Rekonstrukce, která přinese úspory se vyplatí a nezastupitelnou roli má i čištění fasád

19.10.2022 | Článek dne

Rekonstrukce, která nemovitost posune k energeticky úspoějšímu standardu je dnes velmi žádaná, protože se při růstu cen energií vyplatí. Trendem jsou i udržitelná a úspoá řešení jako zelené střechy, zelené fasády. Ne každý se ale může dát do přestavby od základu. Hodně muziky za rozumné náklady představuje i profesionální hloubkové čištění fasád.

Energeticky úspoá řešení

Zelené střechy dokáží zlepšit tepelnou stabilitu v budovách až o 25 {148fd986778f74d9800c45b23c416272b13d8db1bbb1b9403265a28fe7c2e05c}, což znamená významnou úsporu energie na topení i chlazení interiéru. Podobně působí i ozelenění fasád popínavými rostlinami. A nejedná se jen o inspiraci pro nové budovy. Ekologického i finančního efektu mohou dosáhnout i stávající budovy, do kterých lze implementovat modeí ekologické prvky. Vždy záleží individuálně na závěrech komplexního auditu, z něhož vyplyne, co je pro danou budovu nejlepší řešení.

„Zelené střechy a fasády jsou významným prvkem ve snižování nákladů na energie. Nabízejí totiž přirozenou cestu k energetické úspoosti budov, ale i celých průmyslových komplexů, které se nyní navíc potýkají s ekonomickými problémy kvůli růstu cen energií,“ říká Jiří Vágner z SSI Energy. Zelené budovy jsou pro firmy stále zajímavější, protože vedle nespoého ekologického efektu přinášejí také velké úspory.

Rekonstrukce historických budov

Opravy historických budov mají svá specifika, pravidla a legislativní omezení. Historické budovy, které svou historií sahají až do dávné minulosti musí procházet pečlivou rekonstrukcí. Často se totiž jedná o kultuí památky, které již často historicky prošly několika rekonstrukcemi a aktuální rekonstrukce musí citlivě spojit modeí přístup s historickým dědictvím.

„Hlavním koncepčním prvkem mnohé rekonstrukce historického objektu je hledání citlivého kontrastu mezi modeím a historickým. Jsem přesvědčená, že když se původní historické věci dá prostor a postaví se v kontrastu s modeími prvky, tak vynikne mnohem více, než když se vytvoří napodobenina historie. Z mého pohledu je velmi důležité, aby v památce byl nějaký odkaz dnešní doby. Hlavní roli v tomto případě hraje nejen volba formy, ale i materiálu. Musí se postupovat s respektem, aby vznikl jemný kontrast, který podpoří historickou tvář,“ říká architektka a představitelka projektu Royal Capital Clubu Věra Nagyová.

Příkladem takové rekonstrukce je třeba zámek Protivín, který je součástí projektu THE ORB Royal Capital Clubu.  

Hloubkové čištění fasád

Celkový dojem z budovy posuzujeme v první fázi podle fasády. Povětostní podmínky a vlivy životního prostředí zanechávají své stopy. Proto stojí za to fasádu na domě, firmě, továě profesionálně vyčistit. Investice je ve srovnání s rekonstrukcí minimální, efekt obrovský.

Fasáda časem zešediví nebo zčeá, když se na ní usazuje prach a výfukové emise, někdy vznikají skvy od olejů, sazí nebo sousední zeleně. Patinu, narušení a následnou devastaci způsobují i mechy, řasy a lišejníky. Správně udržovaná fasáda nejen dělá lepší dojem, ale i déle vydrží.

„Správná údržba fasády má vliv na celkovou hodnotu budovy. V současné době lze využít řadu modeích technologií pro čištění fasád, které jsou šeté nejen k ošetřovaným povrchům, ale i k životnímu prostředí. Modeí technologie jako čištění párou nebo suchým ledem nám dávají možnost ekologicky a nedestruktivně ošetřovat historické památky z kamene nebo dřeva, ale také pečovat o novodobé budovy zatěžované městskými zplodinami,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Důležitá je volba správné technologie čištění, vědět, co se skrývá pod špínou, znát materiály a jejich speciální vlastnosti. Správná volba technologie čištění se odvíjí od typu ošetřovaného materiálu, ale i znečištění a podmínek, které je třeba dodržet.

 

Zdroj: ASPEN.PR

 

Skupina pro výměnu přístavního území v Hamburku hlásí posun

V pátek 20. ledna 2023 proběhlo v Hamburku další jednání Česko-německé pracovní skupiny pro výměnu zdejších přístavních území České republiky. Česká delegace, pod vedením náměstka ministra dopravy Václava Bernarda, jednala se zástupci Hamburk Port Authority. Při jednání došlo k posunu v otázce délky kolejí v přístavu i dohody o celkové výměře měněného území.

Sdílené doručování je budoucností logistiky, podle startupu Bevy.city dokáže firmám ušetřit 25–30 % nákladů na dopravu

Podle analýzy logistické společnosti Bevy.city mohou firmy díky sdílenému doručování ušetřit čtvrtinu nákladů. Český logistický start-up se tak snaží upozornit na pozitivní dopady sdíleného doručování – vedle financí jde především o snížení počtu vozidel v centrech měst, nižší produkci oxidu uhličitého i celkové zvýšení kvality služeb.

Výstava Motocykl Praha 2023

Motocykl Praha 2023: V Letňanech se sejdou motocyklové legendy, novinky, přestavby i oslavenec Harley Davidson.