Léčiva bude DB Schenker nově přepravovat letecky a po moři

17.08.2023 | Článek dne

Přeprava zdravotnických a farmaceutických zásilek podléhá přísným pravidlům. Díky certifikaci Life+ je DB Schenker v Česku a na Slovensku může nově posílat také letecky nebo po moři, a rozšíří tak své služby v oblasti skladové logistiky zdravotnického materiálu a léčiv.

Pravidla pro tzv. Pharma nebo Healthcare zakázky jsou daná legislativou a oborovými standardy, mezi něž patří certifikát Life+, kterým DB Schenker globálně nastavuje tzv. Správnou distribuční praxi (GDP). Soubor opatření, která se dodržují při přepravě a skladování léků, léčiv a zdravotnických prostředků, zahrnuje například striktní oddělení od ostatního zboží,
pokud je požadováno, tak teplotní řízení (skladování a přeprava zboží ve stanoveném rozmezí teploty a vlhkosti), nastavení a dodržování hygienických pravidel pro zaměstnance, nastavení a udržování úklidových plánů a samozřejmě také hodnocení rizik procesu skladování a přepravy.

„Pravidla a opatření jsou obecně nastavena tak, aby se eliminovala možnost kontaminace produktu a nebylo ohroženo zdraví koncového příjemce,” shrnuje Tomáš Holomoucký, ředitel společnosti DB Schenker pro Česko a Slovensko.

Jedním z příkladů této praxe je projekt pro SIEMENS Healthineers v nedávno otevřeném logistickém centru v Košicích. V rámci služeb přidané hodnoty zde probíhají kompletace přístrojů určených pro ultrazvuková vyšetření a jejich následná distribuce do celého světa. Ročně by tam mělo vzniknout až 4000 ultrazvukových zařízení. V Plzni logistický provider obsluhuje zákazníka z oboru zdravotních a laboratorních zařízení.

Služby, které DB Schenker může českým zákazníkům nově nabídnout, zahrnují například vyhodnocení rizik ještě před zahájením samotné přepravy, konzultaci vhodného logistického řešení a přijetí preventivních opatření, nepřetržitý monitoring zásilek i zajištění vyhrazených zdravotnických zařízení s řízenou teplotou na hlavních letištích.

Zdroj: DB Schenker

Kuehne+Nagel je hlavním spedičním a logistickým partnerem letošní konference COP28

Skupina Kuehne+Nagel se stala oficiálním logistickým partnerem letošní globální konference OSN o změně klimatu pořádané v Dubaji. Mezi 30. listopadem do 12. prosincem se má akce zúčastnit více než 70 000 akreditovaných hostů exkluzivní modré zóny s omezeným přístupem a dále na denní bázi 50 000 běžných návštěvníků veřejně dostupné zelené zóny.

Ceny AFI si letos odnesly firmy Kvados a Nebesys

Vítězi letošních Cen AFI se staly společnosti Kvados a Nebesys. Cenu za dlouhodobý přínos investičnímu prostředí obdržel Jaroslav Hanák. Ceny AFI uděluje Sdružení pro zahraniční investice – AFI s cílem ocenit firmy i jednotlivce v jejich odvaze inovovat, zavádět nové technologie a postupy a zároveň uvažovat v dlouhodobém horizontu.