Průmysl a dohledatelnost: Firma Phyteurop zvolila řešení ZetesAtlas pro urychlení serializace

14.11.2023 | Logistický HYDEPARK

Firma Phyteurop, jeden z předních francouzských specialistů na přípravu a balení přípravků na ochranu rostlin, oznamuje nasazení řešení ZetesAtlas pro průmyslovou identifikaci ve svém závodě v Montreuil-Bellay.

Spolu se systémem značení MD4000 nyní firma Phyteurop dává svým fytofarmaceutickým výrobkům pro konvenční a ekologické zemědělství sériová čísla, a tím plní požadavky právních předpisů v různých zemích. Cílem je zajistit soulad s platnými normami a zároveň zaručit úplnou dohledatelnost pro zákazníky.

Zajištění požadavků zákazníků na serializaci a boj proti padělání

Jako spolehlivý partner mnoha výrobců je firma Phyteurop flexibilní a umí rychle reagovat na měnící se potřeby trhu. Vzhledem k neustále se měnícím nárokům na dohledatelnost se firma Phyteurop rozhodla spolupracovat se společností Zetes, uznávaným specialistou na dohledatelnost v zemědělsko-chemickém odvětví, a zavést serializaci svých fytofarmaceutických výrobků v souladu s normou CRISTAL (Communicating Reliable Information & Standards to Agricultural Logistics) proti padělání.

Florence LEGEAY, manažerka optimalizace procesů ve firmě Phyteurop, sděluje své zkušenosti: „V říjnu 2021 jsme na žádost jednoho z našich zákazníků vybavili první linku řešením ZetesAtlas. Vše bylo zprovozněné do týdne, bez jakéhokoli narušení naší činnosti. Byli jsme spokojeni nejen s řešením, ale i se spoluprací s týmy společnosti Zetes a dosaženými výsledky. Od té doby jsme toto řešení rozšířili na další dvě linky.“

Zajištění pravosti prodávaných výrobků při zachování flexibility

Řešení ZetesAtlas zaručuje individuální identifikaci produktů vytvořených a zabalených firmou Phyteurop a zajišťuje úplnou dohledatelnost v celém dodavatelském řetězci. Toto řešení využívá automatické značení MD4000 (od společnosti Zetes), které každému výrobku přidělí jedinečný sériový kód Datamatrix v souladu s normami CRISTAL. Účelem tohoto opatření je chránit výrobky před podvody, jako je padělání a šedá ekonomika, a zároveň podporovat obchodní výměnu.

Pokud jde o IT, díky nasazení řešení Zetes může firma Phyteurop dávat svým zákazníkům seznamy referenčních sériových čísel pro každý výrobek, čímž zaručuje pravost prodávaných výrobků a snižuje riziko padělání. Nyní jsou všechny výrobky vyráběné na linkách vybavených řešením ZetesAtlas schopny splňovat identifikační standardy CRISTAL, a to jak současné (serializace), tak budoucí (agregace), aniž by se změnily provozní procesy nebo ovlivnily dodací lhůty. Díky tomu je firma Phyteurop flexibilnější a efektivnější. Phyteurop uzavírá: „Společnost Zetes prokázala, že umí naslouchat, byla flexibilní během celého projektu a poskytuje nám takový poprodejní servis, jaký jsme očekávali.“

Zdroj: Zetes

Doručování zboží napříč Českou republikou má svá specifika, liší se v rámci krajů i měst

Společnost Bevy.city, která zajišťuje rozvoz zásilek pro desítky firem v rámci České republiky, a zároveň pomáhá vykrývat logistické špičky pro největší hráče na trhu, shrnuje své poznatky z doručování napříč republikou. Největší zájem o doručení zboží na adresu je v centrech velkých měst, váhavě se k doručování staví v Karlových Varech, Ústí, ale například i Českých Budějovicích nebo Plzni.

Faktor ESG

Není pochyb o tom, že klíčový vliv na změny, které lze v nadcházejícím období v celém dodavatelském řetězci očekávat, bude mít povinnost nejprve velkých, později i menších společností prokazovat svou orientaci na významné snižování uhlíkové stopy svého vlastního podnikání. Nástrojem vytvořeným pro tento účel je nefinanční reporting ESG, jenž vedle přímého vlivu na hlavní hráče na trhu zasáhne postupně právě jejich prostřednictvím nepřímo i ty nejmenší.