STILL so spoločnosťou idealworks vyvíja systémy, ktoré zjednodušia automatizáciu mnohých typov prevádzok

19.10.2022 | FOCUS na Slovensko

Rastúci tlak konkurencie, vysoko dynamické trhy, meniace sa potreby zákazníkov a úspech autonómnych mobilných robotov (AMR) čoraz častejšie vedú k preskupeniu existujúcich štruktúr a postupov v inteých logistických procesoch. Nemecká spoločnosť STILL sa preto rozhodla vstúpiť do spolupráce so spoločnosťou idealworks, a to na medzinárodnej úrovni obchodného a servisného partnerstva, s cieľom rýchlo a spoľahlivo napĺňať predstavy a potreby zákazníkov v oblasti automatizácie.

STILL predstavil verejnosti svoj nový rad vozíkov ACH už v máji na veľtrhu LogiMAT, kde predviedol, ako všestranné a flexibilné sú automatizované mobilné roboty (AMR) a ako fungujú v symbióze s automatizovanými vertikálnymi vozíkmi. Výsledkom toho je nová forma modeej deľby práce, ktorá povýši prepravné procesy v skladoch alebo vo výrobe na celkom novú úroveň.

Zapojiť aj iné značky

STILL sa navyše rozhodol pre centrálnu cloudovú platformu AnyFleet, ktorá umožňuje v rámci automatizície prepájať systémy od rôznych výrobcov, čím dosahuje bezproblémovú spoluprácu rôznych automatizovaných a autonómnych systémov založených na štandarde VDA 5050 a AMRiw.hub.

STILL sa takto snaží maximálne vyjsť v ústrety každému zákazníkovi, ktorý vlastní stroje a systémy aj od iných značiek a napriek tomu chce zautomatizovať svoju prevádzku. STILL so svojimi vlastnými intralogistickými systémami a s doplnkovými riešeniami od spoločnosti idealworks dokáže osloviť akéhokoľvek zákazníka na dynamicky meniacom sa trhu.

„Okrem konkurenčného tlaku je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov dôležitou hnacou silou pri riešení automatizácie, ktorú zákazníci odsúvali na ‚niekedy v budúcnosti‘. No ukazuje sa, že je už teraz tou správnou voľbou pre čo najtrvácnejšie podnikanie,“  hovorí Frank Müller, Senior Vice President STILL Brand Management.

„Autonómne mobilné roboty (AMR) sa čoraz viac stávajú cennými aktívami naprieč odvetviami,“ zdôraznil Michael Schneider, generálny riaditeľ spoločnosti idealworks, počas tohtoročného logistického summitu v Kongresovom centre v Hamburgu. Reagoval tak na rastúcu potrebu rýchlo realizovateľných a škálovatelných automatizačných riešení popri pretrvávajúcom nedostatku kvalifikovaných pracovníkov.

Na implementáciu AMR a cloudovej platformy AnyFleet nie sú potrebné žiadne štrukturálne úpravy existujúceho zariadenia. Iw.hub, AXH od značky STILL, ktorý sa pohybuje rýchlosťou až 8 km/h, nezávisle zdvíha, prenáša a dodáva užitočné zaťaženie až do 1 000 kg. Systém sa riadi autonómne, čím sa eliminuje potreba značiek, magnetov alebo QR kódov. „AMR sa etablovali pre horizontálnu dopravu. Svoje silné stránky využívajú predovšetkým v úzkych priestoroch. AXH dopĺňa naše portfólio automatizácie presne tam, kde sa stretávame so zložitejšími aplikáciami,“ dodáva F. Müller zo STILL.

Vozíky ACH od spoločnosti STILL

Spoločnosť STILL v januári 2022 uviedla na trh nové vozíky AMR, a to v troch prevedeniach. Model ACH 06 s nosnosťou 600 kg a rozmermi 956 x 730 x 240 mm je vhodný najmä pre automatizovanú prepravu ľahšieho tovaru. Dokáže zdvihnúť alebo umiestniť tovar až do podjazdovej výšky 270 mm. Po naložení dosahuje táto malá verzia rýchlosť jazdy 1,5 m/s. Stredná verzia ACH 10 má rozmery 1182 × 832 × 260 mm a dokáže prepravovať bremená do hmotnosti 1 000 kg. Ak potrebujete automaticky prepravovať ešte ťažší náklad, zvoľte variant ACH 15. Aj tento najvýkonnejší z troch modelov meria 1182 x 832 x 260 mm a je určený pre prepravu nákladu do 1 500 kg. Výška nakladania a vykladania ACH 10 i ACH 15 je 290 mm. Pri zaťažení dosahujú oba väčšie varianty rýchlosť až 1,2 m/s. Dostupná nakladacia plocha pre ACH 06 je 900 × 900 mm. Ostatné dva modely majú nakladaciu plošinu s rozmermi 1200 x 1200 mm.

Všetky tri modely sú poháňané lítium-iontovou (Li-Ion) batériou. Tá sa dá veľmi pohodlne nabíjať pomocou nabíjacej stanice, ktorá je súčasťou systému. Vozíky se k nej podľa potreby pristavia automaticky.

Viaceré možnosti použitia

Vďaka týmto vlastnostiam sú systémy STILL AMR ideálnym riešením pre automatizované horizontálne prepravovanie tovarov. Najmodeejšia senzorová technológia inovatívnej série ACH sa pohybuje v sklade nezávisle, aktívne a bezpečne – dokonca aj v zmiešanej prevádzke s ľuďmi a ďalšími vozíkmi.

Vozíky prepravujú na svojich plošinách veľké množstvo rôznych nosičov nákladu a je možné ich prispôsobiť širokému spektru prekladacích miest. V závislosti na požiadavkách pracuje AMR samostatne alebo prostredníctvom pripojenia k rôznym softvérovým systémom prevádzkovateľov.

Vozíky AMR vynikajú aj z hľadiska ochrany životného prostredia. Vďaka ich výrazne nižšej vlastnej hmotnosti v porovnaní s klasickými automatizovanými skladovými riešeniami sa citelne znižuje ich spotreba energie. Okrem toho sú ich obstarávacie, prevádzkové a údržbové náklady veľmi nízke. Preto sa dajú naozaj úspoe integrovať do existujúcich prostredí a systémov. V kombinácii s dobrou škálovatelnosťou a vysokým bezpečnostným štandardom séria ACH ponúka atraktívny vstup do automatizácie v mnohých odvetviach v oblasti zásobovania dielmi pre výrobu, automobilového priemyslu, logistiky, zdravotníckej výroby, výroby odevov alebo elektroniky či e-commerce.

Zdroj: PR Clinic

Business Lease má za sebou mimoriadne úspešný rok

Spoločnosť dosiahla zatiaľ najvyššie NPS a eNPS skóre od svojich klientov a zamestnancov. Významne spoločnosti vzrástol fleet aj objednávky. Firma získala svetové ocenenie v zákazníckej skúsenosti, bankového strategického partnera a vytvorila Ekosystém pre rozvoj elektromobility na Slovensku.

Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach začal pracovať

Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach sa v utorok 31. januára približne hodinu pred polnocou podarilo zapojiť do siete. Od včera teda nový blok premieňa tepelnú energiu uvoľnenú v reaktore na elektrinu. Míľnik, ktorý týmto Slovenské elektrárne (SE), a. s., dosiahli, znamená prelomový počin pre celé Slovensko. Vďaka nemu sa bude môcť napĺňať dohoda medzi SE a vládou SR, v zmysle ktorej sa SE zaviazali dodávať lacnú elektrinu pre domácnosti, a to v cene 61,2077 eur za 1 MWh, t. j. v bezprecedentne nízkej cene v rámci celej EÚ. Nový blok, ktorý začal dodávať do siete prvú elektrinu pri aktuálnom nominálnom výkone vo výške 20 %, má plánovanú životnosť minimálne na 60 rokov. Mimoriadnosť jeho spustenia spočíva tiež v jeho obrovskom prínose smerom k energetickej stabilite a znižovaniu emisií skleníkových plynov.

Vodíková budúcnosť

Kým v dnešnej dobe sa v súvislosti s budúcnosťou dopravy a spĺňaním najrôznejších environmentálnych cieľov všade skloňuje elektromobilita, vzhľadom na jej úskalia však nie je jediným smerom, ktorým prebieha výskum. Ako sľubný variant sa ukazuje aj vodík, ktorému však – možno neoprávnene – nie je venovaná až taká pozornosť v debate o plnení najrôznejších environmentálnych cieľov.