Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach začal pracovať

02.02.2023 | FOCUS na Slovensko

Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach sa v utorok 31. januára približne hodinu pred polnocou podarilo zapojiť do siete. Od včera teda nový blok premieňa tepelnú energiu uvoľnenú v reaktore na elektrinu. Míľnik, ktorý týmto Slovenské elektrárne (SE), a. s., dosiahli, znamená prelomový počin pre celé Slovensko. Vďaka nemu sa bude môcť napĺňať dohoda medzi SE a vládou SR, v zmysle ktorej sa SE zaviazali dodávať lacnú elektrinu pre domácnosti, a to v cene 61,2077 eur za 1 MWh, t. j. v bezprecedentne nízkej cene v rámci celej EÚ. Nový blok, ktorý začal dodávať do siete prvú elektrinu pri aktuálnom nominálnom výkone vo výške 20 %, má plánovanú životnosť minimálne na 60 rokov. Mimoriadnosť jeho spustenia spočíva tiež v jeho obrovskom prínose smerom k energetickej stabilite a znižovaniu emisií skleníkových plynov.

Utorkové tzv. prifázovanie k sieti prvého z dvoch turbogenerátorov 3. bloku jadrovej elektrárne sa podarilo dosiahnuť približne tri týždne po vydaní súhlasu Úradu jadrového dozoru SR na začatie energetického spúšťania. V najbližších týždňoch SE čaká v súvislosti s plným sfunkčnením nového bloku ešte náročná séria testov vykonávaných na rôznych úrovniach od 35 % do 100%. Celý proces vyústi do úplnej funkčnosti 3. bloku, ktorý bude mať pri spustení inštalovaný výkon 471 megawattov a pokryje približne 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku. Z pohľadu výroby elektriny sa tak Slovensko stane energeticky sebestačným štátom a zaradí sa v tomto ohľade medzi európsku špičku.

Slovenská republika je minoritným akcionárom SE s podielom na základnom imaní vo výške približne 33,99 % a v jej mene koná Ministerstvo hospodárstva SR. Dvoch majoritných akcionárov SE predstavujú: spoločnosť Slovak Power Holding B.V. (SPH), ktorá má podiel na základnom imaní vo výške cca 66 %. V rámci SPH vlastnia 50 % podiel na základnom imaní spoločnosť EP Slovakia B.V. (dcérska spoločnosť skupiny EPH) a zvyšných 50 % patrí spoločnosti Enel Produzione S.p.A (dcérska spoločnosť skupiny Enel).

Rezort hospodárstva sa teší z tohto mimoriadneho úspechu, ktorý SE dosiahli pre celé Slovensko.

Zdroj: MH SR

Priemyselný odpad na Slovensku

Kým v dnešnej dobe sa mnoho spoločností zameriava na udržateľnosť a spoločenskú zodpovednosť svojho podnikania, či už z vlastného presvedčenia, z presvedčenia svojich zákazníkov, alebo chtiac-nechtiac z podnetu Európskej únie, možností, ako tieto stratégie do svojho podnikania dostať, je veľa.

Aramco a DHL Supply Chain oznamujú nový spoločný podnik

Aramco, jedna z popredných globálnych integrovaných energetických a chemických spoločností, a DHL Supply Chain, medzinárodný poskytovateľ zmluvných logistických služieb, uzavreli akcionársku dohodu o spoločnom podniku na prevádzkovanie nového zásobovacieho a logistického uzla v Saudskej Arábii. Cieľom je zvýšiť efektívnosť a trvalú udržateľnosť dodávateľského reťazca. Prvé centrum svojho druhu v regióne by malo začať fungovať v roku 2025. Zákazníkom v priemyselnom, energetickom, chemickom a petrochemickom sektore poskytne komplexné služby pre spoľahlivé integrované dodávateľské a dodávateľské reťazce. Spoločný podnik sa spočiatku zameria na Saudskú Arábiu, ale s ambíciou postupne rozšíriť svoj dosah na celý región MENA (Blízky východ a severná Afrika).