Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach začal pracovať

02.02.2023 | FOCUS na Slovensko

Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach sa v utorok 31. januára približne hodinu pred polnocou podarilo zapojiť do siete. Od včera teda nový blok premieňa tepelnú energiu uvoľnenú v reaktore na elektrinu. Míľnik, ktorý týmto Slovenské elektrárne (SE), a. s., dosiahli, znamená prelomový počin pre celé Slovensko. Vďaka nemu sa bude môcť napĺňať dohoda medzi SE a vládou SR, v zmysle ktorej sa SE zaviazali dodávať lacnú elektrinu pre domácnosti, a to v cene 61,2077 eur za 1 MWh, t. j. v bezprecedentne nízkej cene v rámci celej EÚ. Nový blok, ktorý začal dodávať do siete prvú elektrinu pri aktuálnom nominálnom výkone vo výške 20 %, má plánovanú životnosť minimálne na 60 rokov. Mimoriadnosť jeho spustenia spočíva tiež v jeho obrovskom prínose smerom k energetickej stabilite a znižovaniu emisií skleníkových plynov.

Utorkové tzv. prifázovanie k sieti prvého z dvoch turbogenerátorov 3. bloku jadrovej elektrárne sa podarilo dosiahnuť približne tri týždne po vydaní súhlasu Úradu jadrového dozoru SR na začatie energetického spúšťania. V najbližších týždňoch SE čaká v súvislosti s plným sfunkčnením nového bloku ešte náročná séria testov vykonávaných na rôznych úrovniach od 35 % do 100%. Celý proces vyústi do úplnej funkčnosti 3. bloku, ktorý bude mať pri spustení inštalovaný výkon 471 megawattov a pokryje približne 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku. Z pohľadu výroby elektriny sa tak Slovensko stane energeticky sebestačným štátom a zaradí sa v tomto ohľade medzi európsku špičku.

Slovenská republika je minoritným akcionárom SE s podielom na základnom imaní vo výške približne 33,99 % a v jej mene koná Ministerstvo hospodárstva SR. Dvoch majoritných akcionárov SE predstavujú: spoločnosť Slovak Power Holding B.V. (SPH), ktorá má podiel na základnom imaní vo výške cca 66 %. V rámci SPH vlastnia 50 % podiel na základnom imaní spoločnosť EP Slovakia B.V. (dcérska spoločnosť skupiny EPH) a zvyšných 50 % patrí spoločnosti Enel Produzione S.p.A (dcérska spoločnosť skupiny Enel).

Rezort hospodárstva sa teší z tohto mimoriadneho úspechu, ktorý SE dosiahli pre celé Slovensko.

Zdroj: MH SR

Puzzle a hry mieria z Ostravy do 58 krajín sveta

Napriek lákadlám digitálneho sveta popularita niektorých tradičných hračiek stále trvá. Výrobcom, ako je Ravensburger AG, vzrástol v čase pandémie dopyt. S rastom a expanziou na ďalšie trhy sa musela vysporiadať aj súvisiaca logistika v mošnovskom sklade, prevádzkovanom firmou Geis. A nejde len o zväčšenie plochy na skladovanie a nárast dopravnej kapacity na prepravu tovaru.

Sklady a skladové procesy idú s dobou

Je dobre známe, akú dôležitú úlohu v logistických procesoch hrajú sklady – a aké dôležité sú neúnavné inovácie, či už skladov ako priemyselných budov, alebo skladových procesov. Tie majú priamy dopad na rýchlosť vychystávania objednávok či množstvo reklamácií.