Reakce Ministerstva dopravy ke zprávě NKÚ: Modernizace D1 byla náročná, výrazně ale zlepšila komfort a bezpečnost

12.05.2023 | Článek dne

Ministerstvo dopravy bere výsledky kontroly NKÚ na vědomí a respektuje kritiku dílčích aspektů modernizace dálnice D1. Ty jsou však pouze jednotlivými možnými vadami na jinak v celku profesionálně pojaté modernizaci uceleného úseku dálnice v celkové délce 160 km a rozhodně z nich nelze dovozovat celkově nedobré provedení celého projektu.

V této souvislosti je však třeba připomenout, že modernizace byla stavebně zahájena v květnu 2013, byla z hlediska zabezpečení prakticky nepřetržitého provozu koordinačně velmi náročná, trvala celkem devět stavebních sezón a stavebně byla dokončena na přelomu září a října 2021. 

I po dokončení modernizace nejvytíženější české dálnice pokračuje úprava některých odpočívek, které byly sledovány z procesního pohledu jako samostatné projekty, včetně doplňování parkovacích kapacit pro kamiony. Dokončeny také teprve budou opravy některých mostů, a to zejména tam, kde nejsou ujasněny majetkové poměry.

V případě opravy mostu Šmejkalka došlo opravdu k vyjmutí z projektu modernizace D1 a jeho oprava by měla být zahájena v letošním nebo příštím roce, zhotovitel již byl vybrán, přičemž v nejbližším období bude z jeho strany zpracováván realizační projekt, jelikož k zadání došlo metodou design&build.  

Přes všechnu kritiku v tiskové zprávě, která je pouze vytržena z celkového kontextu závěrečné kontrolní zprávy, se Ministerstvo dopravy nedomnívá, že by tato skutečnost mohla být interpretována tak, že modernizace dálnice D1 by byla nepovedeným nebo snad nedokončeným projektem.

Tohoto faktu jsou si zcela jistě vědomi i desetitisíce řidičů, kteří dálnici denně využívají. Prohlášení o dokončení modernizace se vždy vztahovala ke stavebním pracím na dálničním tělese, nikoli k procesům souvisejícím, jako jsou kolaudace, reklamace nebo průběžná výstavba související a doplňující infrastruktury odpočívek. 

Rozsah modernizace D1 byl obrovský, jeho přínosy jsou zjevné

Během modernizace byla provedena kompletní rekonstrukce 160 kilometrů D1 v obou směrech, a to včetně mostů (92 dálničních mostů, 35 nadjezdů), mimoúrovňový křižovatek, středního dělícího pásu dálnice, kanalizace a několika odpočívek. Došlo k dílčímu doplnění telematických zařízení a v celé délce byl položen kapacitní optický kabel umožňující výhledově další zlepšování telematických systémů především pro řízení provozu přes Vysočinu v zimním období, který je součástí výhledových plánů ŘSD.

V rámci modernizace bylo zbouráno a nově postaveno 35 dálničních nadjezdů s rezervou na budoucí potenciální možnost rozšíření dálnice na šestipruhové uspořádání. Významně vzrostla také bezpečnost díky rozšíření zpevněné krajnice, kompletní výměně systému odvodnění, vybudování odstavných zálivů v místech stoupání, instalaci nových svodidel s vysokou úrovní zadržení, modernizací stávajícího systému tísňového volání SOS a výstavbou oplocení.

Cíle modernizace, které spočívaly pro uživatele především ve  zvýšení bezpečnosti,  komfortu a v zajištění bezpečného a plynulého provozu, tak bylo jednoznačně dosaženo. Ze závěrů NKÚ rovněž nevyplývá, že by investované prostředky ve výši 28,1 mld. Kč nebyly vynaloženy účelně, efektivně a hospodárně. Samostatná existence modernizované dálnice, která je k dispozici pro každodenní nepřetržité použití desítkám tisíc řidičů, je toho jednoznačným dokladem.

Ministr dopravy Martin Kupka se s výstupy nálezu seznámil a vyžádal si stanovisko ŘSD, které jako investorská a správcovská organizace mělo modernizaci D1 na starosti. Jedná se zejména o výtky k provádění oprav či opakovanému vzniku závad v rámci reklamací. 

Současně se však ministr Kupka ohrazuje proti tvrzení NKÚ, že ministerstvo neřeší systémové otázky, na které NKÚ v rámci kontroly konkrétního projektu upozornil, jako je problematika stavu mostů a problematika vysokorychlostního vážení.

Za logické nelze považovat ani tvrzení NKÚ, že ministerstvo spolu s ŘSD dosud modernizaci dálnice souhrnně nevyhodnotily, pokud zároveň tvrdí, že není dokončena.

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Pravnuk slavného podnikatele Emila Kolbena navštívil PRAKAB Pražskou kabelovnu

V roce 2021 oslavil PRAKAB již sto let od svého založení. Bylo to právě v roce 1921, kdy firmu získal a pod tímto názvem zaregistroval pokrokový elektrotechnik a průmyslník Emil Kolben. PRAKAB který je špičkou v oblasti požárně bezpečnostních kabelů, je po celou svou více než stoletou historii v nepřetržitém výrobním procesu. Dodnes firma vyrábí kabely v původních prostorách hostivařské továrny. A právě tu navštívil pravnuk Emila Kolbena, Martin Kolben.

Nové technologie, ještě více komfortu: Volkswagen představuje nový model Touareg

Volkswagen posouvá třetí generaci modelu Touareg na ještě vyšší úroveň rozsáhlou modernizací. Podvozek tohoto prémiového SUV byl společně s konceptem zobrazování a ovládání zásadně vylepšen a design přídě i zádě zaujme ostřejšími rysy. Mimořádně výrazné jsou nově vyvinutá HD LED Matrix světla a zadní LED světla koncipovaná jako světelná lišta. Do té je poprvé u automobilu prodávaného v Německu vloženo červeně osvětlené logo značky Volkswagen.

ŘSD zahajuje stavbu I/35 Lešná – Palačov

Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje výstavbu akce I/35 Lešná – Palačov. Jedná se o novostavbu čtyřpruhové silnice I/35 mezi obcemi Lešná a Palačov a přestavbu silnice I/48 mezi Dubem a Palačovem na dálnici D48. Obě komunikace budou vzájemně propojeny novou mimoúrovňovou křižovatkou. Stavba má nadregionální význam a propojí Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj.