Jaro jako čerstvý impulz, začátek nového …

23.03.2023 | Pod lupou

A jaro je tady. Konečně, chtělo by se říct, letošní čekání na něj bylo v mnoha ohledech úzkostlivější než jindy. Jakkoliv je jeho nástup pozvolný, prodlužující se den i znatelně rostoucí síla slunečních paprsků dávají tušit, že termín „přezouvání na letní“ se mílovými kroky přibližuje. Není to ale jen počasí, co nám dodává novou energii a s ní snad i pozitivnější myšlenky.

Mediální prostor se postupně plní stále více reálnými úvahami mocných Evropy o tom, že dosavadní dogma o podobě emisní normy Euro 7 a zejména pak úplný zákaz prodeje spalovacích motorů od roku 2035 možná skutečně nejsou v zájmu nejen Evropanů, ale dost možná ani reálného dosahovaní dříve vytýčených cílů. Stejně tak, jako jaro ještě definitivně nepřevzalo otěže od vlezlé zimy, ani boj o pozvolný, smysluplný, a hlavně pro většinu přínosný přechod od tradičního k udržitelnému není zdaleka u svého konce.

Udržitelnost a význam moderních technologií při hledání její optimální podoby byly také náplní tradiční Reliant Technologické konference s podtitulem Udržitelná budoucnost: Člověk a moderní technologie, jež se jen několik málo hodin po jarním slunovratu konala v konferenčních prostorách pražského hotelu Panorama.

A byla to právě skutečnost, že představitelé nejprůmyslovějších evropských zemí požadují revizi proveditelnosti strategie dosažení uhlíkově neutrální Evropy, která vnesla zcela nový náboj do diskuze více než stovky předních logistických odborníků, kteří se na letošním ročníku konference sešli. Je naprosto zřejmé, že to jsou právě oni, kdo o potenciálu nových, mnohdy teprve rodících se technologií ani v nejmenším nepochybují. Jako zkušení profesionálové ale dobře vědí, že mají-li přinést očekávaný a hlavně dlouhodobý pozitivní efekt, musí mít tyto technologie dost času pro vlastní vývoj a také pro to, aby mohly o svém přínosu přesvědčit i ty, kteří změnu právě nevítají.

Tak věřme, že první jarní sluneční paprsky, podobně jako slibně vypadající pokusy o alespoň drobnou změnu kurzu, jsou skutečně závdavkem na to lepší, co nás teprve čeká.

Miroslav Rumler

Práce, lidé, zábava. SpeedCHAIN jako tradice s příběhem …

Automatizace, digitalizace, optimalizace, práce s lidmi, kvalita, bezpečnost a dostatečná ziskovost. I to jsou – vedle celé řady environmentálních aspektů – neoddělitelné, přesto v poslední době možná trochu upozaděné, složky mixu tvořícího model udržitelného podnikání. Jen těžko lze v době, kdy je podoba dodavatelského řetězce budoucnosti víc než kdykoli v minulosti zahalena mlhou nejistoty, odhadnout pořadí jejich důležitosti.

Končí léto, společenský život začíná …

Každodenní vstávání do den ode dne temnějšího rána i dnešní datum jasně svědčí o tom, že letní prázdniny dospěly do svého úplného a nezadržitelného konce.

Slunce ve službách dobré věci …

V posledních dnech se stále častěji ozývají hlasy, že toho horka je už nějak moc, že v srpnu většinou bývá chladněji a že by to chtělo už konečně nějaký ten mrak, ze kterého by pořádně zapršelo.