Svět spíš svými smysly měř …

10.08.2023 | Pod lupou

Silné téma uprostřed příslovečné okurkové sezóny aby jeden pohledal. To bohužel platí i v logistice, kde tradiční sezónnost postupně vymizela.

Aktualitou, která ale za zmínku stojí, protože přeci jen s logistikou tak trochu souvisí, je navýšení rychlostního limitu na části našich dálnic. To po červnovém souhlasu Poslanecké sněmovny v uplynulých dnech posvětil i Senát.

Jde o změnu, jež z logiky věci povede ke snížení bezpečnosti silničního provozu. Současně ale přinese i exaktně měřitelný nárůst škodlivých emisí. Přitom paradoxně přichází v době, kdy jednotky mikrogramů všemožných škodlivin horečnatě srážíme stále tvrdšími emisními normami ženoucími ceny nových vozidel do astronomických výšin. Pohonné hmoty vylepšujeme neúčinnými biosložkami a ve městech poslušně dopřáváme sluchu aktivistům za takové snížení rychlosti, u které nás při průjezdu po páteřních komunikacích budou předhánět i předškolní děti na svých plastových odrážedlech.

To celé je o to bizarnější, že do novely zákona se naopak nedostalo jinde běžné stanovení bezpečného odstupu mezi vozidly, nikdo se ani nepokusil regulovat zcela chaotický provoz elektro koloběžek, jež stále ve větší míře zaplavují centra měst a mnohdy tam komplikují nejen provoz vozidel, ale i pohyb chodců.

Jako by respektování názoru odborníků, statistik dopravních nehod a jejich příčin i prosté životní zkušenosti nebylo dost korektní. Jako by potřeba dotknout se horké plotny, aby pochopili, už nebylo výsadou jen malých dětí …

Miroslav Rumler

Realita na pozadí …

Ráno bezprostředně následující po prvním májovém dni, který se navíc co do počasí nad očekávání vyvedl, se jen velmi těžko hledají témata s potenciálem získat si pozornost široké veřejnosti. Poklidné sváteční tempo nám dalo příležitost alespoň na chvíli odvrátit zrak od našich monitorů a zapomenout na témata, která ač mnohdy vzdálená tisíce kilometrů, tvoří díky aktuálnosti zpravodajství více či méně nechtěnou kulisu všedního dne.

Vivat communi sensu …

Zatímco nečekané zvraty a vývoj popírající očekávání zasvěcených jsou zejména pro závěr extraligy hokeje čímsi jako vyhledávaným kořením, proměny počasí na počátku jara jako by i letos všechny spíš zaskočily. Proměny teplot o desítky stupňů během několika málo hodin, předčasně kvetoucí ovocné sady pod nadílkou sněhu, nebo silničáři se zimní technikou již bezpečně uloženou …  

Síla spojení …

Jakkoliv v současném vývoji celé společnosti a s ní samozřejmě i v logistice hrají stále významnější úlohu moderní technologie, pomyslné otěže těchto technologií, firemních strategií, obchodních politik i zásad vedení a rozvoje vlastních týmů ve svých rukou stále drží lidé. A přestože svět se stává právě díky moderním technologiím den ode dne propojenějším a menším, nabízí nepřeberné množství informací a umožňuje v reálném čase nahlédnout téměř kamkoliv, osobní kontakt mezi lidmi je i nadále, dnes snad ještě víc než kdykoliv předtím, nenahraditelný.