Z čeho vycházíme a kam směřujeme …

23.02.2023 | Pod lupou

Nedávné polemiky nejen české veřejnosti o smysluplnosti, resp. reálné dosažitelnosti cílů stanovených návrhem emisní normy Euro 7 pro silniční vozidla jako by předznamenaly hned několik aktuálních diskuzních platforem, jejichž cílem je nabídnout firmám asistenci při orientaci v extrémně náročném terénu tvořeném překážkami environmentální, sociální, ekonomické i kvalitativní povahy.

Jednou z nich byla i velmi zdařilá úterní konference pod taktovkou profesionálů z ČSOB. Kde jinde, než v prémiově udržitelných prostorách této tradiční bankovní instituce v pražských Radlicích se v průběhu dne před účastníky vystřídala celá řada špičkových odborníků. Ti, vedle zasazení problematiky společenské odpovědnosti firem do širšího evropského a globálního kontextu, nabídli i bezpočet příkladů z praxe a návodů, jak s předstihem podniky připravit na realitu nepříliš vzdálené budoucnosti. Řada opatření, ke kterým snahy o dosažení bezemisní budoucnosti směřují, však viditelně naráží na nedostatečnou dostupnost technologií, infrastruktury i samotných zdrojů tzv. zelené energie.

Překotnost úsilí, které věnujeme plánování změn ve fungování našich podniků a domácností, nesmí otupět naši ostražitost například vůči dalšímu navyšování objemů zboží přepravovaného na zbytečně velké vzdálenosti či upozadit akcent na tradiční kvalitu zboží a služeb. Ta nejenže nesmí utrpět, ale naším cílem musí být ji doplnit o komponenty smysluplné udržitelnosti samotného produktu i celého procesu jeho výroby. Jen tak dává smysl obrovská investice do transformace podnikání i životního stylu.

Právě tyto a celá řada dalších otázek věnovaných povaze, formě i obsahu změn, které stojí před námi, budou na programu blížící se Technologické konference společnosti Reliant s podtitulem Udržitelná Budoucnost: Člověk a moderní technologie už 21. března v pražském hotelu Panorama. Ne náhodou je jejím generálním partnerem právě společnost ČSOB Leasing. Omezená kapacita se velmi rychle plní, tak neváhejte a své místo si s předstihem zajistěte i vy …

Miroslav Rumler

Jaro jako čerstvý impulz, začátek nového …

A jaro je tady. Konečně, chtělo by se říct, letošní čekání na něj bylo v mnoha ohledech úzkostlivější než jindy. Jakkoliv je jeho nástup pozvolný, prodlužující se den i znatelně rostoucí síla slunečních paprsků dávají tušit, že termín „přezouvání na letní“ se mílovými kroky přibližuje. Není to ale jen počasí, co nám dodává novou energii a s ní snad i pozitivnější myšlenky.