I když zrovna home office logistika nabídnout neumí …

25.01.2024 | Pod lupou

Na tomto místě už opakovaně zaznělo, že mezi klíčová témata tohoto a dost možná i několika dalších roků budou nejen v logistice patřit ta spojená s příchodem ESG reportingu na straně jedné a s možnostmi, které nabízí prvky umělé inteligence na straně druhé. Obě dvě zmíněná témata, nebo spíše doširoka rozkročené tématické okruhy, v mnohých vzbuzují spoustu obav, přitom jiní o nich otevřeně hovoří jako o příležitostech, které bychom si neměli nechat ujít.

Prozatím je těžké říct, kdo je blíže pravdě, protože tu ukáže až budoucnost. Tu ale více či méně vědomě utváříme my sami a i proto nejspíš platí, že jaké si to uděláme, takové to budeme mít. To beze zbytku platí pro využití umělé inteligence v běžném osobním i profesním životě, ale i pro funkční koncepty strategie ESG. Na dnešním globálním kolbišti je stanovení environmentální, sociální a správní strategie považováno za důležité měřítko pro fungování odpovědných organizací. Pozornost je ale prozatím soustředěna zejména na písmenko „E“ tohoto dnes tak frekventovaného akronymu, které zastupuje environmentální problematiku. Není divu, spadají sem otázky spojené s provozem dopravních flotil, správou budov, energetickým managementem, obaly a obalovými technologiemi, snahami o zkracování dodavatelských řetězců, city logistikou a mnoha dalšími dilematy, která vydají na mnohaleté diskuze. Paradoxem svého druhu je skutečnost, kolik pozornosti věnujeme právě této oblasti, zatímco témata skrývající se pod centrálně umístěným písmenem „S“ ponecháváme prozatím tak trochu stranou. Přitom jde o tu část strategie, která se soustředí na sociální aspekty podnikání, resp. na požadavek respektování potřeb zaměstnanců. Podstatou sociálních aspektů ESG jsou vztahy organizace s lidmi, stejně jako její kroky, které mají dopad na jednotlivce, skupiny a společnost.

Logistika je poměrně známá tím, že nedokáže svým zaměstnancům nabídnout příliš mnoho úlev z každodenní tvrdé práce. Zboží na cestě od dodavatele ke konečnému zákazníkovi až na skutečné výjimky nelze z logiky věci obsloužit z home office. Stejně tak je velmi obtížné představit si, že uprostřed skladu vznikne pro skladové operátory fun park nebo relaxační zóna, v nichž budou kmenoví zaměstnanci spolu s agenturními pracovníky čerpat uprostřed směny v polystyrenových balóncích energii pro další práci. Tudy zjevně cesta nevede, přesto ale mladé, nadané, vzdělané a kreativní lidi pro práci v logistice nadchnout a získat musíme. Dobře přitom víme, že jde o obor velmi dynamický, zajímavý a plný výzev vyvolaných neustále se měnící poptávkou našich zákazníků. Nezbývá tedy, než rutinní práci přenechat moderním technologiím a lidem svěřit to, s čím si ani umělá inteligence jen tak neporadí. Totiž přemýšlení nejen o tom, co si zákazník přeje dnes, ale především o jeho budoucích potřebách. Kreativita, flexibilita, invence a ochota riskovat, to je oč tu běží. A takoví lidé, kteří tento typ adrenalinu k životu potřebují jsou těmi, které musíme pro logistiku nadchnout. Takoví mají šanci si práci, kterou denně odvádějí, oblíbit. A jen takoví nám také pomohou naplnit nejen naše firemní rozpočty, ale i očekávání výše zmíněné ESG strategie. Tak pojďme společně hledat cesty, které nám umožní do logistiky přivést lidi, které bude práce v našem prostředí těšit. Jedeme v tom přece spolu …

Miroslav Rumler

Vivat communi sensu …

Zatímco nečekané zvraty a vývoj popírající očekávání zasvěcených jsou zejména pro závěr extraligy hokeje čímsi jako vyhledávaným kořením, proměny počasí na počátku jara jako by i letos všechny spíš zaskočily. Proměny teplot o desítky stupňů během několika málo hodin, předčasně kvetoucí ovocné sady pod nadílkou sněhu, nebo silničáři se zimní technikou již bezpečně uloženou …  

Síla spojení …

Jakkoliv v současném vývoji celé společnosti a s ní samozřejmě i v logistice hrají stále významnější úlohu moderní technologie, pomyslné otěže těchto technologií, firemních strategií, obchodních politik i zásad vedení a rozvoje vlastních týmů ve svých rukou stále drží lidé. A přestože svět se stává právě díky moderním technologiím den ode dne propojenějším a menším, nabízí nepřeberné množství informací a umožňuje v reálném čase nahlédnout téměř kamkoliv, osobní kontakt mezi lidmi je i nadále, dnes snad ještě víc než kdykoliv předtím, nenahraditelný.

Zatmění jako inspirace …

Je to jen pár dnů, co bylo nad Severní Amerikou pozorovatelné úplné zatmění Slunce. Zatmění se opakují pravidelně, často ale na odlehlých místech. K úplnému zatmění Slunce dochází na Zemi sice přibližně každých osmnáct měsíců, ale protože většinu Země tvoří oceány, možnost tento jev sledovat a mít při tom pevnou půdu pod nohama je poměrně ojedinělá.