Toyota vyhlašuje soutěž o 200 milionů na podporu městské dopravy

11.07.2023 | Článek dne

Nadace Toyota Mobility Foundation v partnerské spolupráci s Challenge Works a World Resources Institute představuje celosvětovou soutěž dotovanou částkou devíti milionů dolarů (přibližně 198 milionů korun). Cílem je pomoc městům přizpůsobit se budoucím nárokům městské mobility.

Cílem soutěže Sustainable Cities Challenge (Udržitelná města) je posouvat kvalitu života lidí zlepšováním dostupnosti pracovních uplatnění, vzdělání a dalších základních služeb. V rámci soutěže se města spojí s inovátory, aby společně zavedli taková řešení mobility, která by dokázala snížit uhlíkovou stopu, zlepšit dostupnost a využívat data k budování odolnějších systémů dopravy.

Změny systémů mobility mají městům pomoci nejen se snižováním uhlíkové stopy, ale též se zajištěním vyšší míry inkluze a dostupnosti pro jejich vlastní obyvatele. V současnosti na 1,2 miliardy lidí žijících ve městech nemá přístup minimálně k jedné ze základních služeb.

Zástupci měst se můžou přihlásit zde Sustainable Cities Challenge.

S postupným růstem a rozvojem měst je stále aktuálnější otázka spolehlivé, efektivní a inkluzivní dopravy lidí i zboží. Současně s tím se objevují stále slibnější příležitosti využívat pokrokové technologie v oblasti dopravy, návrhu infrastruktury, vlastního provozu, energetiky a propojených datových systémů.

„Prostřednictvím soutěže Sustainable Cities Challenge chceme ve spolupráci s městy hledat pokroková řešení v takových oblastech, která určí jako klíčová k vytvoření přizpůsobitelného modelu pro města budoucnosti,“ říká Ryan Klem, programový ředitel nadace Toyota Mobility Foundation.

Výzva k podávání přihlášek

Již nyní je možné podávat přihlášky do první fáze soutěže, organizátoři vyzývají představitele měst a místní samosprávy, odbory dopravy a další související místní i regionální orgány. Podávané přihlášky by se měly zaměřovat minimálně na jedno ze tří následujících témat:

  • Podpora přístupu k bezpečným, cenově dostupným a inkluzivním způsobům dopravy
  • Využívání přidané hodnoty dat k budování propojených a odolných ekosystémů mobility
  • Snižování dopadů na životní prostředí prostřednictvím řešení s nízkou uhlíkovou stopou a řešení obnovitelné energie

Města, která se probojují do užšího seznamu, budou přizvána zúčastnit se akademie ve Spojených státech a získají podporu, aby mohla svůj návrh detailněji rozvinout a stát se součástí širší sítě týmů pokrokových měst.

V únoru 2024 budou tři vítězná města vybrána za hostitele soutěže City Challenge s cílem přitáhnout pozornost světových inovátorů. Tito inovátoři mohou být buďto místní – žijící přímo ve vybraném městě nebo zemi – nebo pocházet odkudkoli na světě, avšak jejich řešení musejí být pro vítězná města použitelná a přizpůsobena jejich potřebám.

Vítězní inovátoři pro jednotlivá města budou oznámeni koncem roku 2024, města a inovátoři se rozdělí o dotaci ve výši devíti milionů dolarů na otestování a nasazení řešení.

Podpora řešení mobility pro udržitelnější budoucnost

Řada měst se dnes přizpůsobuje novým zvyklostem a různým druhům životního stylu ruku v ruce s tím, jak se naše životy přesouvají do online světa a mění naše pracovní návyky. Ve městech dnes žije přes polovina obyvatel světa a podle odhadů Organizace spojených národů tento podíl do roku 2050 naroste až na dvě třetiny. Podíl měst na světových emisích skleníkových plynů přitom činí plných 70 %.

Soutěž Sustainable Cities Challenge je financována nadací Toyota Mobility Foundation a byla navržena ve spolupráci s Challenge Works a World Resources Institute. Challenge Works je světovým leaderem v navrhování soutěžních programů na podporu nových způsobů myšlení a hledání kreativních řešení současných společenských problémů. World Resources Institute je světová výzkumná organizace, která ve spolupráci s partnery vyvíjí praktická řešení ke zlepšení života lidí se současným respektem k přírodě.

Zdroj: Toyota

Kuehne+Nagel je hlavním spedičním a logistickým partnerem letošní konference COP28

Skupina Kuehne+Nagel se stala oficiálním logistickým partnerem letošní globální konference OSN o změně klimatu pořádané v Dubaji. Mezi 30. listopadem do 12. prosincem se má akce zúčastnit více než 70 000 akreditovaných hostů exkluzivní modré zóny s omezeným přístupem a dále na denní bázi 50 000 běžných návštěvníků veřejně dostupné zelené zóny.

Ceny AFI si letos odnesly firmy Kvados a Nebesys

Vítězi letošních Cen AFI se staly společnosti Kvados a Nebesys. Cenu za dlouhodobý přínos investičnímu prostředí obdržel Jaroslav Hanák. Ceny AFI uděluje Sdružení pro zahraniční investice – AFI s cílem ocenit firmy i jednotlivce v jejich odvaze inovovat, zavádět nové technologie a postupy a zároveň uvažovat v dlouhodobém horizontu.