Napriek vojne na Ukrajine, dvojcifernej inflácii a nárastu cien fosílnych palív zostal trh komerčných nehnuteľností v roku 2022 vo väčšine krajín strednej a východnej Európy relatívne stabilný

26.01.2023 | FOCUS na Slovensko

V roku 2022 bol zaznamenaný nárast významnosti domáceho kapitálu krajín CEE v rámci investičných transakcií v regióne.

Vojna na Ukrajine ovplyvnila hospodársku situáciu vo všetkých krajinách regiónu strednej a východnej Európy, ESG sa z kategórie „je dobré mať“ stáva trhovým štandardom vo všetkých segmentoch trhu s nehnuteľnosťami a zvyšujúce sa náklady na výstavbu, prevádzku a dopravu sa premietajú do zvyšujúcich sa nákladov vo všetkých sektoroch nehnuteľností. To sú niektoré z kľúčových zistení, o ktorých sa hovorí v novej správe spoločnosti Colliers: „Highlights 2022: CEE-6 Real Estate Market“.

Medzi kľúčové zistenia roku 2022 pre jednotlivé sektory realitného trhu v strednej a východnej Európe patria:

Kancelársky sektor

V roku 2022 bola vo väčšine krajín CEE zaznamenaná nízka úroveň ponuky nových kancelárií. Výrazná vlna novej ponuky v Poľsku zmenila rovnováhu síl na kancelárskych trhoch. V roku 2022 celková ponuka moderných kancelárskych priestorov na 8 hlavných regionálnych trhoch po prvýkrát prekročila úroveň ponuky v hlavnom meste Varšava, a to o 200 000 m2. Dopyt po kanceláriách dosahuje v celom regióne úroveň ako pred covidom. V Českej republike sa objem hrubej ponuky vyrovnal niektorým z najúspešnejších rokov s celkovým objemom viac ako 500 000 m².

Flexibilita zostáva čoraz dôležitejšou témou pre slovenský trh s kancelárskymi priestormi. Nájomcovia kladú oveľa väčší dôraz na zdieľané pracovné priestory a spoločenské priestory, čo im následne umožňuje realizovať redukciu celkovej prenajatej plochy až o 20 až 30 %.

Maloobchodný sektor

Vo väčšine krajín regiónu sa návštevnosť a obraty v nákupných centrách vrátili na úroveň spred krízy. V Bulharsku sa maloobchodu darilo veľmi dobre, retail parky sa neustále rozširovali a nákupné centrá si udržali svoje postavenie. Online predaj sa počas pandémie zrýchlil a v súčasnosti je multikanálový predaj nevyhnutnou podmienkou každého maloobchodníka. V Českej republike retail parky počas pandémie preukázali svoju odolnosť, ktorá pokračovala aj v roku 2022 a pravdepodobne bude pokračovať aj v roku 2023. V Maďarsku boli obchody s módou na hlavných uliciach menej populárne, keďže hlavné ulice sa spoliehajú prevažne na zahraničných turistov a ich návštevnosť, a tie boli obmedzeniami silne ovplyvnené a úplné zotavenie bude potrebovať viac času. V Poľsku pokračuje trend obrovského podielu retail parkov v novej ponuke maloobchodných priestorov. Developeri sa zameriavajú na menšie projekty s výhodným profilom, ktoré sa nachádzajú prevažne v menších mestách. Vo veľkých mestách rastie počet projektov so zmiešaným využitím.

Priemyselné odvetvie

Z hľadiska úrovne dopytu na priemyselnom trhu v CEE bol rok 2022 ďalším dobrým rokom. Nájomné v tomto segmente vo všetkých krajinách CEE vzrástlo, ale v porovnaní so západoeurópskymi trhmi zostáva konkurencieschopné. Miera neobsadenosti vo väčšine krajín CEE zostáva veľmi nízka a dosahuje < 5,0 %. V Českej republike napriek výraznému otvoreniu nových skladov miera neobsadenosti naďalej klesala smerom k nule a v jednom okamihu klesla pod 1 % národného priemeru. Je to vďaka tomu, že prakticky každý dokončený sklad je už vopred prenajatý nájomcovi alebo nájomcom, niekedy s rezervou na prípadné rozšírenie. V Poľsku zostal záujem nájomcov o skladové priestory v roku 2022 veľmi vysoký, čo naznačuje, že napriek zvýšeniu nájomného sa nájomcovia aj prenajímatelia dokázali dohodnúť a prispôsobiť sa novej realite na trhu. Na Slovensku sa trh I&L čoraz viac orientuje na prenajímateľov. S rastúcimi nákladmi na výstavbu sa výška nájomného naďalej zvyšuje a prenajímatelia strácajú možnosť ponúkať garancie výšky nájomného. Zmluvy o budúcich nájomných zmluvách, ktoré sa predtým uzatvárali na 2 až 3 mesiace, sa teraz skracujú na 2 až 3 týždne, čo je maximálny čas, počas ktorého môžu dodávatelia držať ceny.

Investičný trh

V roku 2022 došlo k spomaleniu objemu investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi v dôsledku zvýšených nákladov na financovanie, menšieho počtu dostupných produktov a všeobecnej neistoty na trhu. V rámci investičných transakcií v CEE bol zaznamenaný trend nárastu významnosti domáceho kapitálu. Najmä investori z Českej republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenska dokázali, že kľúčom k úspechu je znalosť miestneho trhu a prítomnosť na ňom. Približne 35 % objemu investícií pochádzalo od investorov z krajín CEE. Poľsko zvýšilo svoj podiel ako kľúčový trh v regióne strednej a východnej Európy s viac ako 50 % z celkového objemu transakcií. Korekcie cien aktív v porovnaní s úrovňou pred vojnou vytvárajú pre investorov atraktívne trhové príležitosti. Očakáva sa ďalší prílev kapitálu z Rumunska, pobaltských štátov, Českej republiky a Maďarska.

Zdroj: Colliers

Sklady a skladové procesy idú s dobou

Je dobre známe, akú dôležitú úlohu v logistických procesoch hrajú sklady – a aké dôležité sú neúnavné inovácie, či už skladov ako priemyselných budov, alebo skladových procesov. Tie majú priamy dopad na rýchlosť vychystávania objednávok či množstvo reklamácií.

Logistika v rozbúrených vodách súčasnej doby

Udalosti posledných rokov významne ovplyvňujú globálny dodávateľský reťazec, ktorý prechádza zásadnými zmenami. Okrem iných aspektov spôsobuje narušenie dodávateľského reťazca extrémne výkyvy cien námornej prepravy. Okrem týchto zmien moderná spoločnosť stále viac akcentuje svoju požiadavku na udržateľnosť výrobných a logistických procesov.