Panattoni předala společnosti Jungheinrich nový udržitelný výrobní závod na Chomutovsku

27.03.2023 | Logistický HYDEPARK

Lídr českého trhu průmyslových nemovitostí, společnost Panattoni, předala společnosti Jungheinrich do užívání halu, ve které německý dodavatel intralogistických řešení rozšíří své výrobní kapacity. Budova o rozloze 37 000 m2 je součástí průmyslové zóny Panattoni Park Chomutov North a disponuje řadou moderních technologií. Investice do samotné budovy, kterou financuje investiční skupina RSJ, přesahuje 1,5 miliardy korun, čímž se řadí mezi největší v regionu.

Společnost Jungheinrich plánuje zahájení výroby v polovině letošního roku, což přinese přibližně 350 kvalifikovaných pracovních míst ve výrobním sektoru. Projekt výstavby zahrnuje i okolní území v blízkosti stavební zóny a počítá s investicemi do rozsáhlých opatření v oblasti biodiverzity.

„V Chomutově se chystáme vybudovat jeden z nejmodernějších výrobních závodů na vysokozdvižné vozíky na světě a nyní jsme o další významný krok blíže k dosažení tohoto cíle. Vzhledem k tomu, že poptávka po manipulační technice Jungheinrich neustále roste, rozšiřujeme kapacity v rámci naší evropské výrobní sítě. Náš nový závod má zásadní význam pro dosažení našich růstových cílů a dlouhodobé zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Jungheinrich.“

Sabine Neuß, členka představenstva společnosti Jungheinrich AG pro oblast techniky

Budova v rámci průmyslového areálu Panattoni Park Chomutov North vyniká svou šetrností k životnímu prostředí, což potvrzuje i její aspirace na hodnocení „Excellent“ v rámci certifikace BREEAM New Construction. Projekt má také nadstandardní izolaci, venkovní žaluzie a tepelné čerpadlo, které rovněž ušetří náklady na energie. Udržitelnost potvrzuje i využití dešťové vody pro splachování v průmyslové zóně.

„Chomutovsko, jakožto oblast pevně spojená s těžbou uhlí, čeká v následujících letech nutná hospodářská restrukturalizace na modernější typ průmyslu, který bude šetrnější k životnímu prostředí, čímž bude naplňovat cíle pramenící ze Zelené dohody pro Evropu. Proto jsme rádi, že právě Panattoni se zde může podílet na projektu, jenž pomůže regionu tuto transformaci zahájit. Přidanou hodnotu celému projektu dává i skutečnost, že se jedná o výrobu finálního produktu. Osobně mě těší, že region je otevřen novým příležitostem a investicím a projekt vznikl v úzké spolupráci s místními samosprávami.“

Klára Sobotková, ředitelka regionálního rozvoje, Panattoni

Projekt u Chomutova však také vyniká i rozsáhlou investicí do podpory biologické rozmanitosti v okolí průmyslové zóny. Jako náhrada za zrušený remízek poslouží výsadba o rozloze 1,5 hektarů, která se skládá z dřevin stromového i keřového patra s důrazem na původní druhy. Vysazeno tak bylo 438 stromů a přes 12 000 keřů. Prostor zůstane neoplocen, přirozeně tak naváže na revitalizaci přilehlých břehových porostů. Na vhodných místech jsou vyhloubeny tůňky pro zvýšení místní druhové rozmanitosti. Z doplňujících opatření lze též zmínit luční porosty či budky, které jsou vyvěšené od 1,5 metru až do výšky 8 metrů a již je využívají různé druhy ptactva i netopýrů.

„Máme radost, že Jungheinrich, rodinná společnost s celosvětovou působností, je nájemcem naší haly a přejeme jí zde mnoho úspěchů. Těší nás, že letošní krásné výročí sedmdesáti let na trhu tak může oslavit zahájením výroby právě u nás, v České republice.“

Lukáš Musil, člen představenstva investiční skupiny RSJ

„Podobné investice potřebuje nejen naše obec, ale celý region. Ukazují, že Chomutovsko může mít budoucnost průmyslové oblasti s přidanou hodnotou. Bonusem je udržitelné řešení stavby a zajímavý výrobní program nájemce Jungheinrich, potvrzující že moderní výroba v moderní budově přináší žádaná pracovní místa.“

Václav Hora, starosta obce Vrskmaň

Společnost Jungheinrich se sídlem v Hamburku je jedním z předních světových dodavatelů intralogistických řešení se 70letou historií. Současná výroba retraků ve výrobním závodě Jungheinrich v Norderstedtu bude postupně přesunuta do nového areálu v Panattoni Parku Chomutov North. Dostupné kapacity v Norderstedtu pak budou využity k tomu, aby zde umožnily další růst.

Zdroj: Panattoni

Konference TAL 2023 odhalila schopnosti, bez kterých se v automotive logistice neobejdete

Co se skrývá za oponou Digital Factory? Odpověď hledali řečníci na 22. ročníku konference Trends in Automotive Logistics (TAL), která se konala 16. května v Plzni a přilákala téměř čtyři sta účastníků. Organizátoři akce, společnost Aimtec ve spolupráci s IHK Regensburg a DTIHK, si dali za cíl nabídnout prostor ke sdílení reálných zkušeností a ověřených postupů z digitalizačních projektů v oblasti výroby, logistiky a IT v automotive. Jaká slova skloňovali řečníci konference nejvíce? Odolnost, flexibilita a standardizace.