Logistické firmy se ještě rok od invaze potýkají s drahou ropou i nedostatkem pracovníků. Nyní očekávají pokles zakázek

28.03.2023 | Rozhovor s osobností

Válečný konflikt na Ukrajině zasáhl do českého logistického průmyslu více než světová pandemie či ekonomická krize. I více než rok od invaze se tuzemské logistické podniky musejí vypořádávat s důsledky této situace. Řeší problémy se zvýšenou cenou ropy, chybějícími řidiči a aktuálně se potýkají i s nedostatkem zakázek.

Tuzemské logistické společnosti se i třináct měsíců od invaze na Ukrajinu potýkají s překážkami, které jsou důsledkem válečného konfliktu. „Mnohé podniky byly silně závislé na subdodávkách z Ukrajiny, které zákonitě váznou, stejně tak jako měly silné vazby na ruský průmysl a trh, které byly ve většině případů přetrhány či alespoň výrazně utlumeny,“vysvětluje Petr Rožek, výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR. Podle něj je stále v současné době velmi složité Ukrajinu dopravně obsluhovat. „Zboží je ohroženo možností konfiskace či minimálně zákazu pohybu přes hranice, mnohé linky jsou nepojistitelné,“ dodává.

Nárůst cen pohonných hmot ovlivňuje tržby firem

Logistické firmy za posledních deset let nemusely čelit tak rychlé dynamice růstu cen pohonných hmot jako za poslední rok. Problémy nastaly u dopravců, kteří financují nákup paliva z běžných tržeb. „Aby logistici a dopravci, kteří viděli prudký nárůst cen pohonných hmot, udrželi ziskovost svého provozu, byli nuceni přijmout okamžitá opatření. Mezi nimi bylo například zavedení platebních mechanismů, které by těmto dopravcům zachovaly kontinuitu dopravních operací,“říká Ondřej Stöhr, jednatel společnosti Conti RSC, největšího dopravce v silocisternové dopravě v České republice. „V tuto chvíli mírnou úlevu přináší zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do dvanácti tun,“ dodává Stöhr.

Podle informací sdružení Česmad Bohemia na tom dopravní firmy byly nejhůře v prvním čtvrtletí loňského roku, kdy se do zisku dostalo jen 49 % firem v mezinárodním transportu a jen 35 % dopravců vnitrostátní přepravy. „Přepravy se jim na téměř polovinu čtvrtletí propadly do ztráty, než zafungovaly palivové doložky nebo než společnosti dojednaly zvýšení cen se zákazníky,“ říká Vojtěch Hromíř, generální tajemník sdružení Česmad Bohemia.

Podle Michaely Dražanové, ředitelky Fresh Logistics logistické společnosti Raben pro Českou republiku a Slovensko, zákazníci zdražení služeb kvůli bezprecedentnímu růstu cen nákladů většinou akceptovali. „Ne cena, ale schopnost zajistit kontinuitu dodávek se pro zákazníky stává klíčovým rozhodovacím faktorem. Úlohou logistického operátora je splnit očekávání trhu bez ohledu na obtíže,“ věří Dražanová.

Válka prohloubila nedostatek pracovníků

Válka na Ukrajině navíc vedla v řadě evropských zemí k odlivu ukrajinských řidičů, kteří se vrátili zpět do vlasti. Další těžkostí, jíž museli tuzemští i evropští dopravci čelit, byl nedostatek pracovníků. „Nedostatek řidičů je ale problémem, s kterým se potýkáme dlouhodobě,“ popisuje Michaela Dražanová ze společnosti Raben. Problém s chybějící pracovní silou se však netýká pouze řidičů, ale i dalších profesí v rámci logistiky. „Nedostatek pracovních sil se týká i skladníků, což také leckde způsobuje komplikace při plynulosti celého dodavatelského řetězce,“ dodává Dražanová.

Zdražování se promítlo i do propadu objemu zakázek

Mnoho logistických firem očekává i rok po invazi pokles zakázek. Podle Barometru nákladní dopravy Česmadu Bohemia v první polovině letošního roku předpokládá růst objemu zakázek v mezinárodní kamionové dopravě pouze 32 % dopravců. To je o polovinu méně než před ruskou invazí na Ukrajinu.

„Z předběžných výsledků odhadujeme, že první kvartál pro nás bude ztrátový. V tomto čtvrtletí vnímáme pokles zakázek, a to o 16 procent. Zakázek nebude extrémně málo, ale oproti minulým letům nebude trh růst. Očekáváme meziroční propad zakázek asi o pět až šest procent,“ říká Ondřej Stöhr ze společnosti Conti RSC.

Důvodů tohoto meziročního propadu je více. Podle informací Česmadu Bohemia klesají jednak objemy přepravovaných surovin, dílů a polotovarů pro výrobu, jednak objemy spotřebního zboží a potravin. Automobilky oznamují odstávky výroby, a to znamená pokles přeprav v oblasti automotiv.

Společnost Conti RSC však tuto situaci předpokládala. „Někteří naši zákazníci, kteří mají velkou spotřebu energií, v prvním čtvrtletí odstavili nebo omezili výrobu. Od letošního roku se jim několikanásobně zvedly ceny energií, takže zvolili takzvanou vyčkávací metodu. Do konce roku vyráběli na sklady a aktuálně se teprve chystají na sezonu,“vysvětluje Ondřej Stöhr.

Pro logistické firmy to znamená změnu strategie. „Určitě je dobré mít řešení B, náhradní trasy se ale hledají velmi těžko, globalizace dosáhla takového stupně, kdy jsou přesuny výrob z důvodu usnadnění logistických řešení velmi zdlouhavé a finančně náročné. Takže se budeme muset připravit spíše na dopady takových krizí například vytvářením vyšší míry zásob,“ radí na závěr Petr Rožek ze Svazu spedice a logistiky ČR.

Zdroj: Lesensky

„Dnes jsou technologie přirozenou součástí logistiky,“ říká generální manažer Amazonu Michal Šmíd

Společnost Amazon vstoupila do České republiky v roce 2015. V současné době u nás zaměstnává stabilně 4 000 zaměstnanců. V loňském roce zde otevřela druhé distribuční centrum, které je vybaveno nejmodernějšími technologiemi. O současné situaci na trhu e-commerce, ale také o propojení práce lidí a technologií jsme si povídali s Michalem Šmídem, generálním manažerem společnosti Amazon pro Českou republiku.

IN CATERING představuje svou ESG strategii: Fotovoltaika na střeše, potravinové banky a spolupráce se školou pro mentálně handicapované

Mise společnosti IN CATERING zahrnuje kromě profesionálních cateringových služeb i trvale udržitelný rozvoj, šetrný přístup k planetě a aktivity spojené se sociální odpovědností. Jako první z cateringových společností má IN CATERING na střeše své centrální budovy fotovoltaickou elektrárnu. Kromě toho se firmě daří realizovat i další udržitelné a sociálně odpovědné projekty - zavádění recyklovatelných obalů a využívání inovativních materiálů, snižování produkce odpadů, šetrné zacházení se surovinami a potravinami a spolupráce se Základní školou speciální Rooseveltova.

Společnost PST CLC Mitsui-Soko vyvinula mobilní aplikaci pro řidiče paletové distribuce

Společnost PST CLC Mitsui-Soko využila svých zkušeností z vloni vyvinuté aplikace pro řidiče kontejnerových přeprav a aplikaci vyvinula i pro řidiče zajišťující paletovou distribuci. Díky tomu mohou dispečeři on-line sledovat pohyb zásilek a také to, v jakém stavu zásilky jsou. Aplikace totiž umožňuje, aby řidič přímo vyfotil, popsal a uložil případné poškození. V aplikaci je vidět samozřejmě také to, jestli je zásilka naložena či již vyložena.