Slávnostné otvorenie nového výškového skladu DACHSER v Memmingene

07.07.2023 | FOCUS na Slovensko

Spolu s približne 100 hosťami oslávil Dachser otvorenie svojho nového výškového skladu v Memmingene. Nové zariadenie do prevádzky uvádzalo postupne. Otvorenia sa zúčastnili zástupcovia priemyslu, samosprávy aj politiky, aby si prezreli nové zariadenie v priemyselnom parku Gewerbegebiet Nord neďaleko diaľnice A7. Poskytovateľ logistiky investoval do plne automatizovaného skladu približne 30 miliónov eur.

Výstavba nového logistického areálu sa začala na jar 2021. Pozostáva z prednej budovy s 2700 m² podlahovej plochy a priľahlého skladu s vysokými regálmi, ktorý poskytuje 7500 m² logistického priestoru. Sklad s výškou 32 metrov pokrýva len malú plochu, no poskytuje priestor pre 52000 paliet nechladených potravín a potravinových obalov. Má tiež medziposchodie s 2300 m² podlahovej plochy na ručné vychystávanie a dokončovacie operácie. 

Logistické centrum Dachser Allgäu je najväčším prevádzkovým miestom spoločnosti Dachser na svete. S novým logistickým zariadením, ktoré je teraz v prevádzke, ponúka táto rodinná firma celkovo viac ako 200 000 paletových miest v Memmingene.

„Nový sklad je navrhnutý tak, aby ponúkal špičkový výkon a udržal krok s rastúcim dopytom zákazníkov v regióne,“ vysvetľuje Thomas Henkel, generálny riaditeľ logistického centra Allgäu spoločnosti Dachser v Memmingene. „Pri jeho budovaní sme sa zameriavali hlavne na automatizáciu a udržateľnosť.“ Plne automatizované je napríklad skladovanie a vyskladňovanie paliet. Cez 22 nakladacích a vykladacích brán je možné spracovať až 400 paliet s prichádzajúcim a odchádzajúcim tovarom za hodinu – alebo 5 000 za deň. Umožňujú to automatické vykladacie systémy, automatická paletizačná stanica a osem operátorov regálov s koľajnicovým vedením vo vysokoregálových skladoch. 

„Pre Dachser je vysokoregálový sklad v Memmingene jedným z najdôležitejších projektov nových zariadení za posledných niekoľko rokov. Spája najmodernejšie automatizačné technológie a najnovšie koncepty udržateľnosti založené na získaných odborných znalostiach našej siete a našich zamestnancov,“ hovorí Burkhard Eling, generálny riaditeľ spoločnosti Dachser. „Táto investícia prospieva nielen lokalite Memmingen, ale aj spoločnosti Dachser ako celku.“

Energia z čistých zdrojovKoncept udržateľnej prevádzky maximalizuje úspory CO2. Väčšinu energie potrebnej na prevádzku výškového skladu generuje strešný fotovoltický systém s výkonom približne jeden megawatt. Kedykoľvek bude potrebná dodatočná elektrina, Dachser zaobstará 100 percent obnoviteľnej vodnej a veternej energie z verejnej siete. Okrem toho sklad čerpá teplo z energeticky efektívneho systému centrálneho zásobovania teplom regionálnej tepelnej elektrárne.

Zdroj: DACHSER

Sklady a skladové procesy idú s dobou

Je dobre známe, akú dôležitú úlohu v logistických procesoch hrajú sklady – a aké dôležité sú neúnavné inovácie, či už skladov ako priemyselných budov, alebo skladových procesov. Tie majú priamy dopad na rýchlosť vychystávania objednávok či množstvo reklamácií.

Logistika v rozbúrených vodách súčasnej doby

Udalosti posledných rokov významne ovplyvňujú globálny dodávateľský reťazec, ktorý prechádza zásadnými zmenami. Okrem iných aspektov spôsobuje narušenie dodávateľského reťazca extrémne výkyvy cien námornej prepravy. Okrem týchto zmien moderná spoločnosť stále viac akcentuje svoju požiadavku na udržateľnosť výrobných a logistických procesov.

DACHSER a FERCAM posilňujú zbernú a zmluvnú logistiku v Taliansku

Fercam plánuje previesť svoje divízie Distribúcia (zberná služba) a Logistika (kontraktná logistika) do spoločného podniku so spoločnosťou Dachser pod názvom „Dachser & Fercam Italia S.r.l.“
80-percentná účasť Dachseru v novom podniku posilňuje jeho európsku sieť. Prevod ešte závisí od schválenia príslušnými orgánmi pre hospodársku súťaž.