Kanál končí, EURO 7 se musí změnit, Turecko ve výjimečném stavu …

09.02.2023 | Pod lupou

Tak nějak by mohla znít zkratka toho nejdůležitějšího, co přinesly předcházející dny. Naši pozornost by za normálních okolností zcela ovládly zejména zprávy o oficiálním ukončení úvah o smysluplnosti kanálu DOL a ochota české vlády otevřít diskuzi nad reálnými důsledky uvažovaného zákazu prodeje vozidel se spalovacími motory v době faktické neexistence vhodné nástupnické technologie. Věřme, že to jsou zprávy povzbudivé a až nečekaně reflektující zdravý selský rozum.

Veřejný prostor ale zcela logicky již od pondělí ovládlo téma jiné, bohužel velmi skličující. Tím je pondělní zemětřesení v Turecku. Zdevastovaná města i vesnice, poničená infrastruktura, chybějící zdravotnický materiál, lékařský personál, technika, záchranáři i ubytování pro ty šťastnější … Okamžik, kdy je nezbytné, aby se do odstraňování následků živelné pohromy zapojily kompetentní týmy profesionálů z celého světa.

I teď, podobně jako v již téměř ročním válečném konfliktu na Ukrajině či v průběhu nedávné koronavirové pandemie, bude mít klíčový vliv na konečný výsledek celé humanitární mise to, jak obstojí právě její logistika. Jak rychle bude možné poskytnout přístřeší přeživším, lékařskou péči zraněným, dopravit na místo vodu, potraviny, materiál a techniku. K tomu je nezbytná bezchybná komunikace, respektování nastavených pravidel a špičkové operativní řízení.

V posledních letech jsme si zvykli často používat sousloví člověk a technologie. Jde o symbiózu, která běžné fungování v každodenním životě zjednodušuje. V situaci, jako je tato, je ale nutností zachraňující životy. Je čas si znovu připomenout jak skvělé je to, že logistiku kombinující um a zkušenosti lidí s možnostmi moderní techniky máme!

Miroslav Rumler

Dnes podobně jako včera …

Pozorný, a hlavně pravidelný čtenář této stati si už jistě všimnul, že se v jednotlivých vydáních tu a tam objevuje odkaz na nejrůznější repliky zejména klasických českých filmů i oblíbených knížek, které měly to štěstí, že zlidověly a pro nás dnes mají jistou symboliku.

Jaro jako čerstvý impulz, začátek nového …

A jaro je tady. Konečně, chtělo by se říct, letošní čekání na něj bylo v mnoha ohledech úzkostlivější než jindy. Jakkoliv je jeho nástup pozvolný, prodlužující se den i znatelně rostoucí síla slunečních paprsků dávají tušit, že termín „přezouvání na letní“ se mílovými kroky přibližuje. Není to ale jen počasí, co nám dodává novou energii a s ní snad i pozitivnější myšlenky.

Na startu s novou nadějí …

Jen máloco svou aktuálností předčí dnešní dění, jež po deseti letech mění osoby a obsazení v prostorách Pražského hradu, symbolu státnosti celé České republiky.