Křižovatka kam se podíváš …

13.04.2023 | Pod lupou

Varování, byť mnohými zpochybňované, části světových technologických elit před dalším překotným vývojem umělé inteligence, únik přísně utajovaných zpravodajských dokumentů z administrativy přední světové mocnosti, nebo třeba úspěšné hackerské útoky na naší klíčovou infrastrukturu včetně civilních nemocnic, řízení letového provozu a další strategické cíle významné pro každodenní fungování společnosti.

To všechno můžeme považovat buď za nezbytnou daň, bez které lze vyššího stupně fungování moderní společnosti dosáhnout jen stěží, nebo za jistý druh technologického rozcestí, na kterém je lepší chvíli postát a další cestu si důkladně promyslet.

To hlavně proto, abychom se zbrkle nevydali třeba nesprávným směrem a pak se nemuseli vracet zpátky za jen těžko vyčíslitelných nákladů. Bohužel, s těmi rozcestími se zejména v Evropě v poslední době tak nějak roztrhnul pytel.

Slýcháme tak úvahy o nutnosti překročit vlastní stín při stanovování strategie pro automobilový průmysl, vytápění našich domovů, nebo třeba cílenou redukci chovů hospodářských zvířat. Je asi nejvyšší čas zbystřit smysly. Bude nejspíš opravdu důležité ohlídat si, abychom v zájmu civilizace spolu s vlastním stínem nepřekročili i příslovečný bludný kořen …

Miroslav Rumler

V hledáčku těchto dní …

Léto, které jako by se už se vší vážností tlačilo do dveří, nepředstavuje řadu posledních let tradiční výkonové sedlo. Poptávka po logistických službách začíná postupně postrádat sezónní výkyvy a vyvíjí se víceméně lineárně. To spolu s množícími se letními uzavírkami na dopravní infrastruktuře, zvýšeným dovolenkovým provozem a obdobím, kdy zpravidla dovolenou chtějí čerpat ve zvýšené míře i řidiči, skladníci a další úzkoprofilové profese dále zvyšuje už tak vyšponovaný tlak na průchodnost celého dodavatelského řetězce.

Česká hospoda jako symbol …

S lecčím nesouhlasíme, zdaleka ne všechno se vyvíjí podle našich představ a mnozí mají podezření, že se víc než tři desítky let po skončení totalitní epizody ve vývoji našeho národa daly využít o poznání efektivněji.

Osobní setkání ničím nenahradíš …

Čtyři veletržní dny, plné haly mnichovského výstaviště, vystavovatelé a návštěvníci veletrhu Transport Logistic z celého světa jsou dnes již nenávratně minulostí.