Lednová inflace dosáhla v souladu s prognózou ČNB 17,5 %

10.02.2023 | Článek dne

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v lednu 2023 cenová hladina meziročně o 17,5 %. Inflace ve srovnání s prosincem zrychlila, což bylo významně ovlivněno ukončením tzv. úsporného tarifu pro domácnosti ve formě příspěvku na energie, a nadále se nacházela vysoko nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB.

Lednová inflace byla ve srovnání se zimní prognózou ČNB pouze o jednu desetinu procentního bodu nižší. Regulované ceny rostly o něco méně, než bylo predikováno. Jádrová inflace zpomalila ve srovnání s prognózou výrazněji, ceny potravin naopak rostly rychleji. Ceny pohonných hmot dále zpomalily v souladu s prognózou. Předpoklad o primárních dopadech změn nepřímých daní se naplnil.

Zdroj: ČNB

Mimořádně vysoký lednový růst regulovaných cen z velké míry odráží zvýšení cen elektřiny v souvislosti s ukončením zmíněného úsporného tarifu a přechodem na vládou stanovený cenový strop pro silovou elektřinu. Jádrová inflace v lednu dále zvolnila, zůstává však nadále vysoká. Projevuje se v ní postupné slábnutí růstu zahraničních průmyslových cen a utlumování domácí poptávky. V rámci jádrové inflace dále poklesla dynamika jak cen zboží, tak cen služeb. Ke zpomalování růstu cen služeb přispěl další pokles příspěvku nákladů vlastnického bydlení v podobě tzv. imputovaného nájemného. Růst cen potravin zůstává rychlý. To souvisí s předchozím vysokým růstem cen agrárních komodit i domácích zemědělských výrobců. Dynamika cen pohonných hmot se v lednu v meziročním vyjádření dále snížila a odrážela vývoj na trhu s ropou i posilující kurz koruny. 

Zdroj: ČSÚ

Zimní prognóza očekává, že zrychlení cenového růstu počátkem letošního roku je přechodné a souvisí zejména s výrazným zrychlením růstu regulovaných cen. Inflace začne následně rychle klesat a ve druhé polovině letošního roku se sníží na jednociferné hodnoty. Tržní složky inflace zvolní vlivem snižujících se nákladových tlaků ze zahraničí i z domácí ekonomiky. Současně dojde k postupné korekci aktuálně kulminujících ziskových marží domácích výrobců, obchodníků a poskytovatelů služeb. Začátkem roku 2024 se celková i měnověpolitická inflace sníží do blízkosti 2% cíle ČNB, kde setrvá do konce prognostického horizontu. K tomu přispěje i zpřísněná měnová politika.

Zdroj: ČNB, Luboš Komárek, náměstek ředitele sekce měnové

Dnes podobně jako včera …

Pozorný, a hlavně pravidelný čtenář této stati si už jistě všimnul, že se v jednotlivých vydáních tu a tam objevuje odkaz na nejrůznější repliky zejména klasických českých filmů i oblíbených knížek, které měly to štěstí, že zlidověly a pro nás dnes mají jistou symboliku.

Rozšiřujeme Portál dopravy. Nově tam najdete další digitalizované žádosti pro vydávání dokladů plavidel

Portál dopravy dál rozšiřuje své služby. Občané nově mohou využít tři digitalizovaná podání z oblasti vydávání dokladů plavidel. On-line je možné žádat o prodloužení platnosti lodního osvědčení pro malé a rekreační plavidlo, o zapsání změn údajů v rejstříku malých plavidel a v lodním osvědčení plavidla a o zapsání plavidla do rejstříku malých plavidel a vystavení lodního osvědčení malého a rekreačního plavidla.