Když slunce svítí o něco dýl …

22.06.2023 | Pod lupou

Asi ne náhodou to byl právě včerejší den, jenž je tím v roce nejdelším, zvolen pro uspořádání oficiální oslavy jinak listopadových narozenin britského panovníka.

Vlastně proč ne, řekne si snad každý, kdo své vlastní narozeniny slaví v listopadu a jen stěží tak může plánovat zahradní slavnost. My jsme měli tu vzácnou příležitost se oslavy, kterou spolu s britským velvyslancem na britské ambasádě v Praze slavnostně zahájil prezident České republiky, s několika významnými představiteli české logistické scény zúčastnit.

Velkolepá garden party v zahradě v těsném sousedství Pražského hradu s účastí několika stovek oficiálních hostů pro nás byla jistě nejen událostí tohoto týdne, ale i příležitostí sejít se společně při sklence vína, setkat se s výjimečnými hosty a navázat nové osobní i obchodní kontakty.

Zleva: Petra Prokop Müller, Martin Piškanin, Hana Rumlerová, Miroslav Rumler, Veronika Čejková, Jindřich Čejka

A protože rok, kdy své pětasedmdesáté narozeniny slaví britský král, je současně rokem třicátých narozenin společnosti Reliant, pomyslné pokračování včerejší garden party si už všichni pohromadě užijeme 13. září v pražském Břevnovském klášteře na letošním sedmnáctém ročníku mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN International.

Tak králi Karlovi III. i Reliantu na zdraví a brzy na viděnou!

Miroslav Rumler

Realita na pozadí …

Ráno bezprostředně následující po prvním májovém dni, který se navíc co do počasí nad očekávání vyvedl, se jen velmi těžko hledají témata s potenciálem získat si pozornost široké veřejnosti. Poklidné sváteční tempo nám dalo příležitost alespoň na chvíli odvrátit zrak od našich monitorů a zapomenout na témata, která ač mnohdy vzdálená tisíce kilometrů, tvoří díky aktuálnosti zpravodajství více či méně nechtěnou kulisu všedního dne.

Vivat communi sensu …

Zatímco nečekané zvraty a vývoj popírající očekávání zasvěcených jsou zejména pro závěr extraligy hokeje čímsi jako vyhledávaným kořením, proměny počasí na počátku jara jako by i letos všechny spíš zaskočily. Proměny teplot o desítky stupňů během několika málo hodin, předčasně kvetoucí ovocné sady pod nadílkou sněhu, nebo silničáři se zimní technikou již bezpečně uloženou …  

Síla spojení …

Jakkoliv v současném vývoji celé společnosti a s ní samozřejmě i v logistice hrají stále významnější úlohu moderní technologie, pomyslné otěže těchto technologií, firemních strategií, obchodních politik i zásad vedení a rozvoje vlastních týmů ve svých rukou stále drží lidé. A přestože svět se stává právě díky moderním technologiím den ode dne propojenějším a menším, nabízí nepřeberné množství informací a umožňuje v reálném čase nahlédnout téměř kamkoliv, osobní kontakt mezi lidmi je i nadále, dnes snad ještě víc než kdykoliv předtím, nenahraditelný.