Společnost STILL získala hned dvě ocenění za svou aktivitu v profesní orientaci žákyň a žáků

17.03.2023 | Článek dne

Podpora mladých lidí a jejich včasný vstup na trh práce jsou pro dodavatele intralogistických řešení z Hamburku, společnost STILL, velmi důležité. Za kontinuální aktivitu v profesní orientaci žákyň a žáků nyní tradiční společnost získala dvě ocenění: pečeť pro firmy „Vynikající aktivita v profesní orientaci“ od organizace SchuleWirtschaft Hamburg a od celostátní organizace SchuleWirtschaft speciální cenu „MINT-projekty pro dívky a mladé ženy“.

Již mnoho let se společnost STILL intenzivně věnuje rozvoji profesní orientace mladých lidí. Zvláštní pozornost věnuje takzvaným „MINT“ oborům – tedy oborům z oblasti matematiky, informatiky, přírodních věd a techniky – a snadnému přístupu k těmto zajímavým oborům. Například v Hamburku spolupracuje společnost STILL se zhruba 30 školami, je aktivním partnerem řady veletrhů týkajících se vzdělávání, nabízí školám program pro volbu profese a interní možnosti dalšího vzdělávání. Navíc asi 120 žákyň a žáků prochází ročně různorodou praxí ve výrobním závodě společnosti STILL v Hamburku. Ve spolupráci s organizací „nordbord – klub MINT pro mládež“ pořádá STILL již mnoho let pravidelné tematické projektové dny. Vedle prezentování různých profesí „MINT“ se zaměřuje na první praktické zkušenosti, navazování osobních kontaktů a motivování mladých lidí, aby věřili svým schopnostem. 

Za tyto aktivity, které dalece přesahují běžný nábor, a za aktivní spolupráci se školami a dalšími institucemi v praxi, získala společnost STILL od organizace SchuleWirtschaft Hamburg plaketu pro firmy „Vynikající aktivita v profesní orientaci“ – jedná se o ocenění, které lze získat výhradně po nominaci od spolupracující školy a následném podrobném posouzení odbornou porotou.

Partnerská podpora nastupující generace

„Při kontaktu s mladými lidmi je pro nás důležitá autentičnost, nadšení a partnerské jednání. Proto se akcí neúčastní pouze naši vedoucí nebo mistři, ale i naše praktikantky a naši praktikanti, učni a duální studenti informují z vlastní perspektivy o svých zkušenostech a prvních úspěšných projektech. Jsou nejvěrohodnějšími vyslanci, jaké jsme si mohli přát.“

Jan Wehlen, vedoucí vzdělávání ve společnosti STILL

Například minulý rok uskutečnili učni akci na podporu profesní orientace ve své bývalé škole, na které prezentovali mimo jiné vlastní projektové práce – žákyně a žáky to velmi zaujalo a učňům to poskytlo další motivační podněty. Ve společnosti STILL se vzdělává průměrně 60 mladých dospělých v ročníku v šesti učebních oborech a třech duálních studijních obrech, 36 absolventek a absolventů závěrečného ročníku 2022 získalo ve společnosti STILL pracovní pozici.

Foto: STILL

Ocenění pro všechny zaměstnance

Podpora mladé generace funguje zejména tehdy, když se jí účastní všichni. Proto patří aktuální ocenění celé společnosti a především zaměstnancům, zdůraznil Jan Wehlen. 

„Bez našich nadšených mladých zaměstnanců, jejich nasazení a jejich aktivity bychom nezasáhli tolik mladých lidí a neprobudili v nich zájem o učební obory v našem oboru.“

Jan Wehlen, vedoucí vzdělávání ve společnosti STILL

A k tomuto nadšení přispěli i ostatní zaměstnanci tím, že praktikantky a praktikanty, učně a studenty provázeli a podporovali s velkým nasazením, trpělivostí a zdroji. „Bez ohledu na to, z jakého oddělení člověk je – ve společnosti STILL je prostě vidět, že je podpora mladých pracovníků skutečnou přirozeností,“ říká také Paula Hartmann, která ve společnosti STILL absolvovala duální studium podnikové ekonomiky. „STILL nabízí v závislosti na odborném zaměření a zájmu rozmanitou škálu oddělení. Již jsem se mohla seznámit s velkým množstvím oborů – jako je výroba, produktový management až po key-account management – a všude mě fundovaně pomohli zapracovat se a rychle mě zapojili do praktických činností. Navíc bylo v nabídce mnoho příležitostí dalšího vzdělávání a webových akcí pro Young Professionals.“

Zvláštní cena „MINT-projekty pro dívky a mladé ženy“

Společnost STILL byla za aktivitu v profesní orientaci oceněna i na celostátní úrovni. Zvláštní cenou „MINT-projekty pro dívky a mladé ženy“ oceňuje celostátní grémium organizace SchuleWirtschaft speciálně takové projekty, kterými STILL cíleně motivuje a podporuje žákyně a absolventky, aby se věnovaly oborům „MINT“, věřily si v technických oborech a objevovaly své silné stránky a talent v technických a přírodovědných oblastech. Také zde společnost STILL úzce spolupracuje s organizací „nordbord“ a organizuje ve školách například „Semináře silných stránek“ pro dívky. Dívky na nich mohou zažít první pozitivní kontakt s obory „MINT“, sdílet své zkušenosti a získat přímou zpětnou vazbu o svých silných stránkách a talentech od zástupců společnosti. Celostátní odborná porota organizace SchuleWirtschaft ocenila tento projekt zejména vzhledem k nedostatku kvalifikovaných pracovníků v průmyslu a k nadále přetrvávajícímu nízkému podílu žen v technických oborech jako cennou a perspektivní iniciativu pro celou ekonomiku.

Zdroj: STILL

Nový balíček Škoda Předplaceného servisu a Prodloužené záruky ušetří zákazníkům až 41 900 Kč

České zastoupení automobilky Škoda Auto přináší svým soukromým zákazníkům od března novou výhodnou nabídku. Díky novému balíčku Škoda Prodloužené záruky a Škoda Předplaceného servisu Standard mohou klienti při pořízení nového vozu s Financováním Chytře ušetřit až 41 900 korun a díky využívání sítě autorizovaných servisních partnerů značky Škoda příkladně pečovat o svůj nový vůz. Při zakoupení v hotovosti lze balíček pořídit za 9 900 Kč, tedy s možností ušetřit až 32 000 Kč.

Generálním ředitelem Tatry se stává Lukáš Andrýsek

Do Tatry přichází ke dni 1. 4. 2023 nový generální ředitel Lukáš Andrýsek, který má za úkol zvýšit výrobní kapacity Tatry a optimalizovat průchod zakázek firmou, aby dokázala uspokojit rostoucí poptávku zákazníků.