EDI a B2B komunikace pro pokročilé služby HOPI

HOPI si každý měsíc vyměňuje přibližně milion EDI zpráv se svými partnery. Tyto zprávy slouží k řízení logistických služeb. Díky vyspělému IT zázemí založenému na systému SAP má HOPI kompletní kontrolu nad logistickými operacemi svých klientů v jejich skladech, včetně řízení dodávek zákazníkům. Zároveň se v informačních systémech zákazníků udržuje aktuální stav skladů a všech operací. Při budování EDI a B2B komunikace s obchodními partnery využívá služeb společnosti EDITEL CZ.

Potenciál střední míle stojí za pozornost

Pozornost mnohých firem je často zaměřena na tzv. poslední míli (Last Mile) v rámci snahy o rychlejší, chytřejší a efektivnější operace vyřízení objednávek. Hlavní hráči v oblasti logistiky, dopravy a maloobchodu ovšem čím dál víc zdůrazňují potenciál tzv. střední míle (Middle Mile) pro prvotřídní služby zákazníkům a bezchybné realizace procesů v celém dodavatelském řetězci. Střední míle obvykle odkazuje na operace spojené s přepravou zboží z jednoho závodu do druhého a jeho vychystáním a expedicí k finálnímu doručení.

VertiFlex posiluje svou pozici integrátora logistických řešení a navazuje strategické
partnerství s Geek+

Automatizace v logistice je v posledních letech často diskutovaným tématem a názorů na její nasazení napříč průmyslovými odvětvími je celá řada. Společnosti dnes však nevidí automatizaci interních logistických procesů jen jako nástroj pro vyšší efektivitu provozu nebo úsporu provozních nákladů v této oblasti. Stále více firem vnímá automatizaci a robotizaci ve skladech jako řešení otázky nedostatku personálu pro manuální operace v budoucnu.

Zaostřeno na vodík

Ať již se firmy na cestu udržitelnosti a snižování emisí vydaly z důvodu vlastní odpovědnosti, nebo je na ni přivedla nařízení zavedená pro budoucí dosažení emisních cílů EU, je téma hledání udržitelných řešení v popředí zájmu. Pro logistické firmy je asi nejzásadnější oblastí, na kterou se v tomto ohledu zaměřují, doprava. Na další příčce se pak nachází manipulační technika. Elektrické vozíky, které mají bezesporu spoustu výhod, jsou již v současné době relativně rozšířené. Mají však také jednu poměrně zásadní nevýhodu a tou je dlouhá doba nabíjení. Jako další možnost se pak nabízí vodík…

7. ročník soutěže Chytrá města

Energetická soběstačnost, užití dešťové vody k rozkvětu městské zeleně, inteligentní nádoby na odpad, potenciál internetu věcí ve veřejné správě nebo komunikace s občany prostřednictvím informačních technologií a otevřených dat. To vše jsou potenciální řešení na současné problémy měst a obcí a zároveň témata, která zahrnuje problematika chytrých měst a která přímo i nepřímo ovlivňují kvalitu života obyvatel.