Karel Hirman rokoval v Sabinove o aktuálnom stave príprav na vybudovanie nového priemyselného parku

31.01.2023 | FOCUS na Slovensko

Minister hospodárstva SR Karel Hirman viedol v piatok 27. januára spolu so zástupcom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pracovné rokovania s primátorom mesta Sabinov Michalom Repaským. Diskusii dominovala téma aktuálneho stavu príprav na vybudovanie nového priemyselného parku v Sabinove, ktorý má ambíciu patriť medzi najväčšie priemyselné parky v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK). Súčasťou diskusií bola aj otázka pripravenosti a potenciálu mesta Sabinov prijať ďalšie významné investičné projekty očakávané na východnom Slovensku v budúcich rokoch, čo môže významne zvýšiť ekonomickú kondíciu mesta a celého regiónu.

Minister Karel Hirman sa počas rokovania s primátorom Sabinova Michalom Repaským zaujímal o aktuálny stav a pokrok v prípravách na vybudovanie nového priemyselného parku v Sabinove, ktorý má byť v zmysle rozhodnutia vlády SR dokončený do konca roku 2025. Sabinov, ale i celý PSK by v dôsledku vybudovania priemyselného parku významne ekonomicky ťažili. Park by sa zaradil medzi ďalšie pripravované hospodársky významné projekty, akými sú Priemyselný park v Rimavskej Sobote alebo Strategický park vo Valalikoch. Minister Hirman súčasne zameral svoju pozornosť aj na pripravenosť a potenciál mesta Sabinov hostiť ďalšie významné investičné projekty.

Primátor Sabinova informoval ministra Hirmana o konkrétnych otázkach súvisiacich s prípravou prác na realizácii parku. Ministra hospodárstva súčasne ubezpečil o maximálnej podpore a súčinnosti vedenia mesta pre úspešné zvládnutie príchodu investorov a ich následné pôsobenie a ekonomické napredovanie v meste, okolí a celom PSK. Osobitnú pozornosť primátor mesta Sabinov venoval výstavbe nového obchvatu Sabinova a jeho napojeniu na diaľničnú sieť pri Prešove, ktorého výstavba sa začne už na jar tohto roku. Táto dopravná infraštruktúra zásadným spôsobom zlepší logistické operácie a celú dopravnú infraštruktúru pre budúcich investorov v priemyselnom parku. Takéto a podobné aktivity a ich úspešná realizácia zvýšia zároveň atraktívnosť mesta Sabinov aj z pohľadu ďalších významných projektov.

Minister Hirman konštatoval spokojnosť s informáciami, ktoré získal od primátora Repaského. Vyjadril presvedčenie, že Sabinov, aktuálne predstavujúci jeden z menej rozvinutých regiónov Slovenska, bude v realizácii všetkých vytýčených aktivít úspešný. Na záver uviedol, že realizácia priemyselného parku v Sabinove bude znamenať významný prínos nielen z hľadiska lokálneho, ale i národného, a prispeje k hospodárskemu pokroku celej ekonomiky nášho štátu.

Zdroj: MH SR

Priemyselný odpad na Slovensku

Kým v dnešnej dobe sa mnoho spoločností zameriava na udržateľnosť a spoločenskú zodpovednosť svojho podnikania, či už z vlastného presvedčenia, z presvedčenia svojich zákazníkov, alebo chtiac-nechtiac z podnetu Európskej únie, možností, ako tieto stratégie do svojho podnikania dostať, je veľa.

Aramco a DHL Supply Chain oznamujú nový spoločný podnik

Aramco, jedna z popredných globálnych integrovaných energetických a chemických spoločností, a DHL Supply Chain, medzinárodný poskytovateľ zmluvných logistických služieb, uzavreli akcionársku dohodu o spoločnom podniku na prevádzkovanie nového zásobovacieho a logistického uzla v Saudskej Arábii. Cieľom je zvýšiť efektívnosť a trvalú udržateľnosť dodávateľského reťazca. Prvé centrum svojho druhu v regióne by malo začať fungovať v roku 2025. Zákazníkom v priemyselnom, energetickom, chemickom a petrochemickom sektore poskytne komplexné služby pre spoľahlivé integrované dodávateľské a dodávateľské reťazce. Spoločný podnik sa spočiatku zameria na Saudskú Arábiu, ale s ambíciou postupne rozšíriť svoj dosah na celý región MENA (Blízky východ a severná Afrika).