdajová nálada spotřebitelů dostala na samé dno,“ komentoval Axel Mattern, předseda představenstva společnosti Hafen Hamburg Marketing e.V. V případě hromadného zboží lze nižší objemy přímo i nepřímo přičíst zpřísněným sankcím vůči Rusku.

Zdroj: HHM

V první desítce partnerských zemí tradičně opět vedla Čína s 2,46 milionu TEU (-3,8 procenta). Na druhém místě následují USA s 605 000 TEU, což představuje pokles o 2,1 procenta. Na třetím místě zůstal Singapur s 423 000 TEU (-1,1 %). Seznam nejlepších partnerských zemí pro rok 2022 přináší několik překvapení. Velmi pozitivně se například vyvíjela výměna zboží s Polskem s 294 000 TEU a nárůstem o téměř 25 %, což tuto zemi řadí na čtvrté místo. Podobně pozitivně se vyvíjely objemy překládky s Finskem (213 000 TEU, +22,3%). S plusem 6,6%, tj. 196 000 TEU ve výměně zboží s hamburským přístavem nastavila pozitivní signál také Kanada, která se dostala z dvanáctého na deváté místo.

Nadále pokračoval trend zvyšování počtu naplutí kontejnerových lodí tzv. třídy Megamax s kapacitou větší než 18 000 TEU, které zavítaly v loňském roce do Hamburku celkem 234krát. To představuje nárůst o šest procent.

Doprava do/z vnitrozemí zůstává téměř stabilní. V modálním rozdělení vnitrozemské dopravy si železnice udržela vedoucí postavení. Více než polovina všech kontejnerů (50,5%) stále putovala po železnici. S 2,7 milionu TEU tak železnice zůstává nejdůležitějším druhem dopravy pro vnitrozemí. I přes pokles o 2,8 procenta dosáhla železnice v tomto segmentu druhého nejlepšího ročního výsledku ve své historii.

Zatímco v loňském roce došlo k poklesu v oblasti překladu zboží, hamburský přístav se připravuje na nové produkty a výzvy. Např. snahou o vybudováním komplexního vodíkového hodnotového řetězce v celém hamburském přístavu či překladiště dovozního terminálu na zelený vodík přeměna v moderní energetické centrum již začala. Zároveň je Hamburk na dobré cestě stát se klimaticky neutrálním přístavem, a to např. i díky výstavbě pobřežních napájecích zařízení na terminálech pro výletní lodě i kontejnery.

Vzhledem ke stále nejisté situaci na světových trzích je obtížné poskytnout prognózu pro rok 2023. „Doufáme, že se světová ekonomika znovu postaví na nohy, a to podpoří i zvýšení překladu v hamburském přístavu,“ shrnuje předseda představenstva HHM Mattern. Všechny zúčastněné strany v hamburském přístavu budou aktivně pracovat na transformaci směrem ke klimaticky neutrálnímu, efektivnímu a modernímu přístavu.

Zdroj: Hafen Hamburg

Doručování zboží napříč Českou republikou má svá specifika, liší se v rámci krajů i měst

Společnost Bevy.city, která zajišťuje rozvoz zásilek pro desítky firem v rámci České republiky, a zároveň pomáhá vykrývat logistické špičky pro největší hráče na trhu, shrnuje své poznatky z doručování napříč republikou. Největší zájem o doručení zboží na adresu je v centrech velkých měst, váhavě se k doručování staví v Karlových Varech, Ústí, ale například i Českých Budějovicích nebo Plzni.

Faktor ESG

Není pochyb o tom, že klíčový vliv na změny, které lze v nadcházejícím období v celém dodavatelském řetězci očekávat, bude mít povinnost nejprve velkých, později i menších společností prokazovat svou orientaci na významné snižování uhlíkové stopy svého vlastního podnikání. Nástrojem vytvořeným pro tento účel je nefinanční reporting ESG, jenž vedle přímého vlivu na hlavní hráče na trhu zasáhne postupně právě jejich prostřednictvím nepřímo i ty nejmenší.