ÖBB Rail Cargo Group (RCG) a společnost Baumann Paletten posilují postavení originální europalety EUR

22.03.2023 | Logistický HYDEPARK

Logistika bez europalet by byla nemyslitelná. Podle odhadů je na celém světě v oběhu přibližně 600 milionů europalet. Práva na ochrannou známku originální europalety se značkou EUR vlastní od roku 1961 skupina ÖBB Rail Cargo Group (RCG).

Za účelem dalšího posílení této značky a otevřeného směnného poolu spolupracuje dceřiná společnost ÖBB pro nákladní dopravu a mnichovská logistická firma Baumann Paletten s provozovateli drážní dopravy a kontrolními a paletovými organizacemi UIC (Union internationale des chemins de fer – česky Mezinárodní železniční unie) na tom, aby se europaleta jako logistický nástroj dostala do popředí zájmu udržitelné logistiky. 17.01.2023 bylo toto partnerství za účelem „refreshe“ ochranné známky stvrzeno podpisem dohody o spolupráci.

Europalety jsou v logistice téměř nepostradatelné

Zavedení europalet v roce 1961 postupně vyvolalo revoluci v logistice v celé Evropě i mimo ni. Jen doba potřebná k nakládce železničních vagonů byla díky použití europalety zkrácena na více než polovinu. Svět logistiky se řídí jejími rozměry 800 mm x 1 200 mm x 144 mm – od rozměrů skladovacích ploch a přepravních systémů až po nakládací plochy v kamionech a nákladních vagonech. Díky rychlému rozšíření byl hned od počátku vytvořen celosvětový systém výměny.

Europaleta se ze 100 procent skládá ze dřeva. Je vyrobena a testována podle normy UIC 435-2 a násl. Všechny europalety EUR jsou tepelně ošetřeny podle standardu ISPM 15 a lze je použít pro export. Originál je snadno rozpoznatelný – na každé jednotlivé paletě je na pravém rohovém špalku umístěna značka „EUR“ v oválu. Díky své rozšířenosti a multifunkčnímu použití je europaleta EUR opakovaně použitelný a recyklovatelný nosič nákladu.

„Naší vizí je být udržitelnou logistickou páteří evropské ekonomiky – kromě našich spojení TransFER, inovativních vagónů a digitálního asistenta MIKE to také zahrnuje nejzákladnější prvek přepravní logistiky, jímž je europaleta,“ zdůrazňuje Clemens Förts, generální ředitel skupiny ÖBB Rail Cargo Group. „Díky posílené pozici značky EUR společně s mnichovskou rodinnou firmou Baumann Paletten také maximálně podporujeme využití ekologických nosičů nákladu. Jednáme tak zcela v souladu s naší vizí.“

„Společnost Baumann Paletten je zárukou trvale vysoké kvality a rychlé dostupnosti standardních nosičů nákladu. Otevřený směnný pool europalet je zásadním předpokladem fungujícího logistického řetězce a udržitelného řízení nosičů nákladu. Jsme hrdí na to, že smíme aktivně spoluvytvářet nutné optimalizační procesy ve prospěch ochranné známky EUR a uživatelů.“

Alex Rotärmel, generální ředitel společnosti Baumann Paletten

Zdroj: Baumann Paletten GmbH

Konference TAL 2023 odhalila schopnosti, bez kterých se v automotive logistice neobejdete

Co se skrývá za oponou Digital Factory? Odpověď hledali řečníci na 22. ročníku konference Trends in Automotive Logistics (TAL), která se konala 16. května v Plzni a přilákala téměř čtyři sta účastníků. Organizátoři akce, společnost Aimtec ve spolupráci s IHK Regensburg a DTIHK, si dali za cíl nabídnout prostor ke sdílení reálných zkušeností a ověřených postupů z digitalizačních projektů v oblasti výroby, logistiky a IT v automotive. Jaká slova skloňovali řečníci konference nejvíce? Odolnost, flexibilita a standardizace.