Know-how pro vaši lepší logistiku

18.01.2024 | Logistický HYDEPARK

Standardizační organizace GS1 Czech Republic zve na školení všechny firmy, které chtějí z automatické identifikace a sdílení dat získat maximum výhod pro svoje podnikání. Pořádá pravidelně prezenční kurzy i oblíbené webináře.

Podmínkou pro účast na školení je registrace společnosti u GS1 Czech Republic. Pro nově registrované firmy v Systému GS1 (případně nové zaměstnance již zapojených firem) je připraveno vstupní školení. Zde se posluchači seznámí se základními pojmy, naučí se, jak správně označovat své výrobky, zjistí, co se skrývá pod termíny, jako primární a sekundární GLN, nebo jaký je rozdíl mezi EAN a GTIN. Školitelé se dále zaměřují na kvalitu provedení čárových kódů, na jejich správnou velikost či umístění.

V daném kurzu se samozřejmě zabýváme logistikou. Vysvětlíme, jak na značení logistických jednotek a naučíme vás sestavit standardní logistickou etiketu tak, aby bylo možné ji pohodlně naskenovat a správně interpretovat informace, které obsahuje. V závěru základního kurzu se dozvíte vše podstatné o standardní elektronické výměně dat EDI. Nakonec si nacvičíte sestavení logistické etikety pro simulovanou přepravu zboží napříč dodavatelsko-odběratelským řetězcem v několika byznysových modelech.

Systém GS1 v logistice

Pro zájemce o know-how s důrazem na podporu logistických procesů GS1 Czech Republic nabízí pokročilejší kurz, Systém GS1 v logistice. Hlavními tématy jsou identifikace obchodních a logistických jednotek, tvorba GS1 logistické etikety a kódování dynamických dat s využitím GS1 aplikačních identifikátorů. Je vřele doporučeno pro pracovníky logistických firem nebo logistiky výrobních firem.

SSCC: rodné číslo logistické jednotky

Na školení pro logistiky nejednou zazní zkratka SSCC: Serial Shipping Container Code, sériové číslo logistické jednotky. Pomocí tohoto identifikačního klíče GS1 firmy jednoznačně označují logistické a přepravní jednotky a jejich obsah. Označené palety (ale také kartony, kontejnery aj.) poté mohou sledovat při pohybu dodavatelskými řetězci po celém světě, a přitom sdílet s partnery informace o zásilce pomocí EDI zpráv.

SSCC se jako povinná součást každé GS1 logistické etikety kóduje do čárového kódu GS1-128. Daný standard představuje klíčový identifikátor pro sledovatelnost, kdy firmám umožňuje získat informace o konkrétní logistické jednotce. Je to podobné, jako když lékař zadá rodné číslo pacienta do zdravotnické databáze, aby získal informace o předchozích vyšetřeních, výsledcích kontrol a podobně.

U zboží loženého na logistické jednotce obchodní partneři potřebují získat informace, jako např. číslo šarže, doba minimální trvanlivosti, hmotnost, země původu nebo číslo objednávky. SSCC kód spolu s dalšími standardy GS1 jim požadované informace bezpečně zprostředkovává. Tím se stal nepostradatelným pomocníkem firem při zvládání logistických procesů napříč dodavatelským řetězcem. Uživatelům pomáhá zajistit vysledovatelnost, dodržovat FIFO a další požadované režimy; podporuje jejich operativnost i konkurenceschopnost.

Obrovský rozsah SSCC kódů

SSCC umožňuje identifikaci jakékoliv logistické jednotky. A nezáleží na tom, zda se jedná o karton, paletu nebo kontejner, který slouží k přepravě např. v námořní dopravě. O logistické jednotce označené SSCC kódem mají uživatelé přesný přehled po celé její cestě dodavatelsko-odběratelským řetězcem a jedním pípnutím, které jim oznámí správné sejmutí čárového kódu, ji okamžitě zaevidují. Obrovskou výhodou je rozsah SSCC kódů. Díky němu mohou firmy využít v závislosti 10 milionů až jednu miliardu identifikačních čísel.
Nenechte si ujít výrazné benefity z využívání standardů GS1. Získejte konkurenční výhodu správným využíváním Systému GS1.

Přihlaste se na školení ZDE.

Zdroj: GS1 Czech Republic

Vlivem změn probíhajících v oboru logistiky se mění požadavky na vzdělávání logistických odborníků

Současná logistika prochází v důsledku narušení dodavatelských řetězců významnými proměnami. Zároveň dochází ke stále širšímu využívání moderních technologií v reálném provozu. Tlak na udržitelnost a s tím související reporting staví management firem před nové výzvy a povinnosti. S ohledem na tyto změny budou firmy u svých manažerů vyžadovat rychlou přizpůsobivost, dobrou orientaci a hledání záložních řešení. Jak se tyto požadavky odráží v přípravě budoucích logistických odborníků? Jaké aktivity školy aktuálně vyvíjí, aby nabídly mladým lidem kvalitní odborné vzdělání, které je co nejlépe připraví do praxe? A jaký je zájem mezi studenty o obor logistiky? O odpovědi na tyto otázky jsme požádali zástupce Vysoké školy logistiky a Katedry logistiky Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze.

Jako houby po dešti. Obecní zásilkové boxy nabírají na tempu

Stále větší popularitu si zejména v menších obcích získávají moderní zásilkové boxy. Díky nim mohou místní lidé v podstatě zapomenout na cestování do sousedních obcí za poštou. Starostové si navíc pochvalují, že boxy OX Point umí zprostředkovat předání věcí mezi občany a budou umět i zajistit elektronickou úřední desku.