Vivat communi sensu …

Zatímco nečekané zvraty a vývoj popírající očekávání zasvěcených jsou zejména pro závěr extraligy hokeje čímsi jako vyhledávaným kořením, proměny počasí na počátku jara jako by i letos všechny spíš zaskočily. Proměny teplot o desítky stupňů během několika málo hodin, předčasně kvetoucí ovocné sady pod nadílkou sněhu, nebo silničáři se zimní technikou již bezpečně uloženou …  

Síla spojení …

Jakkoliv v současném vývoji celé společnosti a s ní samozřejmě i v logistice hrají stále významnější úlohu moderní technologie, pomyslné otěže těchto technologií, firemních strategií, obchodních politik i zásad vedení a rozvoje vlastních týmů ve svých rukou stále drží lidé. A přestože svět se stává právě díky moderním technologiím den ode dne propojenějším a menším, nabízí nepřeberné množství informací a umožňuje v reálném čase nahlédnout téměř kamkoliv, osobní kontakt mezi lidmi je i nadále, dnes snad ještě víc než kdykoliv předtím, nenahraditelný.

Zatmění jako inspirace …

Je to jen pár dnů, co bylo nad Severní Amerikou pozorovatelné úplné zatmění Slunce. Zatmění se opakují pravidelně, často ale na odlehlých místech. K úplnému zatmění Slunce dochází na Zemi sice přibližně každých osmnáct měsíců, ale protože většinu Země tvoří oceány, možnost tento jev sledovat a mít při tom pevnou půdu pod nohama je poměrně ojedinělá.

Odvaha rozhodnout …

Máme za sebou Velikonoce, symbol nastupujícího jara. Letos navíc tyto svátky kromě skoro letního počasí přinesly i změnu času. Změnu z toho přírodního, symetrického ke Slunci, kdy je v poledne Slunce nad jihem, na čas letní, pro jehož zavedení kdysi existovaly racionální důvody. Ty však podle všeho už reálně pominuly.

Co všechno je téma …

Všichni se snažíme s využitím vlastních zkušeností, sledováním vývoje na trhu i prostým selským rozumem odhadnout, jak bude v budoucnosti vypadat svět kolem nás. Naší přirozenou snahou je připravit se na podmínky, v nichž budou fungovat nejen naše firmy, ale i my sami. Důvodem je překotný vývoj posledních několika let, na který jako katalyzátory působí jak vlivy vnitřní, které do značné míry pod tlakem nejrůznějších trendů formujeme my sami, tak i vlivy vnější, nad kterými nemáme pražádnou kontrolu.

Březnový apríl …

Včerejšek byl prvním dnem astronomického jara. Příroda jako by se ale díky počasí, které mnohde připomíná spíš duben, chtěla letos probudit ze zimního spánku o kousek dřív a začít se opájet atmosférou nastupujícího jara. Apríl jako by tím pádem přišel o nějakých deset dnů dřív, než bývá zvykem. To představuje velké pokušení užít si možnost nějakého toho aprílového žertíku takříkajíc v předtermínu, nanečisto.

Světlo v tunelu

Nestranný pozorovatel by snad mohl namítnout, že když jsme se na tomto místě problematice ESG věnovali před týdnem, není důvod se k tomuto tématu dnes znovu vracet. Mně to ale ve světle včerejšího ESG Fóra společnosti Reliant věnovaného strategii udržitelnosti v dopravních a skladových procesech nedá a pokusím se vám nabídnout pohled optikou zkušených logistických praktiků, kteří v této souvislosti včera jako speakeři a účastníci panelových diskuzí v pražském hotelu Panorama vystoupili.

Změna jako … Výzva!

Ať chceme nebo ne, letošní rok bude u nás i v celé evropské ekonomice něčím jako prvním kolem v ringu pečlivě obehnaném provazy tvořenými prozatím sice mladými, už však dost odolnými vlákny metodiky ESG. Nejde tak o paralelu s generacemi prověřenými a letitým užíváním silně prověšenými lany konopnými. Jsou to - jazykem moderní doby - spíše digitální dvojčata provazů složených z ocelového lana, jehož měkké pogumování a pestré obšití může v neznalých vzbudit pozitivní emoce. Takto konstruované provazy ale snesou maximální napnutí a o prověšení ani při největším zatížení nemůže být řeč. Dělají z ringu exaktně vymezené kolbiště, v němž můžete buď vyhrát, nebo prohrát. Uhnout už není kam.

Když méně znamená víc …

Kolona traktorů na pražské magistrále. Blokují průjezd hlavním městem po jedné z mála kapacitních komunikací nejen místním, ale i těm co městem jen projíždějí, a taky sanitkám, hasičům, posádkám vyjíždějícím k haváriím vody, plynu nebo třeba kanalizace … To fakt není to, co chcete ve chvatu všedního dne zažít. Blokáda pražské dopravy stovkami traktorů minulý týden vyvolala dost vášnivou diskuzi nejen ohledně jejího faktického dopadu na průjezdnost městem, ale především ve vazbě na její samotnou podstatu.