Jaro jako čerstvý impulz, začátek nového …

23.03.2023 | Pod lupou

A jaro je tady. Konečně, chtělo by se říct, letošní čekání na něj bylo v mnoha ohledech úzkostlivější než jindy. Jakkoliv je jeho nástup pozvolný, prodlužující se den i znatelně rostoucí síla slunečních paprsků dávají tušit, že termín „přezouvání na letní“ se mílovými kroky přibližuje. Není to ale jen počasí, co nám dodává novou energii a s ní snad i pozitivnější myšlenky.

Mediální prostor se postupně plní stále více reálnými úvahami mocných Evropy o tom, že dosavadní dogma o podobě emisní normy Euro 7 a zejména pak úplný zákaz prodeje spalovacích motorů od roku 2035 možná skutečně nejsou v zájmu nejen Evropanů, ale dost možná ani reálného dosahovaní dříve vytýčených cílů. Stejně tak, jako jaro ještě definitivně nepřevzalo otěže od vlezlé zimy, ani boj o pozvolný, smysluplný, a hlavně pro většinu přínosný přechod od tradičního k udržitelnému není zdaleka u svého konce.

Udržitelnost a význam moderních technologií při hledání její optimální podoby byly také náplní tradiční Reliant Technologické konference s podtitulem Udržitelná budoucnost: Člověk a moderní technologie, jež se jen několik málo hodin po jarním slunovratu konala v konferenčních prostorách pražského hotelu Panorama.

A byla to právě skutečnost, že představitelé nejprůmyslovějších evropských zemí požadují revizi proveditelnosti strategie dosažení uhlíkově neutrální Evropy, která vnesla zcela nový náboj do diskuze více než stovky předních logistických odborníků, kteří se na letošním ročníku konference sešli. Je naprosto zřejmé, že to jsou právě oni, kdo o potenciálu nových, mnohdy teprve rodících se technologií ani v nejmenším nepochybují. Jako zkušení profesionálové ale dobře vědí, že mají-li přinést očekávaný a hlavně dlouhodobý pozitivní efekt, musí mít tyto technologie dost času pro vlastní vývoj a také pro to, aby mohly o svém přínosu přesvědčit i ty, kteří změnu právě nevítají.

Tak věřme, že první jarní sluneční paprsky, podobně jako slibně vypadající pokusy o alespoň drobnou změnu kurzu, jsou skutečně závdavkem na to lepší, co nás teprve čeká.

Miroslav Rumler

V hledáčku těchto dní …

Léto, které jako by se už se vší vážností tlačilo do dveří, nepředstavuje řadu posledních let tradiční výkonové sedlo. Poptávka po logistických službách začíná postupně postrádat sezónní výkyvy a vyvíjí se víceméně lineárně. To spolu s množícími se letními uzavírkami na dopravní infrastruktuře, zvýšeným dovolenkovým provozem a obdobím, kdy zpravidla dovolenou chtějí čerpat ve zvýšené míře i řidiči, skladníci a další úzkoprofilové profese dále zvyšuje už tak vyšponovaný tlak na průchodnost celého dodavatelského řetězce.

Česká hospoda jako symbol …

S lecčím nesouhlasíme, zdaleka ne všechno se vyvíjí podle našich představ a mnozí mají podezření, že se víc než tři desítky let po skončení totalitní epizody ve vývoji našeho národa daly využít o poznání efektivněji.

Osobní setkání ničím nenahradíš …

Čtyři veletržní dny, plné haly mnichovského výstaviště, vystavovatelé a návštěvníci veletrhu Transport Logistic z celého světa jsou dnes již nenávratně minulostí.