Síla logistiky v humanitární pomoci – propojení žen z odlišných profesí 

01.12.2022 | Rozhovor s osobností

Není lehké najít v jejich kalendářích volné políčko, abychom to zjistili. Dámy si ale nakonec čas opravdu našly a popovídaly i trošku jinak, než pracovně a za běhu.

Jak tedy došlo k tomu, že vy dvě pracujete a pomáháte spolu?  

Kristýna Copková:  

Naše spolupráce začala online. S Renátou jsme se propojily prostřednictvím sociální sítě LinkedIn. Reagovala jsem na Renáty příspěvek a komunikace se rozjela. Z prvního offline setkání jsme ale ještě neodcházely s vidinou navázání spolupráce. Až po dalších rozhovorech jsme zjistily, v čem může být logistická společnost s tak širokým záběrem a nabídkou služeb jako je Geis nápomocná. Renáta se překvapeně ptala: „I skladování? Opravdu máte i skladové plochy? Krabice? Obalový materiál? Palety?“ 

Myslím si, že zde důležitou roli sehrála otevřenost, upřímnost a hledání možností – spojovat i nespojitelné. Dvojnásobně, když chcete a můžete pomáhat. 

Renáta Benešová Chlebková:  

Ano, je tomu tak. LinkedIn zpráva rozjela veliké věci. ADRA hledala dlouhodobého partnera pro skladování. Říkáte si, na co ADRA potřebujete sklad? Skladovací prostory využíváme pro uložení materiálu, který potřebujeme při mimořádných událostech, například vysoušeče po povodních. Zapůjčujeme je také jiným evropským pobočkám ADRA, například do Belgie při velkých povodních.  

A pak se přirozeně rozvíjelo propojení i v oblasti logistiky a přepravy. Kristýna a lidé z Geis byli spolupráci otevřeni, a to je základ. Při našem prvním osobním rozhovoru jsme ani zdaleka netušily, co je před námi. Hlavně kvůli událostem, které přišly… Tornádo, Ukrajina…  

 Kristýno, kdy vaše spolupráce začala, co jste od ní očekávala a jak to nakonec vlastně ve skutečnosti probíhá? 

Kristýna Copková: 

Kdy? Pár let už to bude. Očekávala jsem, že naše služby a mnohaleté zkušenosti kolegů v logistice můžou pomoci dobré věci. A to se stalo, naplnilo a naplňuje. Je pro nás důležité vědět, že podpora a pomoc je cílená, a právě to nám ADRA umí zaručit. Proto spolupracujeme i v dalších zemích našeho regionu – na Slovensku a v Polsku.

A co válka na Ukrajině? Také jste spojili síly k podpoře lidí zasažených konfliktem?  

Renáta Benešová Chlebková:  

Asi každý z nás bude mít v sobě hluboko uložené, jak reagoval na 24. únor v osobní i pracovní rovině. ADRA Česká republika na Ukrajině pomáhala již několik let ve východní oblasti s obnovou infrastruktury. A tak bylo samozřejmostí, že se zapojíme do pomoci lidem přímo na Ukrajině, ale i těm, kteří hledali bezpečí v naší zemi.

ADRA je zvyklá reagovat na mimořádné události jako je tornádo nebo povodně velice rychle a je třeba jednat opravdu z minuty na minutu. Bylo neskutečné, že se Geis do pomoci zapojil také bleskově. Opět bylo stěžejní, že pro Geis bylo samozřejmostí se zapojit a až pak se hledalo, jakým způsobem. Jak nejlépe využít profesní zaměření Geis při pomoci lidem, které významně ovlivnil válečný konflikt. Bylo skvělé, že vztahy s Geis a Kristýnou byly spojené s důvěrou, ochotou a odhodlaností, že to prostě od února „frčelo”. Neskutečně si vážím toho, že Kristýna zvedala telefony i o víkendu či v pozdních hodinách, dokonce i na dovolené. Díky lvímu nasazení Kristýny je za námi obrovský kus společné práce.

Kristýna Copková: 

Přesně jak zmiňuje Renáta. A já děkuji, Renáto – máte na tom i Vy velikou zásluhu. Co dodat – zasáhlo to všechny, všude. Přiznám se, že jsme vše zvládli i díky nasazení našich českých, slovenských a polských ředitelů, na které jsem se mohla kdykoli obrátit. Poradili, pomohli, anebo i vymýšleli a sami navrhovali, jak by šlo co zlepšit. Nehledali důvody, proč ne, ale naopak způsoby, jak vše zrealizovat. 

Dá se rozměr takové spolupráce vůbec vyčíslit?  

Renáta Benešová Chlebková:  

V přepravě určitě ano. Geis společně s námi přepravil pětinu pomoci, kterou jsme expedovali na Ukrajinu. V číslech je to 397 palet, 204 702 kg. Za čísly je ale ještě hromada administrace, komunikace a mnohem více, co se čísly vyjádřit nedá.  

Kristýna Copková: 

I kdybychom to vše vyčíslili…. Řeknou ta čísla někomu něco? Vybraly se miliony, převezly se statisíce kg, ujelo se tisíce kilometrů, nachodilo stovky kilometrů, protelefonovali jsme desítky hodin. Jde hlavně o to, že výsledky všech těchto aktivit jsou nevyčíslitelné a dlouhodobé, když budeme mluvit o situaci na Ukrajině.  

Chápu to tedy tak, že Geis s nadací ADRA spolupracuje jak nárazově při aktuálních humanitárních krizích, tak i na dlouhodobých projektech. Jak se akutní pomoc liší od té dlouhodobě nastavené? A jak konkrétně vypadá ta klidnější a delší forma kooperace? 

Renáta Benešová Chlebková:  

ADRA má v České republice téměř tři desítky charitativních obchodů. Ty v rámci udržitelnosti pomáhají s novým využitím oblečení a potřeb do domácnosti, které jsou pro někoho již nepotřebné. Tyto obchody jsou ale hlavně velkou pomocí lidem, kterým nákup levných oděvů a obuvi pomáhá při zvládání napjatého domácího rozpočtu. Lidé v sociální nouzi či osoby bez přístřeší jsou vybaveni potřebami pro všední život zdarma. Právě Geis je nám neskutečnou pomocí při přepravě zboží do charitativních obchodů. Jedná se o 30 palet měsíčně. Jsme takto společně pomocí lidem, kterých nyní i kvůli inflaci významně přibývá, aby se jim lépe žilo. A nemohu nezmínit ještě jednu oblast, ve které je Geis partnerem prostřednictvím přepravy. ADRA letos slaví 30 let a při příležitosti tohoto výročí připravila výstavu, která putuje po 15 městech České republiky. O přesuny se stará právě náš milý Geis. Je toho opravdu hodně, kde je nám, Adře, velikou pomocí a partnerem. Navíc je to vše propojeno na vlně skvělé lidské spolupráce. Co více si můžeme přát. Za šesti písmeny „děkuji” se skrývá totiž mnohem více.  

Předpokládám, že k takovému množství pomoci bylo potřeba i dalších lidí…  

Renáta Benešová Chlebková:  

Aby pomoc byla dobře, efektivně a cíleně realizována, je třeba mít tým lidí, kteří nejenže svoji práci milují, ale jsou profesionálové ve své oblasti. Při mimořádných událostech je to „náš” Jožka, který koordinuje celou akci. Při tornádu a pomoci na Ukrajině bylo třeba významně kolektiv posílit o logistický tým, který se staral o zajištění materiální pomoci. Jsme rádi, že se do pomoci vždy zapojuje velké množství lidí z řad našich dobrovolníků, které je třeba koordinovat, pojistit… A také je to ekonomické, PR oddělení a mnoho dalších báječných lidí, kteří připojují své síly, abychom pomohli co nejrychleji a nejefektivněji i z pohledu dlouhodobého. Všem patří veliký dík!  

Kristýna Copková: 

Za pomocí se skrývá opravdu hodně lidí, i když nejsou vidět. Na naší straně – z pohledu logistiky – je důležitá každá pozice od skladníků, dispečerů, řidičů, ředitele poboček, ale i samotné vedení společnosti. Děkuji všem, že společně můžeme pomáhat. 

Kristýno, a jak takové nasazení zvládáte spolu s dalšími činnostmi, které máte ve firmě na starosti? 

Kristýna Copková: 

To zní jako lehká otázka, ale přiznám se, že se mi na to opravdu těžce odpovídá. Někdy sama nevím. Je to například na úkor toho, že se nezvládám zapojovat do konverzací s kolegy, jak jsem zabraná do práce, řešení, plánování. Žene vás vpřed to, že vám osud lidí není lhostejný, když víte, že jim můžete pomoci. Věřím, že v tu chvíli umíme každý z nás „zapnout” a být tím supermanem. Jak se události rychle seběhly, tak se i více otevřely dveře spolupráci s ADRA v ostatních zemích – hlavně na Slovensku a v Polsku. Tam se partnerství Geis – ADRA vzhledem situaci rozvinulo velmi rychle, nebyl čas ztrácet čas.

Navíc mě těší, že díky široké spolupráci s humanitární organizací mají naši zaměstnanci možnost nejen setkat se s lidmi, kteří jsou krizovým situacím vystaveni a jsou zkušení, ale i převzít od nich cenné rady a zkušenosti o tom, jak se chovat v krizových situacích. Školení od pana Koláčka z ADRA nám nastínilo, že v těchto chvílích je důležité myslet i na sebe. Už jen uvědomit si to je nesmírně důležité. Jelikož se asi každý z nás v takové chvíli trošku vnitřně bojí a nechce si třeba krizovou situaci připustit, je důležité přiznat si, že nastala. Protože i takové okamžiky k životu patří, nejde před nimi do nekonečna zavírat oči nebo se jim vyhýbat.  

Renáto, povězte nám ke školení více. O co se jedná?  

Renáta Benešová Chlebková:  

Školení vede Josef Koláček, vedoucí mimořádných událostí a odborník s letitými zkušenostmi. Má za cíl zvýšit povědomí o tematice krizové připravenosti a reakce na krize v pracovním, ale i běžném životě. Vhodnější by byl model tréninku, ale kvůli časovým kapacitám se jedná většinou o školení. Je vhodné pro management, který má zodpovědnost za rozhodovací procesy a také správnou reakci při krizové události. Nejen covidová pandemie, ale třeba i energetická krize jsou významná období, u kterých záleží, jak v rámci týmu reagujeme, směřujeme sebe a celý tým. Mohou to být ale i události spojené s pracovními úrazy či úmrtí v rámci společnosti. Pokud vím, jak se stres projevuje (díky znalosti symptomatiky a fyziologických reakcí), jak na stres reaguji já i můj tým, pak mohu své reakce na stres lépe vyhodnotit pro své jednání i jednání s členy týmu.  

Jak Kristýno vnímáte zapojení zaměstnanců Geis do dobročinných/charitativních aktivit a jeho vliv na sounáležitost s firmou? 

Kristýna Copková: 

Od zaměstnanců cítím neskutečnou sílu. Sílu v tom, že když máme společný cíl nebo naopak problém, tak jsme opravdu a doslova jedna rodina. V tom vidím sílu naší společnosti. Že i přes svou velikost si stále zakládáme na tradičních hodnotách a udržujeme rodinný přístup. Rodina se podporuje, drží spolu, posouvá se, a to jak v časech horších, tak lepších. Proto, když je jakákoli další možnost podpory – ať už aktivní nebo pasivní – rozhodnutí je jasné a jde to, chceme být u toho. Důkazem je třeba to, jak aktivně naši zaměstnanci podporují charitativní běhy organizované ADRou. Navíc již přes 15 let organizujeme zaměstnaneckou iniciativu, sbírku, jejíž výtěžek pomáhá při nákupu a výcviku vodících psů pro nevidomé. Podporujeme také AVON pochod a když bylo potřeba, plno našich zaměstnanců poskytlo ubytování ukrajinským rodinám. A tím výčet aktivit, ve kterých jsou naši kolegové zapojeni, rozhodně nekončí.  

A dámy, neodpustím si i jednu otázku trošku mimo téma – čemu se věnujete, když zrovna nesedíte za počítačem nebo se aktivně nevěnujete pomoci lidem, kteří to akutně potřebují? 

Renáta Benešová Chlebková:  

Mám moc ráda čas v přírodě, ať na procházce, na kole, či při sbírání bylinek. Takové ty obyčejnosti a všednosti jsou často nejvzácnější. A když zrovna moc nefouká, neprší a je trošku stabilnější období při válečném konfliktu, tak ráda i peču dobroty pro svoji rodinu. Nejsou to veliké věci, ale život se často skládá z maličkostí, které pak tvoří tu krásnou barevnou mozaiku.  

Kristýna Copková: 

Věnuji se hlavně rodině. Upřesním, že výjimečně ne Geis rodině. Sportuji, trávím čas s přáteli a dětmi, čtu si nebo prostě dovolím vypnout a odpočívám. Přesně jak zmiňuje Renáta, užívám si drobností, maličkostí a možností, co mi život nabízí.  

Zdroj: SETEVA

Za naším úspěchem stojí sto let zkušeností v kombinaci s moderními technologiemi

Vzhledem ke stále rostoucímu důrazu na trvalou udržitelnost a ochranu životního prostředí na jedné straně, a k chybějícím řidičům, nedostatečné infrastruktuře včetně kapacit parkovišť a přetíženosti silnic a dálnic na straně druhé, získává intermodální přeprava stále více na významu. Společnost LKW WALTER, jeden z předních průkopníků v budování a rozvoji sítě intermodální přepravy v Evropě, proto vidí velký potenciál jejího dalšího rozvoje. Intermodální přeprava bude také jedním z hlavních témat letošního ročníku konference SpeedCHAIN International, kde bude společnost LKW WALTER bronzovým partnerem. U této příležitosti jsme požádali o rozhovor Jozefa Suchala, Senior Sales Managera pro Českou a Slovenskou republiku.