Ředitelství silnic a dálnic zahajuje rekonstrukci mostu Šmejkalka na dálnici D1

14.07.2023 | Článek dne

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje rekonstrukci nejstaršího dálničního mostu v České republice, mostu Šmejkalka na 24. kilometru D1. Práce letos provoz na dálnici nijak neovlivní, k tomu by mělo dojít až v příštím roce. V rámci akce bude provedena rekonstrukce vrchní, nosné části mostu, která bude zbourána a nově postavena, přičemž charakteristický historický oblouk zůstane zachován. Diagnostický průzkum totiž potvrdil, že pro další využití je tato spodní část mostu vyhovující. Cílem rekonstrukce je dosažení bezvadného stavebně-technického stavu mostu včetně jeho plné zatížitelnosti.

V následujících měsících se veškerá činnost bude soustřeďovat pod mostem, což provoz na dálnici D1 nijak neovlivní. Budou se budovat provizorní komunikace, odstavná stanoviště pro stavební materiál i mechanizaci a celkově upravovat terén. Následně by příští rok v létě měla být zahájena samotná rekonstrukce. Doprava bude v té době vedena v režimu 2+2 zúžené jízdní pruhy na jedné polovině mostu se sníženou rychlostí. Druhá polovina mostu se bude postupně rozebírat a na historickém oblouku začne vznikat zcela nový most.

Stavba je realizována v režimu Design & Build. To znamená, že ŘSD poskytlo zhotoviteli pozemky a stavební povolení s tím, že podrobné projektování je v kompetenci zhotovitele. Zhotovitel může plně využít své know-how a optimalizovat postup výstavby dle jemu dostupných technologií tak, aby minimalizoval dopad stavby na veřejný provoz. Zhotovitelem je sdružení společností Strabag a. s. a Pragoprojekt a. s., které stavbu provede za 965 mil. Kč bez DPH. Celková doba realizace je 1 460 dní s tím, že doba omezení na D1 bude max. 755 dní. Rekonstrukce bude tedy dokončena v roce 2027. 

Most Šmejkalka překlenuje ve výšce 46 metrů Hrusický potok a údolí mezi Senohraby a Turkovicemi. Je nejstarším objektem na dálnici D1. Stavba mostu probíhala od roku 1939 do roku 1949. Pravý oblouk pod jízdními pruhy směr Brno byl vybetonován v roce 1941, levý oblouk ve směru na Prahu byl proveden s odstupem 5 let až v roce 1946. Délku výstavby přitom výrazně ovlivnila 2. světová válka, během níž byla stavba přerušena. Po válce byla potom stavba nosné konstrukce mostu dokončena. Jako poslední byly roce 1948 provedeny izolace mostu a v roce 1949 potom kamenná rovnanina za opěrami. V rámci přípravy stavby dálnice D1 byly v šedesátých letech provedeny ověřovací výpočty a návrhy pro začlenění mostu do stavby dálnice. Jednalo se zejména o statické analýzy a předprojektovou přípravu. V roce 1969 byla dokončena projektová dokumentace pro úpravu mostu na požadavky výstavby dálnice D1 a v roce 1973 byly zahájeny stavební práce na úpravách nosné konstrukce (zesílení částí nosné konstrukce, úprava prostorového uspořádání na mostě a předpolích), které byly dokončeny v roce 1977. Následně byl most uveden do provozu v rámci zprovoznění dálnice D1 z Prahy do Brna. V roce 1991 proběhla celková oprava mostu a následně na mostě již probíhala pouze jeho běžná provozní údržba. Jeho současná rekonstrukce bude tou největší za celou jeho historii.

Projekt je spolufinancován z Nástroje pro propojení Evropy (CEF 2021 – 2027).

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Kuehne+Nagel je hlavním spedičním a logistickým partnerem letošní konference COP28

Skupina Kuehne+Nagel se stala oficiálním logistickým partnerem letošní globální konference OSN o změně klimatu pořádané v Dubaji. Mezi 30. listopadem do 12. prosincem se má akce zúčastnit více než 70 000 akreditovaných hostů exkluzivní modré zóny s omezeným přístupem a dále na denní bázi 50 000 běžných návštěvníků veřejně dostupné zelené zóny.

Ceny AFI si letos odnesly firmy Kvados a Nebesys

Vítězi letošních Cen AFI se staly společnosti Kvados a Nebesys. Cenu za dlouhodobý přínos investičnímu prostředí obdržel Jaroslav Hanák. Ceny AFI uděluje Sdružení pro zahraniční investice – AFI s cílem ocenit firmy i jednotlivce v jejich odvaze inovovat, zavádět nové technologie a postupy a zároveň uvažovat v dlouhodobém horizontu.