Slovenský pavilón na svetovej výstave EXPO 2025 Osake už pozná svoju vizuálnu podobu

30.06.2023 | FOCUS na Slovensko

Vláda SR v októbri 2023 schválila účasť na svetovej výstave Expo 2025 Osaka. Ministerstvo hospodárstva SR preto ako gestor účasti Slovenska na svetových výstavách vyhlásilo súťaž na Architektonický návrh pavilónu na Expo 2025 Osaka. Hlavnou témou očakávaného ročníka bude „Vytváranie budúcej spoločnosti pre naše životy“, a to najmä s ohľadom na inovácie, robotizáciu, priemysel 4.0, vedu, výskum, mobilitu či pokrokové technológie. Slovensko sa bude v Japonsku prezentovať v pavilóne na ploche cca 950 m2, z čoho stavba bude mať približne 700 m2.

Architektonická súťaž na návrh slovenského pavilónu na svetovej výstave Expo 2025 Osaka bola ukončená a Ministerstvo hospodárstva (MH) SR má dnes víťazný návrh, ktorý vybrala odborná porota pod názvom „Okno do Slovenska“ z dielne spoločnosti Expo Line. Voľba výtvarno-priestorového riešenia rešpektuje slovenskú, ako aj japonskú historickú architektúru a transponuje ju do výrazného a moderného architektonického názoru. Japonsko si po celé stáročia udržiava úzky vzťah medzi človekom a prírodou, čo akcentuje aj architektonické stvárnenie nášho plánovaného pavilónu na svetovej výstave v Osake. 

Koncepcia slovenského pavilónu bude čiastočne využívať i japonské stavebno-dekoratívne prvky, ktoré v minulosti ovplyvnili stavbu chrámov, pričom budovy boli jednoduché, účelné, skromné s prehnutým tvarom strechy. V náznaku bude prítomný aj typický vstupný portál –  úvodný architektonický prvok šintóistických chrámov, ale i vládnych komplexov. Expresívnym vonkajším tvarom i pôdorysom pavilónu sa bude Slovensko prezentovať ako dynamicky sa rozvíjajúca a moderná krajinu. Zjednocujúcim prvkom bude použitý konštrukčný i vonkajší pohľadový materiál – drevo, ktorý je tradičným stavebným materiálom tak na Slovensku, ako aj v Japonsku.

Slovenský pavilón bude orientovaný do hlavnej promenády a stavba bude osadená tak, aby vytvárala pre návštevníkov veľkorysý relaxačný priestor so zeleňou , lavičkami a fontánkami. Pri hlavnom vstupe je osadené pódium, využiteľné na hudobné produkcie a iné predstavenia.

„Svetové výstavy EXPO sú veľmi dôležitým medzinárodným podujatím, kde sa na malom kúsku zeme majú možnosť prezentovať, nadväzovať kontakty a získavať nové inšpirácie všetky krajiny sveta. Verím, že účasť našej krajiny na tomto podujatí nám prinesie úspech, nové poznatky, ako aj možnosti v oblasti obchodu, investícií či otvorení príležitostí na spoluprácu v oblasti vedy a výskumu. Verím, že aj Slovensko prispeje k posúvaniu ľudstva v oblasti posilnenia spoločnosti“, uviedla generálna komisárka pre EXPO 2025 Osaka Ivana Vala Magátová.

Slovenská republika sa na svetovej výstave EXPO v Japonsku zúčastňuje po prvýkrát. V roku 1970 sa Slovensko prezentovalo v Osake ešte ako súčasť Československa. 

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Sklady a skladové procesy idú s dobou

Je dobre známe, akú dôležitú úlohu v logistických procesoch hrajú sklady – a aké dôležité sú neúnavné inovácie, či už skladov ako priemyselných budov, alebo skladových procesov. Tie majú priamy dopad na rýchlosť vychystávania objednávok či množstvo reklamácií.

Logistika v rozbúrených vodách súčasnej doby

Udalosti posledných rokov významne ovplyvňujú globálny dodávateľský reťazec, ktorý prechádza zásadnými zmenami. Okrem iných aspektov spôsobuje narušenie dodávateľského reťazca extrémne výkyvy cien námornej prepravy. Okrem týchto zmien moderná spoločnosť stále viac akcentuje svoju požiadavku na udržateľnosť výrobných a logistických procesov.

DACHSER a FERCAM posilňujú zbernú a zmluvnú logistiku v Taliansku

Fercam plánuje previesť svoje divízie Distribúcia (zberná služba) a Logistika (kontraktná logistika) do spoločného podniku so spoločnosťou Dachser pod názvom „Dachser & Fercam Italia S.r.l.“
80-percentná účasť Dachseru v novom podniku posilňuje jeho európsku sieť. Prevod ešte závisí od schválenia príslušnými orgánmi pre hospodársku súťaž.