Přes veškerá úskalí společnost Geis nepolevuje ve svém tempu

19.12.2022 | Rozhovor s osobností

Konec roku je většinou obdobím bilancování, vyhodnocování uplynulých měsíců a plánování roku příštího. Letošní rok byl opět velmi nestandardní. Když jsme překonali dvouletou koronavirovou krizi a mysleli jsme si, že se vše opět začne pomalu vracet k normálu, přišla další, dá se říci, ještě náročnější rána, která zasáhla celou společnost, v podobě válečného konfliktu na Ukrajině. V jejím důsledku se ještě více vyhrotila energetická krize, došlo k extrémnímu růstu inflace a vzrostla nejistota mezi lidmi, která se odráží v jejich nákupním chování. Ať se však ve světě děje cokoliv, logistika je obor, který se musí umět přizpůsobit všem podmínkám a fungovat za všech okolností. Společnost Geis patří mezi přední poskytovatele komplexních přepravních a logistických služeb v České republice. Jak hodnotí průběh letošního roku a jak se společnosti Geis CZ daří vypořádávat se se současnou situací, jsme se zeptali jejího jednatele Daniela Knaisla.

Do konce letošního roku zbývá pár dnů, to je obvykle období bilancování. Jak hodnotíte letošní rok?
Letošní rok byl opět velmi nestandardní. Zatímco uplynulé 2 roky byly ve znamení covid-19, letos to byla válka na Ukrajině. Extrémní ceny energií, vysoká inflace a všudypřítomná nejistota se zvláště v druhé polovině roku propsala do celé české ekonomiky. Mnoho našich zákazníků zaznamenalo propady objednávek a i kvůli drahým energiím žijí v nejistotě z budoucnosti. To samé platí o českých domácnostech, které omezily svoji spotřebu, což se projevilo nejvíce v segmentu e-commerce, který letos nezaznamenal poprvé v historii žádný pozitivní rozvoj.

Co se vám v letošním roce nejvíce povedlo, co byste rádi zmínili?
I přes vše výše zmíněné nehodnotíme letošní rok z pohledu našich výsledků špatně. Sice jsme nedosáhli některých plánovaných cílů, ale celkově dopadl rok 2022 pro Geis v České republice, ale i pro celou skupinu Geis dobře. Rozjeli jsme několik nových projektů v oblasti skladové logistiky, pokročili jsme v přípravách na změnu spedičního softwaru nebo přestěhovali naši pobočku v Hradci Králové do zcela nových a výrazně větších prostor.

Předvánoční sezóna je pro logistiky nejnáročnějším obdobím celého roku. Jak hodnotíte tu letošní z hlediska vašeho zaměření?
Předvánoční sezóna bývá hektická hlavně pro balíkové služby. My naši balíkovou divizi Geis Parcel prodali před 3 roky společnosti DPD, takže balíky se nás již týkají jen v některých našich projektech skladové logistiky, kde pro naše klienty vychystáváme objednávky i ve formě balíků, které předáváme balíkovkám. V oblasti celovozových přeprav nebo paletové přepravě není vánoční sezóna tolik zkoncentrovaná do krátkého časového úseku, jako tomu bývá v balíkovce. Navíc letos všeobecně pozorujeme, že žádná silná podzimní sezóna nenastala. Na hodnocení celé předvánoční sezóny je ale ještě brzo, protože tento rozhovor probíhá na konci listopadu.

Jak se vám daří vypořádávat s výzvami, které poslední roky přináší – extrémní tlak na udržitelnost, energetická krize, mimořádně vysoká inflace…?
Ta témata bych rozdělil do dvou kategorií. Jednou kategorií je udržitelnost, což je téma, ke kterému se skupina Geis dlouhodobě a dobrovolně hlásí a zvláště v poslední době se mu velmi intenzivně věnujeme. Inflace a energetická krize jsou témata, která jsou daná externími vlivy, se kterými nemůžeme nic dělat a pouze na ně reagujeme. Reakce jsou dvojího druhu, směrem dovnitř, viz hledání alternativ, úsporných řešení vč. budování obnovitelných zdrojů energie, a směrem ven, kdy nás současný nárůst nákladů všeho druhu nutí přenášet tyto zvýšené náklady dále na naše klienty. V této době musíme bohužel věnovat zvýšenou pozornost i finančnímu zdraví některých našich klientů, kdy již několik měsíců můžeme v některých případech pozorovat jejich zhoršenou platební morálku. Pevně ale věříme, že se česká ekonomika nebude potýkat s větším počtem firem, které současnou situaci nezvládnou a budou muset ukončit svoji činnost.

Jak se promítnou změny v nákupních zvyklostech retailových zákazníků do vaší strategie?
Změna nákupního chování českých spotřebitelů, resp. omezení spotřeby a nákupů, se samozřejmě projevila v objemech zásilek některých našich zákazníků a tím pádem i u nás. V roce 2022 jsme nedosáhli plánovaného nárůstu objemu zásilek právě i díky tomu, že mnoho našich klientů neroste, ale naopak se meziročně propadli. Věříme, že se jedná o dočasný jev zapříčiněný současnou situací (vysoká inflace, extrémní ceny energií atd.). Situace se určitě za čas vrátí do normálu, akorát je těžké říci, kdy přesně se tak stane. V naší dlouhodobé strategii tak současná situace nic nemění.

„Celkově dopadl rok 2022 pro Geis v České republice, ale i pro celou skupinu Geis dobře.“

Do jaké míry je firma jako Geis schopna implementovat nové technologie (automatizace, digitalizace, robotizace) v závislosti na rostoucím nedostatku kvalifikovaných pracovních sil v oboru?
Digitalizace a automatizace jsou témata, kterými naše firma minimálně posledních 15 let intenzivně žije. Vždy jsme preferovali digitální řešení místo „papírů“ a v případě automatizace jsme byli jedni z prvních na trhu, kdo do plné automatizace (např. plně automatické balíkové třídící linky) investoval řádově stovky milionů korun. I když už nemáme balíkovou divizi a tedy ani automatické balíkové třídičky, tak je pro nás téma automatizace a robotizace na denním seznamu. Na druhé straně vždy pečlivě vyhodnocujeme přínos dané technologie, aby to byla smysluplná investice.

Markéta Vojáčková

Daniel Knaisl

vystudoval dopravní průmyslovku, Západočeskou univerzitu v Plzni, Metropolitní univerzitu v Praze a EBS European Business School. Už během studií začal pracovat u společnosti Geis. Postupně se dostal až do regionálního vedení firmy. Je jedním z jednatelů skupiny v Česku, na Slovensku a v Polsku. U firmy je od roku 1995. Je ženatý a má 4 děti.

Za naším úspěchem stojí sto let zkušeností v kombinaci s moderními technologiemi

Vzhledem ke stále rostoucímu důrazu na trvalou udržitelnost a ochranu životního prostředí na jedné straně, a k chybějícím řidičům, nedostatečné infrastruktuře včetně kapacit parkovišť a přetíženosti silnic a dálnic na straně druhé, získává intermodální přeprava stále více na významu. Společnost LKW WALTER, jeden z předních průkopníků v budování a rozvoji sítě intermodální přepravy v Evropě, proto vidí velký potenciál jejího dalšího rozvoje. Intermodální přeprava bude také jedním z hlavních témat letošního ročníku konference SpeedCHAIN International, kde bude společnost LKW WALTER bronzovým partnerem. U této příležitosti jsme požádali o rozhovor Jozefa Suchala, Senior Sales Managera pro Českou a Slovenskou republiku.