Z čeho vycházíme a kam směřujeme …

23.02.2023 | Pod lupou

Nedávné polemiky nejen české veřejnosti o smysluplnosti, resp. reálné dosažitelnosti cílů stanovených návrhem emisní normy Euro 7 pro silniční vozidla jako by předznamenaly hned několik aktuálních diskuzních platforem, jejichž cílem je nabídnout firmám asistenci při orientaci v extrémně náročném terénu tvořeném překážkami environmentální, sociální, ekonomické i kvalitativní povahy.

Jednou z nich byla i velmi zdařilá úterní konference pod taktovkou profesionálů z ČSOB. Kde jinde, než v prémiově udržitelných prostorách této tradiční bankovní instituce v pražských Radlicích se v průběhu dne před účastníky vystřídala celá řada špičkových odborníků. Ti, vedle zasazení problematiky společenské odpovědnosti firem do širšího evropského a globálního kontextu, nabídli i bezpočet příkladů z praxe a návodů, jak s předstihem podniky připravit na realitu nepříliš vzdálené budoucnosti. Řada opatření, ke kterým snahy o dosažení bezemisní budoucnosti směřují, však viditelně naráží na nedostatečnou dostupnost technologií, infrastruktury i samotných zdrojů tzv. zelené energie.

Překotnost úsilí, které věnujeme plánování změn ve fungování našich podniků a domácností, nesmí otupět naši ostražitost například vůči dalšímu navyšování objemů zboží přepravovaného na zbytečně velké vzdálenosti či upozadit akcent na tradiční kvalitu zboží a služeb. Ta nejenže nesmí utrpět, ale naším cílem musí být ji doplnit o komponenty smysluplné udržitelnosti samotného produktu i celého procesu jeho výroby. Jen tak dává smysl obrovská investice do transformace podnikání i životního stylu.

Právě tyto a celá řada dalších otázek věnovaných povaze, formě i obsahu změn, které stojí před námi, budou na programu blížící se Technologické konference společnosti Reliant s podtitulem Udržitelná Budoucnost: Člověk a moderní technologie už 21. března v pražském hotelu Panorama. Ne náhodou je jejím generálním partnerem právě společnost ČSOB Leasing. Omezená kapacita se velmi rychle plní, tak neváhejte a své místo si s předstihem zajistěte i vy …

Miroslav Rumler

Kde je vůle …

Jednou z ikon filmové tvorby prvního desetiletí jedenadvacátého století byl kreslený snímek Cars, neboli Auta. Byl určen dětem, ale milovali ho – a mnohdy dodnes milují – i generace jejich rodičů. Tvůrci v Pixaru vdechli v cartoonu obyčejným starým vozům, žijícím v kdysi rušném, dnes ale díky dálničnímu obchvatu moderní civilizací dávno zapomenutém městečku, život a nezaměnitelný charakter.

Svět jako puzzle …

Jdi pořád dopředu, a hlavně nesmíš zastavit, ani kdybys měl duši vypustit. Nesmíš ani o krok uhnout, i kdyby se cokoliv dělo. A za žádnou cenu se nesmíš ohlédnout! Tak zní instrukce princi Velenovi na cestě k Mrakomorovu hradu, ze kterého je v kultovní pohádce Princ a Večernice připraven vysvobodit milovanou Večernici.

SpeedCHAIN International 2023

Sedmnáctý ročník mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN International je dnes už minulostí. Přinesl hned celou řadu nej, od rekordního počtu účastníků, přes množství zahraničních odborníků, pestrost zastoupení jednotlivých evropských zemí, množství expertů vystupujících v panelových diskuzí až po celkový počet partnerů a sponzorů této unikátní platformy určené zejména pro logistické profesionály napříč celým dodavatelským řetězcem.