Kanál končí, EURO 7 se musí změnit, Turecko ve výjimečném stavu …

09.02.2023 | Pod lupou

Tak nějak by mohla znít zkratka toho nejdůležitějšího, co přinesly předcházející dny. Naši pozornost by za normálních okolností zcela ovládly zejména zprávy o oficiálním ukončení úvah o smysluplnosti kanálu DOL a ochota české vlády otevřít diskuzi nad reálnými důsledky uvažovaného zákazu prodeje vozidel se spalovacími motory v době faktické neexistence vhodné nástupnické technologie. Věřme, že to jsou zprávy povzbudivé a až nečekaně reflektující zdravý selský rozum.

Veřejný prostor ale zcela logicky již od pondělí ovládlo téma jiné, bohužel velmi skličující. Tím je pondělní zemětřesení v Turecku. Zdevastovaná města i vesnice, poničená infrastruktura, chybějící zdravotnický materiál, lékařský personál, technika, záchranáři i ubytování pro ty šťastnější … Okamžik, kdy je nezbytné, aby se do odstraňování následků živelné pohromy zapojily kompetentní týmy profesionálů z celého světa.

I teď, podobně jako v již téměř ročním válečném konfliktu na Ukrajině či v průběhu nedávné koronavirové pandemie, bude mít klíčový vliv na konečný výsledek celé humanitární mise to, jak obstojí právě její logistika. Jak rychle bude možné poskytnout přístřeší přeživším, lékařskou péči zraněným, dopravit na místo vodu, potraviny, materiál a techniku. K tomu je nezbytná bezchybná komunikace, respektování nastavených pravidel a špičkové operativní řízení.

V posledních letech jsme si zvykli často používat sousloví člověk a technologie. Jde o symbiózu, která běžné fungování v každodenním životě zjednodušuje. V situaci, jako je tato, je ale nutností zachraňující životy. Je čas si znovu připomenout jak skvělé je to, že logistiku kombinující um a zkušenosti lidí s možnostmi moderní techniky máme!

Miroslav Rumler

Svět jako puzzle …

Jdi pořád dopředu, a hlavně nesmíš zastavit, ani kdybys měl duši vypustit. Nesmíš ani o krok uhnout, i kdyby se cokoliv dělo. A za žádnou cenu se nesmíš ohlédnout! Tak zní instrukce princi Velenovi na cestě k Mrakomorovu hradu, ze kterého je v kultovní pohádce Princ a Večernice připraven vysvobodit milovanou Večernici.

Práce, lidé, zábava. SpeedCHAIN jako tradice s příběhem …

Automatizace, digitalizace, optimalizace, práce s lidmi, kvalita, bezpečnost a dostatečná ziskovost. I to jsou – vedle celé řady environmentálních aspektů – neoddělitelné, přesto v poslední době možná trochu upozaděné, složky mixu tvořícího model udržitelného podnikání. Jen těžko lze v době, kdy je podoba dodavatelského řetězce budoucnosti víc než kdykoli v minulosti zahalena mlhou nejistoty, odhadnout pořadí jejich důležitosti.

Končí léto, společenský život začíná …

Každodenní vstávání do den ode dne temnějšího rána i dnešní datum jasně svědčí o tom, že letní prázdniny dospěly do svého úplného a nezadržitelného konce.