Moderní technologie ve službách logistiky

18.09.2023 | Rozhovor s osobností

Více operací s menším počtem lidí. Vyšší přesnost za nižší cenu. Flexibilita ve smyslu změn v procesech jako každodenní realita. Připomíná vám to požadavky vašeho zákazníka? Je to realita, před kterou dnes, natož pak v budoucnosti, neutečete. „Ale utíkat není proč, pokud jste připraveni,“ říká Milan Ludvik, Country Manager společnosti ZETES pro ČR a SR. V exkluzívním rozhovoru, který nám poskytl pro rubriku Osobnosti, Milan Ludvik vysvětluje nezastupitelnou úlohu moderních technologií nejen v logistice.

Logistika je již řadu let cílem vašeho profesionálního zájmu spíš optikou inovací, které do ní vnášejí zvýšení výkonosti, přesnosti a bezpečnost a jistou konzistentnost. Čím je pro vás právě logistika z vašeho pohledu atraktivní?

Více než 25 let se zabývám dodávkami inovativních řešení, která přinášejí zvýšení produktivity práce v logistice, výrobě, dopravě a maloobchodu. Ve své podstatě tato řešení mají eliminovat negativní prvky toho, čemu se říká „lidský faktor“. V mnoha oblastech jsou lidé stále nenahraditelní, ale je nutné jim poskytnout takové nástroje, které umožní maximalizovat jejich výkon a omezit, pokud ne eliminovat, jejich slabé stránky – chybovost, tendence obcházet pravidla a doporučení (ať už nevědomky či záměrně) a vnášet do své činnosti nežádoucí kreativitu.

Tyto inovace jsou založeny na nových technologiích, jako jsou průmyslové rozpoznávání hlasu, kamerové systémy pro automatickou detekci stovek či tisíců čárových kódů, RFID technologie a mnoho dalších. Dnes si již neuvědomujeme, jaké to bylo před nástupem standardů WiFi, Bluetooth, GSM/LTE, GPS a dalších technologických inovací. Za oněch 25 let jsem byl „u toho“, a totéž platí dnes v oblasti robotizace či umělé inteligence (AI).

Foto: Zetes

Podobu logistiky stále více ovlivňují moderní technologie. Klíčovými slovy dneška jsou automatizace, digitalizace, umělá inteligence… Co přesně to znamená pro budoucnost dodavatelského řetězce?

Aktuální nedostatek pracovních sil není jen jakousi dočasnou záležitostí. Populace stárne, „nikomu“ se nechce pracovat rukama, počet aktivních pracovníků na trhu setrvale klesá i přes (žádoucí) imigraci nových pracovních sil ze zahraničí, a i proto je zřejmé, že bez zvyšování produktivity, automatizace a robotizace se prostě neobejdeme.

Dodavatelské řetězce zažívají mimořádně náročné období mimo jiné kvůli bezprecedentního narušení dodavatelský řetězců za COVIDu ale také válce na Ukrajině. Klíčovým předpokladem úspěchu jsou nejen zmíněné nahrazování lidí v logistice, ale také zajištění maximální viditelnosti a sledovatelnosti dodavatelských řetězců – digitalizace. Přední firmy vědí, že sledování toku materiálu a zboží napříč dodavatelským řetězcem je zásadní konkurenční výhodou a nutností pro předcházení narušení a s tím spojenými negativními dopady na chod firem.

Vedle toho, že vedete českou pobočku společnosti ZETES, jste také jedním z hodnotitelů soutěže ELA Award Evropské logistické asociace. Každý rok vám tak obrazně řečeno rukama procházejí v soutěži o nejlepší evropský logistický projekt nejzajímavější řešení oceněná v rámci jednotlivých národních soutěží. Je pro vás tato zkušenost inspirací v práci pro vaše tuzemské klienty?

ELA Award je přehlídkou zajímavých projektů v logistice, dopravě a návazných oborech. Když jsem byl požádán, abych se zapojil do hodnocení vítězů národních kol ELA Award na evropské úrovni, byl jsem jednak potěšen důvěrou, ale zároveň každý rok cítím velký závazek, abych hodnotil projekty co nejvíce objektivně. Tento pohled „do zákulisí“ mi také dává zpětnou vazbu, jak jednotlivé projekty hodnotí ostatní hodnotitelé z různých států EU a dává mi nahlédnout do způsobu uvažovaní „mimo moji profesní bublinu“.

Součástí hodnocení ELA Award je pochopitelně každoročně i vítězný projekt z národního kola v České republice, kterou pořádá Česká logistická asociace jakožto řádný člen ELA. I proto se neúčastním hodnocení projektů v národním kole, abych si zachoval profesní odstup. Je velmi potěšující, že se každoročně české projekty umísťují na předních místech a některé i vítězí (například projekt Škoda Auto).

Foto: Morrisons

Jak vypadá dnes typický požadavek zákazníka, který se obrací na dodavatele, jakým je společnost ZETES?

„Nemáme lidi, ti, co máme, dělají chyby, potřebujeme snížit náklady a odstranit chybovost, kvůli které přicházíme o zákazníky či o dobrou pověst spolehlivého dodavatele.“ 

Velmi často je základní motivací našich zákazníků inovovat a získat konkurenční výhodu. V některých oblastech, typicky u hlasového vychystávání, je někdy motivace trochu jiná: „… viděli jsme hlasové vychystávání u našich konkurentů/spřízněných firem a zjistili jsme, že oni tento systém používají už deset let… “.

Co byste poradil těm, kdo považují budoucnost za příliš nejistou na to, aby byli ochotni investovat do nových technologií s dlouhou návratností…?

Budoucnost je „dnes“. Jinými slovy, pokud firmy nebudou investovat do inovací, bude jejich budoucnost nejistá.

Některé technologie (plná automatizace nebo robotizace) mají delší návratnost investic, ale existuje mnoho řešení, která přinášejí návratnost v řádu měsíců. Zmíněné hlasové vychystávání ZetesMedea VOICE nejnovější generace přináší takové výhody při relativně nízkých investicích, že návratnost se u většiny našich projektů pohybuje do 12 měsíců, a nezřídka i v řádu několika málo měsíců. Ono to není překvapivé, vezmeme-li v úvahu navýšení produktivity vychystávání objednávek o 25-35 % a současnou cenu lidské práce.

V některých případech se díky investici v řádu desítek tisíc EUR podaří našim zákazníkům zcela eliminovat chyby, které jsou zásadní pro budování image značky, a navíc zvýšit produktivitu práce či zcela změnit přístup. Jako příklad můžeme uvést projekt pro Budějovický Budvar, který nasazením inovativní kamerové technologie ZetesMedea VISION zajistil 100% kontrolu nakládky externími řidiči a tím eliminoval náklady na vlastní pracovníky skladu, kteří by nakládali vozidla.

Foto: ZETES

Není nutné investovat miliony EUR, abyste získali výraznou konkurenční výhodu a téměř okamžitě zlepšili ekonomické ukazatele. Je důležité… ale však vy už víte, co. Přemýšlejte ve velkém, začněte nejprve v malém rozsahu a pak rychle pokračujte: „Think Big, Start Small, Scale Fast“

Milan Ludvik

Ing. Milan Ludvik vystudoval ČVUT FSI a posledních třicet let se věnuje oboru Digitalizace a Automatické identifikace. Pracuje na pozici Country Manager pro Českou a Slovenskou republiku ve společnosti ZETES, která je součástí globální firmy Panasonic.

Firma Zetes poskytuje ucelená řešení pro optimalizaci procesů v rámci dodavatelského řetězce. Tato řešení zahrnují Packaging Execution, Logistic Execution, Proof Of Delivery a Direct Store Delivery, Field Service, In-Store Management a Track&Trace. Hlavními přínosy pro zákazníky jsou výrazné zvýšení produktivity, snížení chybovosti, zajištění úplné sledovatelnosti a dohledatelnosti a celkové zvýšení ziskovosti provozu firmy.

Zdroj: Logistic News

Kombinovaná doprava: udržateľná a flexibilná voľba

Význam kombinovanej prepravy pre logistiku je zásadný. Žiadny iný prepravný systém nie je schopný zabezpečiť dopravu porovnateľného objemu kontajnerov v požadovanom čase a kvalite. Kombinovaná doprava navyše využíva z veľkej časti železnicu, teda ide o udržateľný spôsob dopravy.

Za naším úspěchem stojí sto let zkušeností v kombinaci s moderními technologiemi

Vzhledem ke stále rostoucímu důrazu na trvalou udržitelnost a ochranu životního prostředí na jedné straně, a k chybějícím řidičům, nedostatečné infrastruktuře včetně kapacit parkovišť a přetíženosti silnic a dálnic na straně druhé, získává intermodální přeprava stále více na významu. Společnost LKW WALTER, jeden z předních průkopníků v budování a rozvoji sítě intermodální přepravy v Evropě, proto vidí velký potenciál jejího dalšího rozvoje. Intermodální přeprava bude také jedním z hlavních témat letošního ročníku konference SpeedCHAIN International, kde bude společnost LKW WALTER bronzovým partnerem. U této příležitosti jsme požádali o rozhovor Jozefa Suchala, Senior Sales Managera pro Českou a Slovenskou republiku.

Průmyslové a logistické zóny mohou vypadat pěkně

Příjezd do GLP Parku v Brně Holubicích přináší zcela odlišný zážitek než při návštěvě obdobných průmyslově-logistických areálů. Spíše máte pocit, že vstupujete do parkového komplexu obklopeného zahradami a komunitním ovocným sadem. Budovy areálu, nakládací brány a široké příjezdové cesty sice prozrazují, kde se nacházíte, ale jejich nízká výška a citlivé zapuštění do terénu nijak výrazně nenarušují okolní krajinu.